Lịch Trình Cầu Nguyện Trong 52 Ngày Liên Tiếp Để Chổi Dậy và Xây Dựng – 14 Ngày Bước Đi Trong Thánh Linh

Lịch Trình Cầu Nguyện Trong 52 Ngày Liên Tiếp Để Chổi Dậy và Xây Dựng

Dr. Charles D. Pierce, Hội Thánh Glory of Zion (www.gloryofzion.org)

14 Ngày Bước Đi Trong Thánh Linh

Lời ghi chú của người dịch:  Trước khi đọc thư tín này, bạn có thể nghiên cứu tài liệu “Ý Nghĩa của Năm 5776 trong lịch Do Thái (trùng vào năm Dương Lịch 2016)”  (Xin xem trên mạng Lửa Thiêng.)

WalkThứ Ba, Ngày 27, Tháng 10, Năm 2015

Thân Gởi Các Bạn là Những Người Bước Đi Trong Thánh Linh:

Nguyền xin ơn phước và sự vui mừng của Chúa tràn đầy trên bạn trong ngày hôm nay! Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã cầu thay cho tôi trong nhiều chuyến du hành trong năm nay.  Mỗi toán Chúa gởi đi đều thật là tuyệt diệu  Mỗi một mục vụ đều có nhiều khó khăn.  Nhưng Chúa đã ở cùng trên mọi nẽo đường, trong từng mục vụ.  Thật không có một nơi nào mà Chúa đã không can thiệp và đột phá.  Hãy nhớ đến tất cả những nơi mà quí vị đã vùa giúp và dự phần trong năm nay:  Do Thái (2 chuyến du hành), Đài Loan, Poland, Indonesia, Hong Kong, Đại Hàn, Trung Quốc, New Zealand, Úc Châu, Singapore, Camerron Phi Châu, Gia-nã-đại, Nam Phi Châu, Anh Quốc, Wales, Bac Ireland, Zambia, Argentinia, Nigeria, Brazil, Tanzania, Mã-lai, Phi-luật-tân và nhiều tiểu bang tại Mỹ Quốc. Ngày mai, tôi sẽ viếng thăm tiểu bang Oklahoma để tham dự buổi nhóm “Một Mùa Đức Tin Mới Trong Chiến Thắng!”  Ngay mai nay, Daniel và Amber (Lời ghi chú của người dịch: Daniel Pierce là con trai của ông Chuck Pierce và Amber Pierce là cô con dâu của ông ta.) sẽ khởi đầu chia sẽ trong một buổi nhóm họp tại Bắc Ấn Độ. Tuần tới, chúng tôi sẽ sai phái James & Robyn Vincent và Melinda Richardson cùng con gái của bà là Keyana đến Kenya (Phi Châu).  Bà Klancy Cunningham cũng sẽ được sai phái đến Ecuador trong tuần tới để cộng tác trong mục vụ huấn luyện các trẻ em tại những trường học tại đó.

Hãy Lắng Nghe Lời Của Chúa!
Dân còn sót lại của Hội Thánh Chúa đang sống động một cách vững mạnh!  Thế Giới đang có những chấn động, thay đổi quyết liệt. Bóng tối tăm đang bao phủ dầy đặc và sự sáng lại càng sáng hơn. Chính điều này khiến mắt tâm linh tôi nhận được nhiều mặc khải. Học tập để bước đi trong Chúa là một điều then chốt trong cuộc sống thuộc linh của chúng ta.

Chúa phán rằng, “Nhiều người trong vòng các ngươi vẫn đang nói rằng ngươi không nghe thấy Ta, nhưng đó là bởi vì các ngươi đang lẩm nhẩm vào chính tai ngươi tất cả các nan đề và những nhượt điểm của mình.  Ý tưởng của các ngươi có thể là của chính các ngươi, song phần lớn, ấy chính là Ta, Ta đang gắng làm cho ngươi chú ý.  Hãy yên tịnh, làm lắng dịu những cảm xúc và tất cả những tiếng vang dội, rồi sau đó hãy lắng nghe Ta! Ta có điều muốn truyền phán cùng ngươi, và nếu các ngươi chỉ có thể lắng nghe, Ta sẽ đặt để ngươi trong một đường lối tốt đẹp.  Ta là Đấng xác định thời gian và nơi chốn cho ngươi! Hãy bước đi với Ta! Hãy chú tâm tập trung vào một chân trời mới để các ngươi có thể tiến bước vào một cuộc hành trình hầu đạt đến mục đích của vận mạng các ngươi! Chính ngươi là một phần tử trong một bức tranh Ta đang sáng tác! Ta đang phát họa các ngươi và đặt để ngươi vào một bối cảnh của định mệnh.  Hãy tập trung vào chân trời mới này để bóng tối tăm không làm ngươi kinh ngạc! Cả ánh sáng lẫn bóng tối kia cần phải được phô bày trong bức tranh này mà Ta đang sáng tác  Kìa, một kho báu vật sẽ được khám phá trong bối cảnh của bức tranh này! Ngươi phải lao vào bối cảnh ấy để tìm ra kho tàng này! Hãy NHÌN XEM một cách khác!  Hãy LẮNG NGHE một cách khác!  THẤY TA! NGHE TA! Thay đổi quan điểm trong khung cảnh của ngươi! Ta sẽ tô thêm nhiều mầu sắc và thêm vào các sự kiện mới để tạo ra những tác phẩm kiệt tác cho tương lai của ngươi.”

14 Ngày Để Bước Đi Trong Thánh Linh:

Bước Đi Trong Thánh Linh
Bà Linda Heidler là một người bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Bà ta đã giúp tôi soạn thảo trọng tâm của lịch cầu nguyện này để giúp chúng ta có được một tầm nhìn và hướng đi mới.  Tôi cảm thấy mục tiêu của 14 ngày tiếp theo là BƯỚC ĐI TRONG THANH LINH!  Linda đã giúp chúng ta phát triển một giáo huấn về “Nuôi Dưỡng và Luyện Tập Tâm Linh Bạn” để bạn có thể tương giao với Chúa trong Thánh Linh. Bước đi trong Thánh Linh là một trong những khái niệm ít được hiểu nhất trong Đời Sống của Cơ Đốc Nhân! Khi Đức Chúa Trời nắn nên hình người, Ngài đã hà hơi vào con người để tạo nên tâm linh ta. Tâm linh của chúng ta tồn tại với Ngài.  Khi Ngài hà hơi trên chúng ta, Ngài tạo dựng ta và con người bề trong của chúng ta thuộc về Ngài. Thi-thiên 139 có chép rằng Ngài đã dệt chúng ta từ lúc chúng ta còn trong lòng mẹ. Con người bề trong đó được đặt để trong Ngài. Điều này khiến vận mệnh hoàn chỉnh nhất của chúng ta được khai phá. Đó là một nơi kín dấu trong bạn mà Ngài mong muốn tể trị để ngự vào hầu kết nối bạn cùng Ngài.

Chúng ta thường cố gắng liên hệ với Đức Chúa Trời qua tâm hồn hoặc qua cơ thể vật chất.  Chúng ta nổ lực để tìm giá trị của mình thông qua tâm trí, tình cảm và ngoại hình. Trừ khi chúng ta hiểu được bản chất của tâm linh mình, chúng ta không thể xử dụng tất cả các chức năng của mình một cách toàn vẹn! Nhiều lúc chúng ta có xu hướng tìm kiếm Chúa trong lúc tỉnh nguyện, nhưng lại quên rằng Ngài luôn luôn hiện diện cùng chúng ta và luôn mong đợi được gặp mặt ta ngay trong những lúc bất ngờ nhất.  Chúa không ngừng khao khát thăm viếng bạn. Bà Penny Jackson vừa chia sẽ điều này, “Tôi vừa nhận thức rằng khi một điều nào đó xuất hiện trong tâm trí tôi, nó cũng thường là điều Chúa đang phán với tôi.  Hầu hết trong chúng ta cứ nghĩ rằng những ý tưởng của chúng ta có là riêng của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không phải là riêng của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta phải phân chia những ý tưởng ta có để xác định những gì Chúa đang truyền phán cùng ta, nhưng tôi đang học biết rằng Đức Chúa Trời muốn tương giao với ta hơn là chúng ta cảm nhận được. Tôi học tập để lắng nghe tiếng Ngài một cách rỏ ràng suốt trong ngày chứ không phải chỉ lắng nghe Ngài trong lúc đang tỉnh nguyện!”  Tôi tin rằng lời chia sẽ trên đây gồm tóm sơ lược sự kêu gọi để bước đi với Chúa trong Thánh Linh.  Hãy lắng nghe một cách cẩn thận hơn trong 14 Ngày sắp tới!

Ngày 1: Đọc, suy gẫm, và học thuộc lòng 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23. Nguyện Chúa chữa lành khiến bạn trở nên trọn vẹn! “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!”

Ngày 2:  Đọc Sáng Thế Ký từ 1:26 đến đoạn 3. Satan muốn bạn tin rằng Đức Chúa Trời không hướng dẫn bạn, nhưng Ngài đã tạo dựng nên bạn để cùng đồng hành với Ngài.  Kẻ thù tâm linh ta cũng muốn chúng ta nghĩ rằng Ngài không muốn ban ơn cho bạn.  Đây là điều ma quỉ đã dùng để lường gạt người nữ tại vườn Ê-đen trong khi chúng chế tác sự ham muốn của người nữ.  Hãy cầu xin Chúa phá bỏ bất kỳ một tháo tác nào đó đang phù hợp với sự ham muốn của bạn.  Hãy xin Chúa cho bạn nghe đượ̣c tiếng Ngài!

Ngày 3: Đọc Thi-thiên 37. Hãy kiểm soát lòng ham muốn của bạn. Sự cám dỗ được liên kết với lòng ham muốn, thường vượt ra khỏi ranh giới mà Đức Chúa Trời chỉ định cho ta.  Lòng ham muốn hoặc mong ước của bạn cần được thánh hóa để bạn có thể bước đi trong Thánh Linh.

Ngày 4:  Hãy đọc lại Sáng Thế Ký 2:7. Đọc Giăng 20:20-22.  Hãy để Ngài khôi phục, làm mới lại tâm linh bằng sự hà hơi của Thần Đức Chúa Trời, và sau đó hãy để Ngài sai phái bạn đi ra một lần nữa. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.”  “Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem.  Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.  Ngài lại phán cùng môn đồ rằng:  Bình an cho các ngươi  Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.  Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.”

Ngày 5: Đọc Thi-thiên 23. Đây là một sách Thi Ca về sự thịnh vượng. Những nẽo đường cuộc đời bạn được phồn thịnh khi bạn bước đi trong Đức Thánh Linh. Đọc lớn tiếng sách Thi-thiên nầy ba lần!  Lời trong Thi-thiên 23 an ủi bạn trong lúc đau khỗ và phiền não khi Ngài dẫn ta vào các lối công bình, vì cớ Danh Ngài. Trong tiếng Hê-bê-rơ, từ “con đường” là “agol”, có nghĩa là hình vòng tròn hoặc là một chu kỳ.  Chúa dẫn ta vào các chu kỳ của sự công nghĩa.  Điều này liên kết với thời điểm của các Lễ Hội trong Thánh Kinh. “Chag”, hoặc Lễ Hội, có nghĩa là để thực hiện một chu kỳ.  Chúng ta có thể được dẫn dắt chính chắn, sống trong thịnh vượng và không thiếu thốn gì.  Hãy bước đi trong Thánh Linh trên mọi nẽo đường cuộc đời bạn! Giê-hô-va Rohi khiến chúng ta nhìn thấy được lối đi của ta!

Ngày 6:  Đọc Ga-la-ti 3:4-5, và Ga-la-ti 5, đặc biệt câu 16 và 25! Hãy nhìn vào hoàn cảnh mà bạn đã trải qua và đang trải qua.  Hãy cầu xin Đức Thánh Linh chỉ cho bạn thấy những phương cách Ngài đã và đang vận hành trong bạn. Hãy cảm nhận Thánh Linh Ngài.  Bước đi trong bông trái của Đức Thánh Linh.  Xem xét và đánh giá các bông trái này.  Hãy bước đi và sống trong Thánh Linh.

Ngày 7:  Đọc và học thuộc lòng Ê-phê-sô 1:3-6. “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa JêsusChrist chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!” Hãy ngước mắt lên trời và nhìn thấy tất cả các ơn phước thiêng liêng thuộc về dòng giõi của bạn.  Hãy nắm bắt mọi ơn phước này kể cả những ơn phước mà các thế hệ trước đã chưa nhận được! Bước đi trong Thánh Linh hầu cho các ơn phước này sẽ được biểu lộ.

Ngày 8:  Đọc Ê-sai 55, và Ma-thi-ơ 1:3-6. Đừng dựa vào sự hiểu biết của chính bản thân bạn.  Ý tưởng Ngài không phải là ý tưởng của bạn.  Hãy quan sát và nhìn xem sự việc từ quan điểm của Ngài. Lời Ngài sẽ không trở về luống không.  Hãy để ý phương cách sứ đồ Phi-e-rơ hành động.  Ông ta có được một mặc khải lớn lao, và rồi sau đó, tâm trí và cảm xúc của ông bắt đầu nổi dậy và bị Satan chiếm đóng. Hãy cầu xin Chúa đặt để tâm trí và xúc cảm của bạn dưới sự kiểm soát của Ngài.

Ngày 9:  Đọc các sách Ê-xê-chi-ên 36-37. Khi bạn đọc những đoạn này, hãy nhìn biết rằng Chúa đang phán cùng bạn và hãy tự nhắc lại Lời Hứa của Ngài cho tương lai bạn.  Ngài muốn phá vỡ tất cản mọi điều đang chi phối bạn.  Ngài muốn phá vỡ tất cả những niềm hy vọng đang bị trì hoãn.  Ngài muốn bạn nhận biết rằng chính quyền năng của Ngài sẽ thực hiện Lời Ngài!

Ngày 10:  Đọc sách Gia-cơ 5, và Ma-thi-ơ 4. Lời của Đức Chúa Trời phán với ta hãy đầu phục Chúa, đến gần Ngài, và rồi sau đó hãy chống trả ma quỉ.  Khi chúng ta thờ phượng và đầu phục trước mặt một Đức Chúa Trời Thánh Khiết, chúng ta có thể bước vào mối tương giao mật thiết với Ngài.  Mặc dù chúng ta đang bước đi trên đất này, nhưng khi chúng ta tôn thờ Chúa ta sẽ tiến vào chốn cao hơn trong các nơi trên trời. Như chúng ta đã từng tìm kiếm Chúa trước ngai của Ngài, chúng ta có thể nghe được tiếng vang dội của Thiên Đàng trong con người thuộc linh của ta trên đất này.  Hãy nhất tâm đối phó với bất kỳ lãnh vực nào trong đời sống của bạn mà vẫn đang không thuận phục Chúa.  Hãy chống trả sự cám dỗ của Sa-tan trong đồng vắng cuộc đời bạn.  Hãy nhớ rằng, Đức Thánh Linh đã dẫn Chúa Jêsus vào trong đồng vắng.  Dừng lại ở giữa bối cảnh khó khăn của bạn và nhìn xem sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Ngày 11:  Đọc Thi-thiên 34, và Hê-bê-rơ 1, đặc biệt là 14. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì các thiên sứ Ngài đang vây xung quanh bạn.  Công bố rằng những thiên sứ mục vụ từ cỏi thuộc linh sẽ vượt qua cỏi vật chất để viếng thăm chúng ta.  Khi chúng ta lên cao trong sự thờ phượng, chúng ta biết rằng một cánh cửa Thiên Đàng đang mở ra để tương tác cùng sự thăm viếng của Thiên Binh Ngài.  Trong giây phút cầu thay và than thở cùng Chúa, trong những khi chúng ta thờ phượng với cả tâm hồn như vua Đa-vít xưa kia đã làm, ấy là lúc chúng ta bước vào thế giới tâm linh.  Thiên sứ vùa giúp để mang các sứ điệp và chỉ đạo chúng ta. Đừng phủ nhận hoặc chối từ các Thiên Binh đang vây quanh bạn!

Ngày 12:  Hãy đọc Lu-ca 10.  Cầu xin Chúa loại bỏ mọi phiền nhiễu đang cướp lấy những điều tốt nất Chúa dành cho bạn cùng gia đình.  Hãu xin Chúa giúp bạn xoay hướng ý chí mình hầu giúp bạn lựa chọn điều tốt nhất Ngài dành cho bạn.  Đừng bỏ phí thì giờ đánh bá vơ. Hãy xin Chúa dạy dỗ bạn về những ĐIỀU TỐT NHẤT của Ngài!

Ngày 13:  Đọc sách Hê-bê-rơ 4-5, và học thuộc lòng Hê-bê-rơ câu 5:14.  Hãy để Lời Chúa là Lời sống và linh nghiệm kia, chia rẽ hồn, linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng hầu bạn có thể nhận biết ý chỉ của Ngài. Hãy cầu xin Chúa khai phóng sự sáng suốt trong tâm linh bạn.

Ngày 14:  Đọc sách Rô-ma đoạn 8.  Xin Chúa ban cho bạn một tâm linh đắc thắng tươi mới.  Đọc đoạn Kinh Thánh này ba lần.  Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh mang lại một sự tỉnh thức trong tâm linh bạn. Ngày nay là những ngày chúng ta đang được huấn luyện để nhận biết Thần Linh Đức Chúa Trời.  Hãy bước đi trong Đức Thánh Linh, và hãy sống trong Thánh Linh Ngài!

Trong Ngài,

Chuck D. Pierce

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: