Lời Tiên Tri Về Cuộc Tranh Chấp Tại Bàn Thờ

warriorLời Tiên Tri Công Bố Cuộc Tranh Chấp Tại Bàn Thờ được chuyễn tải trong buổi nhóm Thờ Phượng Dâng Của Lễ Đầu Mùa tại Hội Thánh Glory of Zion, Corinth, Texas U.S.A. (www.gloryofzion.org) – Chúa Nhật, Ngày  19, Tháng 7,  Năm 2015

LeAnne Squier:

Tôi nghe tiếng Chúa truyền phán “Nguyện lửa trên bàn thờ Thánh Ta sẽ không bao giờ tàn, ngày như đêm, đêm như ngày!”  Chúa phán đây là một thời điểm chúng ta sẽ thấy những cuộc thi đua của các bàn thờ. Đây là giờ mà ta sẽ thấy nhiều tranh chấp từ các thế lực tối tăm của các bàn thờ thần tượng tà linh.  Chúa lại phán rằng “Giờ đây Ta đang thiết lập những bàn thờ Thánh Mới giữa vòng các ngươi, ngay tại nơi các ngươi cư ngu và ngay trong tâm khảm ngươi.  Ta gọi ngươi hãy trổi dậy và xây dựng nhiều Bàn Thờ Mới trong giờ nầy và Ta lại phán cùng ngươi rằng, kìa, còn rất nhiều nơi thờ phượng cần được thiết lập trên nơi cao mà các ngươi chưa hề biết đến.  Hãy nhìn xem, còn nhiều nơi chốn tốt đẹp để dâng của tế lễ mà ngươi chưa từng biết.”  Nguyện lửa trên bàn thờ sẽ chẵng bao giờ tàn; nguyện ngọn lửa Thánh kia chẵng hề bị dập tắt.

Dr. Charles D. Pierce:

Hãy lắng nghe lời nầy vì chính nó là then chốt.  Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những xung đột tranh chấp nơi xây dựng các bàn thờ.  Điều nầy có nghĩa rằng chúng ta sẽ chứng kiến sự giãi cứu tuyệt vời trong cuộc sống của nhiều người mà xưa kia họ đã tự tạo dựng nên những bàn thờ thần tượng khiến họ tiếp thu nhiều tỳ vết có tính cách tiêu cực sai lầm.  Nầy, chúng ta sẽ thấy những cuộc giao tranh tại các bàn thờ của nhiều lãnh thổ là nơi Con Dân Chúa cần phải dâng của lễ của sự Thờ Phượng Thật, của lễ của sự Tôn Vinh Ca Ngợi Đức Chúa Trời hầu nhận được khải thị từ trên cao để cùng chiến trận với các chủ quyền trong các lãnh thổ ấy. Chúa truyền phán đây là lúc các trận giao tranh khốc liệt giữa các bàn thờ sẽ trổi dậy. Nhưng, điều thiết yếu lại là nan đề trong chính con người các ngươi. Nầy, chúng ta đang đi vào một thời kỳ Con Dân Đức Chúa Trời sẽ dâng lên những lời cầu thay dũng cảm của Đức Tin mình.  Đây là thời điểm mà ta sẽ phải áp dụng Đức Tin trong mọi lời khẫn nài dâng cùng Chúa!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: