Sự Mặc Khải Về Thần Lẽ Thật Như Que Sáng Cắm Vào Xương Sống!

quesang

Ngày 20, Tháng 5, Năm 2015

Chúa Thánh Linh đã hướng dẫn Hội Thánh chúng tôi trong 50 ngày cầu thay cho nhiều quốc gia, các tiểu bang tại Hoa Kỳ và Do Thái.  Trong một buổi cầu nguyện đặc cách cho Lào, Cam-bốt và Việt Nam nhằm ngày 20, tháng 5, trong năm 2015 nầy, Chúa đã cho tôi một mặc khải như sau:

“Tôi thấy Chúa sai phái Thần Lẽ Thật giáng xuống trên Lào, Cam-bốt và Việt Nam; Lẽ Thật như một dây nịt lưng của bộ áo giáp thiêng liêng trong chiến trận thuộc linh (xem trong Ê-phê-sô 6:10-17), sau đó, tôi lại thấy chiếc dây nịt lưng nầy biến thành một que sáng (sấm sét) như một cột kết nối; Thánh Linh Đức Chúa Trời bèn cắm cột ấy xuống sâu, thấu vào xương sống của các lãnh thổ, các lãnh đạo cùng dân tình trong ba quốc gia nầy.”

Chúng tôi công bố sự vận hành của Đức Thánh Linh và Thần Lẽ Thật Ngài sẽ được chuyển tãi và thể hiện trong mọi lãnh vực, đột phá mọi tầng lớp lãnh đạo trong xã hội cùng toàn dân trong các lãnh thổ. Nguyện xin Chúa khai phóng những mạng lưới tối tăm đang phủ kín dân tình và nguyện Lẽ Thật Ngài sẽ được rao báo, vang dội trên khắp đường phố của các quốc gia nầy!

Lửa Thiêng Việt Nam

www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: