Lịch Trình Cầu Nguyện Trong 52 Ngày Liên Tiếp Để Chổi Dậy và Xây Dựng – 8 Ngày để Khôi Phục Sức Mạnh Tâm Linh Bạn!

 

Lịch Trình Cầu Nguyện Trong 52 Ngày Liên Tiếp Để Chổi Dậy và Xây Dựng

Dr. Charles D Pierce, Hội Thánh Glory of Zion (www.gloryofzion.org)

8 Ngày để Khôi Phục Sức Mạnh Tâm Linh Bạn!

Lời ghi chú của người dịch:  Trước khi đọc thư tín này, bạn có thể nghiên cứu tài liệu “Ý Nghĩa của Năm 5776 trong lịch Do Thái (trùng vào năm Dương Lịch 2016)” (Xin xem trên mạng Lửa Thiêng.)

imageNgày 7, Tháng 10, Năm 2015

Thân Gởi các chiến sĩ Xây Dựng, các chiến sĩ Trấn Thủ Vọng Canh, và các chiến sĩ Xông Pha Dẫn Đầu:

Nguyện bạn nhận được đầy ơn phước trên tiến trình đi vào mùa mới này! Chúa cảm động tôi chia sẽ một lịch trình cầu nguyện trong 52 ngày sắp đến để giúp chúng ta khởi đầu một năm “đáng kinh ngạc” sắp tới.  Về khía cạnh tiên thi, đây là một năm của mùa Ayin (“Vav”) trong lịch Do Thái.  Theo khải thị Chúa dạy chúng ta, một năm mới trong lịch Do Thái bắt đầu vào đầu năm với ngày lể Rosh Hashanah.  Sau đó, chúng ta sẽ theo tiến trình khải thị từ Rosh Hashanah và vượt qua để đi vào sự toàn vẹn của năm nay đúc kết với Lể Vượt Qua hoặc Lể Phục Sinh.

Dù bạn có tham dự vào thời điểm này trong Giao Ước cùng Chúa được thiết lập qua nhiều ngày lể trong năm 5776 theo lịch Do Thái, hoặc bạn tiếp tục duy trì Dương Lịch, vào thời điểm của năm 2016, bạn thật đang ở trong một năm của “6”. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu rằng trong năm mới này, năm của số “6”, chúng ta hiện đang ở trong một “Mùa Vọng Canh để Thiết Lập Khải Tượng Mới”.

Trong buổi nhóm họp Đầu Năm 5776, trùng vào cuối tháng 9, năm 2015 Dương Lịch, bà Norma Sarvis đã chia sẽ khải thị của năm mới này về sự xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem của Nê-hê-mi.  Trong lúc bà ấy giảng dạy, tôi nghe tiếng Chúa phán, “Hãy chổi dậy để xây dựng bằng cách thiết lập một nền tảng dựa trên sức mạnh tâm linh hầu các ngươi có thể tiến vào các cổng thành của những công tác mới trong tương lai.”

Bắt đầu từ ngày hôm nay, trong 52 ngày tới đây chúng ta sẽ Chổi Dậy và Xây Dựng! Trưa hôm nay tôi sẽ khởi đầu 52 ngày này.  Xin đừng đánh mất sự tương tác thuộc linh của bạn mỗi ngày với Chúa và cùng những Con Dân Ngài đang kêu gọi để hợp tác với bạn trong mùa này. Hãy bắt đầu cầu thay ngay bây giờ, công bố, và tiến lên!  Bạn có thể theo dõi trong lịch trình cầu nguyện với chúng tôi qua Facebook mỗi ngày; đồng thời, chúng tôi cũng sẽ nhắn tin qua email một phần trong lịch trình cầu thay mỗi tuần, bạn có thể in ra, ghép vào Kinh Thánh để xử dụng hằng ngày.

Nguyện Chúa ban ơn trên bạn,

Chuck D. Pierce

_________________________

Toàn Năm 5776 này có ý nghĩa gì?

Năm nay sẽ là một năm đầy thú vị! Nhiều quốc gia trên thế giới sẽ hướng về Chúa, hoặc sẽ chống Chúa! Tháp Ba-Bên sẽ bắt đầu bị rúng động!  Đây là một năm Lời Đức Chúa Trời sẽ liên tục đập phá Các Cửa Âm Phủ.  Đây là một năm để chúng ta nắm giữ Cột Kết Nối (“VAV”) giữa trời và đất trong khi “Cán Búa” tức là Lời của Chúa sẽ giáng xuống, đập vở để mở toang các cổng hằng bị đóng kín kia. Chúng ta phải khai phóng những con người đang sống dưới sự khống chế trong quá khứ của giòng tộc ta, và chính điều này sẽ mở cửa cho tương lai chúng ta! Đây là một năm mà sức mạnh của Nước Trời sẽ được áp dụng trong nhiều lãnh vực trên đất.  Con Dân Nước Đức Chúa Trời sẽ làm hổ nhục kẻ thù và dành lại các tài nguyên hắn đang trấn giữ.

Đồng thời, năm nay sẽ là một năm của một sự dâng hiến siêu nhiên để ta có thể trấn giữ 5 năm còn lại trong 10 năm của mùa Ayin này. Con Dân Chúa sẽ trấn đóng những nơi cao để thờ phượng Chúa hầu lật đổ những ngai tăm tối đang khống chế dân tình. Đây là một năm nhiều lãnh đạo mới sẽ được phát sinh, chổi dậy trong các đấu trường của guồng máy chính quyền trong nhiều quốc gia trên thế giới.

Có nhiều người cho rằng chúng ta chỉ đang thuần túy chuẫn bị cho một sự thăm viếng. Tuy nhiên, đây là một năm của sự thăm viếng để chuẫn bị cho tương lai. Đây cũng sẽ là một năm của “Thời Điểm.”  Ngài sẽ thăm viếng bạn trong hiện tại để điều giải các nan đề của quá khứ và mở cửa cho tương lai bạn một cách “chớp nhoáng” trong thời điểm này. 

Năm nay là một năm Lời Chúa từ Thiên Đàng sẽ giáng xuống trên đất.  Trong chuyến du hành viếng thăm New Zealand vừa qua, tôi cảm nhận có một ân tứ trong bầu khí quyễn tại lãnh thổ đó dành cho các thế hệ đã được ban phát và rồi “Được Cắm Sâu” (“VAV”) vào lòng lãnh thổ đó.  Chính điều này đã liên kết mọi mục vụ của chúng ta với những người “Dân Bản Địa” trong xứ đó với nhiều lãnh thổ khác.  Tôi nhận ra điều này khi chúng tôi thăm viếng người bản xứ thuộc chi phái Maorii Marae và họ đã chia sẽ một lời tiên tri từng được truyền phán từ bốn thế thệ trước đây rằng sẽ có một người da trắng với một bộ tóc trắng toát mang tên “Đại Bàng” đến viếng thăm và họ sẽ tiếp đón người này!  Điều này đã mang lời Chúa từ quá khứ thành hiện thực vào ngày hôm nay và mở khóa ngưỡng cửa tương lai của chúng ta. (Lời ghi chú của người dịch:  Lời tiên tri này phán về Sứ Đồ Chuck Pierce; ông ta là một người da trắng với một mái tóc trắng như tuyết. Nhiều năm trước đây, Sứ Đồ Chuck Pierce đã được một chi phái dân bản xứ tại Mỹ Châu (Native American) nhận làm con nuôi và họ đã đặt cho ông một tên mới gọi là “Đại Bàng”.)

Trong năm mới này, lúc Chúa đang xây dựng Nước Ngài, đây cũng là thời điểm để ta thấu hiểu những phương cách kẻ thù dùng ̣để xây dựng Ba-bên và các hệ thống cơ cấu của chúng (xem lại sự tích tháp Ba-bên trong sách Sáng Thế Ký 11:1-9.)  Hãy nhớ rằng, đây là một năm “sáu” (5776), là một năm bạn sẽ nhận thấy nhiều diễn biến trong mô hình tâm linh của CON NGƯỜI XÁC THỊT (Lời ghi chú của người dịch: xem trong Sáng Thế Ký 1:26-29, ngày thứ sáu Chúa dựng nên A-dam và Ê-va. Trong Thánh Kinh Số “sáu” biểu hiệu cho CON NGƯỜI XÁC THỊT.)  Vì vậy, hãy chăm chú, chúng ta sẽ quan sát để xem cách CON NGƯỜI tự xây dựng theo sức lực của riêng mình như thế nào. Đây là một năm mà bạn sẽ phải vận dụng Lời Hằng sống của Đức Chúa Trời.

Chúng ta sẽ đánh bại đối phương bằng cách làm cho chúng bối rối tại các cửa âm phủ để dành lại những tài nguyên thuộc về ta!  Muốn làm điều này, bạn có thể đánh trận với một quan điểm từ các nơi ở trên trời, hoặc dùng chiến lược như Vua Đa-vít xưa kia: tiến quân qua đường hầm dẫn nước, xông lên, đánh ập thẳng vào vị trí của quân thù một cách bất ngờ (2 Sa-mu-ên 5:8.)  Bạn phải tiến lên, vào chốn cao hơn trong lãnh vực thờ phượng và tôn vinh, sau đó bạn sẽ đánh xuống trong chiến trận tâm linh. Năm nay bạn phải đi lên chốn cao hơn để vượt qua các ngưỡng cửa của đối phương, vì kẻ thù đang trấn giữ ở những “nơi cao” và sau khi đột phá các cửa khẩu này, bạn sẽ dành lại được các tài nguyên tại nơi ấy!

Bạn có sẵn sàng để bắt đầu chăng?
Khi bước vào một thời điểm cho những khởi đầu MỚI, bạn nên tập trung vào điểm này:  Tôi có chuẫn bị để chờ đợi cho đến khi biểu hiện của những khởi đầu mới này xuất hiện một cách đầy đủ chăng? Để đánh giá tất cả những khởi đầu mới, hãy tự đặt những câu hỏi này:

  1. Tình huống hoặc hoàn cảnh bạn đang đương đầu có làm cho bạn đặt nhiều nghi vấn về tấm lòng và tình yêu Đức Chúa Trời đối với bạn chăng? Chính điều này sẽ khiến bạn chống lại những khởi đầu mới trong cuộc đời bạn.
  2. Hiện kẻ thù có đang lạm dụng những phản ứng của bạn để ngăn chận bạn tiến vào những điều tốt nhất Đức Chúa Trời đã dành cho bạn chăng?
  3. Bạn có đang chống lại ý chỉ của Chúa và cố tình đi theo một phương hướng mà Đức Thánh Linh đang cáo trách bạn chăng? Ngoại cảnh và tình huống bạn đang đương đầu có thể tạo ra một rào chắn đường khiến bạn lâm vào một “Khởi Đầu Mới” sai lầm chăng?
  4. Ngoại cảnh hoặc tình huống này có thể đang xảy ra trong đời bạn gây nên nhiều biến chuyễn tiếp nối khác dẫn đến một khởi đầu mới nào chăng? Đôi khi những biến chuyễn trong đời bạn là một xúc tác Chúa dùng đề khai phóng nhiều điều khác.  Có lẽ bạn chưa nhận thấy sự kết thúc của sự việc và chính điều ấy sẽ đưa bạn đến một nơi chốn mới mẻ!
  5. Tình huống và hoàn cảnh bạn đang đương đầu có tạo ra một sự bất mãn nào làm bạn thối lui không thể tiến lên chăng?

Hãy Khởi Đầu Bằng Cách Liên Kết Quá Khứ vào Tương Lai Của Chúng Ta
Đây là một năm mà Chúa sẽ nắm bắt quá khứ của bạn để đem nó vào hiện tại.  Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn bởi thời gian và không gian như con người xác thịt cua chúng ta.  Vì vậy, Ngài có thể đi ngược giòng thời gian, bước vào các thế hệ của quá khứ, đặt bạn trong một bối cảnh nào đó mà bạn cần giải hòa hoặc Ngài mở khóa để khai phóng các ơn phước đã từng bị trói buộc, khống chế trong dòng dõi bạn.  Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời, Ngài biết rằng bạn sẽ đối phó với tất cả những nan đề chính Ngài sẽ đặt để trước mặt bạn.

Sức mạnh tâm linh sẽ gia tăng khi sự vui mừng của chúng ta được khôi phục, và do đó chúng ta có thể bẻ gẩy gông cùm của những chu kỳ củ kỹ. Đây là điều tiên tri Nê-hê-mi đã chia sẽ cùng dân sự trong sách Nê-hê-mi, đoạn 8.  Khi dân sự bắt đầu than khóc sau khi họ nhìn nhận tội lỗi của dân tộc đã khiến họ lâm vào ách nô lệ, Nê-hê-mi bèn khuyên nhủ đây không còn là một thời điểm để than khóc. Trong câu 8-12, ông ta hướng dẫn dân sự trước hết hãy điều giải những chấn thương trong cơn đau buồn, hối tiếc của quá khứ. Nê-hê-mi 8:8-12:  “Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc.  Nê-hê-mi, quan tổng trấn, Ê-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày nay là ngày thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; chớ để tang, cũng đừng khóc lóc.  Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp.  Nê-hê-mi nói với chúng rằng:  Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là ngày thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta.  Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.”

Chúng Ta Hiện Đang Ở Vào Một Thời Điểm Để Đi Một Hướng Mới!
Chúng ta hiện giờ đang sẳn sàng vượt qua khỏi những khúc mắc của quá khứ để hướng về tương lai.  Điều này có ý nghĩa rằng chúng ta cần đi đến cuối đoạn đường của nhiều sự kiện xưa cũ để khởi đầu những điều mới mẻ khác.  Điều này có cũng có ý nghĩa rằng chúng ta phải tiêu diệt những thói quen biểu hiệu qua các mô hình cũ có khuynh hướng tiếp tục tái diển trong chu kỳ cuộc sống của chúng ta.  Chúa sẽ ban cho bạn một cơ hội thứ hai để đương đầu với những gì đã khiến bạn thất bại trong quá khứ!

Tôi công bố rằng bạn sẽ tiến lên vào chốn cao hơn, trên đỉnh núi Si ôn là nơi bạn sẽ nhận được đặc ân trong sự Hiện Diện của Chúa trong suốt năm nay.  Theo tư duy của Thánh Kinh, chu kỳ cuộc đời chúng ta tựa như một vòng tròn.  Bạn đang chèo thuyền đi ngược dòng thời gian để tiến vào tương lai mình.  Quá khứ của bạn nối liền với tương lai bạn.  Những ngưỡng cửa tương lai của bạn đang được mở toan theo chiều hướng đắc thắng.  Điều này cho phép chúng ta mong đợi và đặt trọn niềm tin mình nơi Chúa vì Ngài sẽ thành toàn mọi việc.  Tôi công bố rằng những lãnh thổ trong đời bạn sẽ không bị chướng đầy gai. Gai góc biểu hiệu cho sự rủa sã (Sáng Thế Ký 3:17-19.)   Nguyện mọi sự rủa sã hằng cắm sâu trong tiềm thức và tư duy của bạn sẽ được tháo gở trong mùa này.

__________________________________

8 Ngày để Khôi Phục Sức Mạnh Tâm Linh Bạn!  Trong những ngày sắp đến, niềm vui của bạn sẽ được Khôi Phục!

Ngày 1Bạn hãy đọc Thi-Thiên 4 và 30. Suy gẫm sách Sô-phô-ni đoạn 3. Hãy lắng nghe Tiếng Chúa reo mừng vì bạn.  Hãy đón nhận tình yêu của Ngài. Hãy để sự nhân từ và Ân Điển của Chúa tuông tràn trên bạn.  Hãy đọc sách Ma-thi-ơ đoạn 13. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn nhận thức được niềm vui thật sự trong cuộc sống bạn.  Hãy để sự vui mừng của Chúa tràn đầy lòng bạn.  Hãy ngợi khen Chúa vì Ngài là cội nguồn và đối tượng của niềm vui trong bạn. Sự vui mừng nầy sẽ được phô bầy trong bạn và qua bạn bằng một thái độ tích cực, biểu hiệu qua sự hài lòng và thỏa thích.  Đây là một niềm vui nên thánh và tinh khiết.  Sự vui mừng nầy khiến bạn chổi dậy, vượt trên mọi nghịch cảnh.  Ấy là một niềm vui  bao gồm cảm xúc thanh cao nhất của Đức Chúa Trời và Thần Tánh của Ngài.

Ngày 2: Hãy công bố rằng sự vui mừng, một trong những bông trái của Đức Thánh Linh, sẽ được bộc phát trong cuộc sống bạn.  Niềm vui mừng cần thiết của người công nghĩa (Thi-Thiên 150; Phi-líp 4:4) là bông trái của Thánh Linh Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:22).  Sự cứu rỗi của tương lai ta và Chúa, Đấng Tể Trị, Đấng khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta chính là trọng tâm của sự vui mừng nầy; nó không tùy thuộc vào  ngoại cảnh hiện tại (Rô-ma 5:2; 8:18, I Phi-e-rơ 1:4, 6).

Ngày 3:  Hãy đọc và công bố 1 Cô-rinh-tô 12; 26 và 2 Cô-rinh-tô 6:10; 7:4. Niềm vui mừng khác biệt với sự vui vẻ thông thường.  Bạn có thể tìm thấy sự vui mừng ngay trong lúc bạn đang từng trãi sự đau buồn.  Hãy đọc sách Lu-ca, đoạn 1-2. Hãy vui mừng lên!  Hãy cầu xin Chúa giải phóng bạn khỏi sự khống chế của những tan thương hoặc những chấn thương trong tâm hồn.  Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến để giải phóng bạn ra khỏi ngục tù mà kẻ thù tâm linh đã thiết bi ̣để bẩy bạn.

Ngày 4:  Hãy học thuộc lòng Châm-ngôn 13:9, có chép rằng, “Sự sáng của kẻ làm lành soi rạng ngời,” trong bản dịch tiếng Anh câu nầy được dịch như vầy, “Sự sáng của kẻ làm lành đem lại sự hân hoan.”  Ta có thể có được niềm vui, ngay giữa lúc đau buồn, như được bầy tỏ qua một từ trong tiếng Hê-bơ-rơ Sameah, có nghĩa là “được chiếu sáng, trở nên bóng bảy.” Niềm vui mừng nầy thể thiện và phô bầy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Ngày 5:  Hãy đọc Thi-Thiên 16.  “Trước mắt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” (Thi-Thiên 16:11). Sự vui mừng xuất phát từ một động từ gốc ‘gil’ hoặc ‘gul’. Nó có nghĩa là đi xung quanh một vòng tròn hoặc trở nên vui vui mừng trong sự khoái lạc, nhảy múa trong niềm vui vẻ, vui mừng thích thú.  Trong Tân Ước, sự vui mừng nầy được liên kết với ân điển của Chúa.  Chữ “agalliasis” là một từ khác để diễn tả sự vui mừng.  Chữ nầy phô bầy một niềm vui tột đỉnh. Sự vui mừng như một cảm xúc thiêng liêng thường hay được nhắc đến trong Cựu Ước. Sự tương tác thiêng liêng của chúng ta được hình thành khi ta chạm đến mối cảm xúc xâu đậm, bao gồm cảm giác trong cao độ của sự vui vẻ mà thường thấy biểu hiện bề ngoài qua những hành động khiến ta nhảy múa, ca hát lớn tiếng.  Hãy công bố mọi linh tôn giáo nào đang cướp đi sự biểu hiện niềm vui bạn sẽ buông bạn ra.  Nguyện mối tương giao giữa bạn và Chúa được đậm đà và đầy biểu cảm.

Ngày 6: Hãy đọc sách Công Vụ, đoạn 3.  Hãy cầu xin Chúa loại bỏ các tà linh bệnh tật đang kiềm giữ khiến bạn không thể hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời.  Ngài thật đang hiện diện tại Cửa Đẹp của đời ta. Hãy làm một điều gì đó để biểu hiện sự vui mừng của bạn.  Niềm vui được thể hiện qua biểu cảm của thân thể bạn.  Những từ trong tiếng Do Thái bầy tỏ sự vui mừng bao gồm động từ “nhảy lên”, “nhảy múa”, do đó nó cũng có nghĩa là “ca ngợi”; “rinnah”, có nghĩa là “reo hò hân hoan.”  Niềm vui là sự phản ứng của tâm trí khi ta đang từng trải một kinh nghiệm vui vẻ, một sự kiện vui tươi (1 Các Vua 1:40; Ê-xơ-tê 8:17.)

Hãy đọc sách Giăng 2, Lu-ca 10, và Mác 2.  Hãy vui mừng lên, Bạn hãy vổ tay.  Hãy tự nguyện đi vào một niềm vui sung mãn.  Đừng dừng lại nửa đường đang lúc trong tiến trình tham dự tiệc cưới Chiên Con.  Hãy cầu xin Đức Thánh Linh loại bỏ tất cả những nghi thức tôn giáo đang cướp lấy sự vui mừng của bạn.  Hãy bẻ gãy, đánh hạ mọi uy quyền của tinh thần “Pha-ra-si.”  Hãy cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho ta rượu mới.  (Rượu mới ở đây biểu hiệu cho một sự sức dầu tươi mới của Đức Thánh Linh.)

Ngày 7:  Hãy đọc Lu-ca 1:14, 44;  Công Vụ 2:46;  Giu-đa 24; Hê-bê-rơ 1:9,  Ma-thi-ơ 5;12, Ha-ba-cúc 3:18; 2 Cô-rinh-tô 7:13.  Tất cả những câu Kinh Thánh nầy sẽ kết nối bạn vào niềm vui của Chúa.  Hãy học thuộc lòng 2 câu trên đây.  Hãy đứng dậy, nhảy múa quay vòng.  Hãy biểu lộ và bầy tỏ lòng bạn yêu mến Ngài.

Ngày 8: Hãy đọc Khải Huyền đoạn 1-5, và đoạn 12.  Hãy tiếp nhận sức mạnh của Chúa để bước qua ngưỡng cửa đang mở toan trước mặt bạn.  Hãy công bố kẻ đang kiệng tụng bạn sẽ bị khống chế.  Hãy tiếp nhận quyền phép, sự giàu có, và đặc ân của Chúa.

 Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: