Tóm Lược Ý Nghĩa Lịch Do Thái Theo Thứ Tự Của Mỗi Tháng Liên Hệ Đến Ơn Phước của Các Chi Phái (Sáng-thế Ký 49)

image

Trích dịch từ tài liệu “Thời Gian Tiến Lên” (A Time to Advance)

Do Chuck D. Pierce hợp tác cùng Robert & Linda Heidler

 1. Tháng Nissan – Arib (Aviv) Tháng thuộc Chi Phái Giu-đa (Tiếng Anh – Judah)

Nissan/Abib (30 ngày – nhằm Tháng Ba/Tháng Tư trong Dương Lịch)

Kỳ Đã Định:  Lễ Vượt Qua, Lễ Không Men và Lễ Đầu Mùa

Chữ:  HEI – biểu hiệu cho gió, hơi thở, và ngợi khen

Chi Phái:  Giu-đa – có nghĩa là Ngợi Khen

Tính Chất Đặc Biệt:  Sự ăn năn, Sự Cứu Chuộc, và Khởi Đầu của các phép lạ.Đây là một tháng bạn cần phải quan sát lời nói của mình, vì nó cung cấp chức năng để ta diển đạt những cảm tình sâu nhiệm và sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Đây cũng là thời gian để phô bầy đặc tín tốt  nhất của bạn.

 1. Tháng Iyar – Tháng thuộc Chi Phái Y-sa-ca (Tiếng Anh – Issachar)

Iyar (29 ngày – nhằm Tháng Tư/Tháng Năm trong Dương Lịch)

Chữ:  VAV – “Liên kiết, nối liền”

Chi Phái:  Y-sa-ca – Một tháng để thông hiểu những điều kín nhiệm

Tính Chất Đặc Biệt:  Chữa bệnh tự nhiên biểu hiện qua những sự đối phó với những suy nghĩ xử lý, đối phó với lương tâm của tâm hồn và nhận được lời khuyên dạy tâm linh. Đây là thời gian để ta suy gẫm số liệu qua một giấc mơ, một hiện tượng hoặc một mặc khải thiêng liêng nào đó. 

 1. Tháng Sivan – Tháng thuộc Chi Phái Sa-bu-lôn (Tiếng Anh – Zebulun)

Sivan (30 ngày  nhằmTháng Năm/Tháng Sáu trong Dương Lịch)

Kỳ Đã Định:  Shavuot, Lễ Ngũ Tuần – Sự ban phát Lời Chúa (Torah)

Chữ:  ZAYIN – Đón nhận sự nhân từ để hoàn tất sự việc

Chi Phái:  Sa-bu-lôn, một tháng của những “Nhà Kinh Doanh”

Tính Chất Đặc Biệt:  SIVAN là một tháng để tiếp nhận sự nhân từ của Chúa để hoàn tất công việc. Tháng để tiếp nhận những ranh giới của bạn.Tháng để bầy tỏ sự nhân từ.Tháng để kết nghĩa (Môi-se, Mi-ri-am và A-rôn)Tháng để kết nối; lời nói đi đôi với việc làm (Châm Ngôn 10:9) do đó tiếp tục trong tiến trình từng sức mạnh bực nầy đến bực khác.

 1. Tháng Tammuz – Tháng thuộc Chi Phái Ru-bên (Tiếng Anh – Reuben)

Tammuz – (29 ngày – nhằm Tháng Sáu/Tháng Bảy trong Dương Lịch)

Chữ:  CHET – ánh sánh chiếu dọi từ con ngươi của mắt

Chi Phái:  Ru-bên

Tính Chất Đặc Biệt:  Tháng để bảo vệ tâm linh và con ngươi của mắtTháng của truyện phim – xem sự tiến bộ của bạn và điều chỉnh. Một tháng để̀ thờ phượng và tôn vinh hầu tránh khỏi cạm bẫy của sự thờ thần tượng (thiết lập thần tượng con bò vàng.) Đây là một thời gian để nhìn xem những gì bạn nhìn thấy và tìm kiếm một lần nữa! Cam kết trong giao ước trở nên rất quan trọng.  Hãy lưu ý đến tất cả những sự cam kết của bạn trong tháng nầy. (Nhã-ca 5: 2-12)

 1. Tháng Av – Tháng thuộc Chi Phái Si-mê-ôn (Tiếng Anh – Simeon)

Si-mê-ôn (30 ngày – nhằm Tháng Bảy/ Tháng Tám trong Dương Lịch)

Chữ:  TET – Giống như một buồng tử cung của người đàn bà, một tháng khi quả đất quặn thắt – một sự huyền nhiệm của sự cưu mang thể hiện trên mặt đất.

Chi Phái:  Simeon – Sự lắng nghe; sự quan tâm

Tính Chất Đặc Biệt:  Tháng mà bạn biến hóa hoặc tan rã.Tháng mà Sư Tử gầm thét (A-mốt 3:8)Tháng mà Đức Chúa Trời hũy diệt để Ngài có thể xây dựng lại.Hãy suy nghỉ về điều bạn đã nghe và xác định làm thế nào để phát triển một cấp độ mới về sự tiếp nhận hay phản đối lời khuyên và tư vấn.Hãy lắng nghe! Bạn sẽ nghe thấy những tác động then chốt trong tháng này.

 1. Tháng Elul – Tháng thuộc Chi Phái Gát (Tiếng Anh – Gad)

Gát (29 ngày  nhằm Tháng Tám/Tháng Chín trong Dương Lịch)

Chữ:  YUD – Sự nhân từ được chỉ định từ bàn tay của Đức Chúa Trời

Chi Phái:  Gát

Tính Chất Đặc Biệt: Tháng được gọi là “Vua đang hiện diện trong lãnh thổ của bạn;” hãy đến gần Vua và để sự hiện diện của Ngài chiếu sáng trên bạn.

Tháng để sửa chữa những gì đã đổ vỡ.

Tháng để tìm vị trí của bạn ở trong sự dẩn dắt của Chúa.

Tháng mà ta đạt được sức mạnh của Tháp Canh.

Tháng “Mẹ” – tháng của sự nuôi dưỡng.

Đức Tin đòi hỏi hành động. Đây là tháng của công việc thiêng liêng, tổ chức và quản lý.

 1. Tháng Tishrei – Tháng thuộc Chi Phái Ép-ra-im (Tiếng Anh – Ephraim)

Ép-ra-im – (30 ngày  nhằm Tháng Chín/Tháng Mười trong Dương Lịch)

Kỳ Đã Định:  Lễ Thổi Kèn, Sự Chuộc Tội, và Đền Tạm của Đa-vít

Chữ:  LAMED – có nghĩa là nguyện vọng được trở về nơi nguồn cội tuyệt đối của bạn – “Teshuvah”

Chi Phái:  Ép-ra-im – “hãy kết quả và tăng trưởng”

Tính Chất Đặc Biệt:  Tháng Thứ Bảy và tất cả số “7” là quan trọng với ý nghĩa “hoàn tất và đầy đủ.”

Tháng của những Lễ Hội “Mùa Thu” (Fall Feasts.) Trở về với Thượng Để và hưỡng được sự vinh hiển của Chúa.

Tháng của sự “Đụng Chạm Đến quyền phép của Chúa” – Ma-thi-ơ 9 – Hãy nhớ lại chuyện người đàn bà chen vào đám đông rờ trôn áo Chúa.

Tháng mà ta được kết nối với sự tỉnh thức và loại bỏ những điều ngăn trở bạn trở về cùng Chúa.

 1. Tháng Cheshvan – Tháng thuộc Chi Phái Ma-na-se (Tiếng Anh – Manasseh)

Ma-na-se (29 hay 30 ngày – nhằm Tháng Mười/Tháng Mười Một trong Dương Lịch)

Chữ:  NUN – tượng trưng cho Đấng Mê-si

Chi Phái:  Ma-na-se – có nghĩa là quên đi, nhãy lên cao và xa

Tính Chất Đặc Biệt: Tháng của Đấng Mê-si. Con số “8” có ý nghĩa là khải thị đời đời và khởi đầu mới mẻ.

Nước lụt đã khởi đầu trong tháng Cheshvan và kết thúc năm sau cũng trong tháng Cheshvan.

Trong tháng Cheshvan Nô-ê đã dâng của lể cho Đức Chúa Trời và Ngài đã hứa rằng sẽ không bao giờ dùng nước lụt để hũy diệt đất nữa.

Đức Chúa Trời đã bầy tỏ dấu hiệu giao ước của Ngài với thế gian qua vòng cầu biểu hiệu cái móng hiện lên sau cơn mưa.

Cheshvan là tháng duy nhất không có ngày lễ nghĩ. Người Do Thái tin rằng tháng nầy được dành cho thi giờ của Đấng Mê-si là Đấng sẽ khánh thành đền thờ thứ ba trong chu kỳ của tháng Chesvan.

Tháng nầy có liên hệ đến mùi thơm của mộc dược. Vì vậy, bạn hãy để chức năng tiếp thu mùi thơm của sự hiện diện Chúa sống lại.

Đây là lúc mà bạn lãnh hội được những điều bạn đã nghe thấy.                                                                                                           

 1. Tháng Kislev – Tháng thuộc Chi Phái Bên-gia-min (Tiếng Anh – Benjamin)

Bên-gia-min (30 hoặc 29 ngày – nhằm Tháng Mười Một/Tháng Mười Hai trong Dương Lịch)

Kỳ Đã Định:  Khởi Đầu của Lễ Chanukah

Chữ:  SHAMEK – sự tin cậy, sự hổ trợ, hoàn tất chu kỳ

Chi Phái:  Bên-gia-min – có biệt tài về nghệ thuật xữ dụng cung làm khí giới, con độc nhất được sanh ra trong đất hứa, hãy nhìn và quan sát Y-sơ-ra-ên trong tháng nầy.

Tính Chất Đặc Biệt:  Tháng để phát triển chiếc lược của các chiến trận: phải có những khải thị tiên tri của trận chiến.

Một tháng để̀ ta bước vào trong mức độ của sự tin cậy và an nghỉ trong Chúa.Một tháng để công bố kinh nghiệm của đời sống bạn được tràn đầy sự yên nghĩ và bình an của Chúa. Một tháng để cầu xin dòng sông của sự sống tuông tràn trong đời bạn.

 1. Tháng Tevet – Tháng thuộc Chi Phái Đan (Tiếng Anh – Dan)

Đan (29 ngày – nhằm Tháng Mười Hai/Tháng Một trong Dương Lịch)

Chữ:  AYIN – “mắt, mùa xuân” hãy để thị giác tốt của bạn thấy được, hãy chiến thắng con mắt xác thịt và đánh tan quyền lực tối tăm của ma quỉ đang theo giỏi bạn.

Chi Phái:  Đan –  là chi phái có chức năng đoán xét, được lớn mạnh và trưởng thành.

Tính Chất Đặc Biệt: Một tháng chấm dứt Lễ Chanukah: Ngay trong sự hũy phá sẽ nhận được ân điển của Đức Chúa Trời.

Một tháng của sự phẩn nộ thánh khiết và công nghĩa:  bạn có thể phẩn nộ song đừng phạm tội.

Tháng nầy là thời giờ bạn cầu nguyện với Vị Chỉ Huy Trưởng Tối Cao của bạn.

Hãy ôn lại sự học hỏi trao giồi để khởi đầu một giai đoạn mới của đời sống.

Tháng nầy là một thời gian tốt để kiêng ăn, để thanh lọc máu huyết hầu đầu óc và tâm hồn bạn được sinh hoát một cách đúng đắn.

 

 1. Tháng Shevat  – Tháng thuộc Chi Phái A-se (Tiếng Anh – Asher)

Shevat – (30 ngày nhằm Tháng Một/Tháng Hai trong Dương Lịch)

Chữ:  TZAKIK – tuong trung cho nguoi cong nghia

Chi Phái:  A-se  –  có nghĩa là sự vui vẻ, hạnh phúc, sự ngon ngọt, sự mạnh khỏe, hãy thận trọng về những vị ngon ngọt của vua thế gian

Tính Chất Đặc Biệt: Tháng nầy là tháng mà sự công nghĩa của bạn trở nên nền tảng của cuộc đời bạn.

Đây là tháng phải phát triển chương trình để nuôi dưỡng các thế hệ sắp tới.  Cây Ô-li-ve của bạn sẽ trổ bông như thế nào?

Hãy tìm kiếm những con người mang đến những vò nước cho bạn.

Tháng nầy ta hãy công bố rằng “Tôi đang nhậng được những ơn phước của tôi từ nơi Chúa.”

Tháng nầy là tháng mà bạn nếm biết và suy gẫm về những sự cung cấp trong đời sống và nuôi dưỡng mình trong tương lai.

 1. Tháng Adar  – Tháng thuộc Chi Phái Nép-ta-li (Tiếng Anh – Naphtali)

Nép-ta-li(29 hoặc 30 ngày – nhằm Tháng Hai/Tháng Ba trong Dương Lịch)

Kỳ Đã Định: Lễ Hội Bà Ê-xơ-tê vào ngày 13, Lễ Purim vào ngày 14

Chữ:  KUF – cởi bỏ mặt nạ, bước vào sự vui mừng

Chi Phái:  Nép-ta-li – có nghĩa là sự ngọt ngào dành cho tôi, một thời điểm để ăn mừng vì sự rủa sã trong đời bạn đã bị đảo ngược.

Tính Chất Đặc Biệt:  Bản chất thuần túy của bạn nên được thể hiện trong tháng nầy trong cả hai phương diện thiêng liêng cũng như thể xác.

Đây là tháng mà chúng ta chấm dứt sự lo lắng vì sẽ nhận được sự tiếp trợ của Chúa.

Tháng nầy bạn sẽ phát triển chiến lược chiến đấu của bạn. Đừng để những kẻ thù khổng lồ gieo sự sợ hãi trên bạn và phải giử mình khỏi sự thờ hình tượng.

Tháng nầy là thời gian mà sự lên án của kẻ thù bạn bị bẻ gẫy.

Đây là tháng mà cội rể của những trầm cảm và sự nản lòng của bạn có thể biến mất trong đức tin.

Tháng ADAR II:  Trong những năm nhãy vọt, tháng ADAR II được thêm vào trong lịch Hê-bê-rơ. Đó là 29 ngày từ tháng Ba đến tháng Tư trong Dương Lịch. Đây là thời gian để tiêu diệt những “Ha-man” trong đời sống của bạn (Ê-xơ-tê 9.) Và đây là thời gian để bạn ăn mừng ngay trong cuộc đời lưu đầy của bạn để có thể bước vào sự cứu rỗi.  ADAR là tháng thứ mười hai của lịch Do Thái.  Chữ ADAR có nghĩa là “Sức Mạnh.”  Đây là tháng giầu có của dân Do Thái và là một tháng đầy dẫy sự vui mừng.

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Advertisement

2 bình luận về “Tóm Lược Ý Nghĩa Lịch Do Thái Theo Thứ Tự Của Mỗi Tháng Liên Hệ Đến Ơn Phước của Các Chi Phái (Sáng-thế Ký 49)

Add yours

 1. Chào Giáo sĩ Thu Cúc
  Tôi xin bổ sung thêm về tháng Adar II như sau:
  Lịch Do Thái được tính dựa trên chu kỳ của mặt trăng. Vì chu kỳ trung bình của mặt trăng là 29,530588 ngày (29 ngày, 12 giờ, 44 phút, 2,8 giây) và ngày đầu tháng phải là ngày trăng mới, do đó số ngày trong tháng của Lịch Do Thái thường luân phiên giữa 30 ngày và 29 ngày. Tuy nhiên, có hai tháng là Marcheshvan (tháng Tám) và Kislev (tháng Chín) có thể là 29 hay 30 ngày. Kết quả là một năm trong Lịch Do Thái có thể có 353, 354 hay 355 ngày.

  Vì mỗi năm trong Lịch Do Thái ít hơn năm Dương Lịch từ 10 đến 12 ngày; cho nên để giữ cho không bị sai lệch quá nhiều với năm Dương Lịch, cứ khoảng 2 hay 3 năm, Lịch Do Thái có thêm một tháng nhuần. Tháng nhuần luôn luôn là tháng Adar (tháng 12). Cứ mỗi chu kỳ 19 năm, Lịch Do Thái có 7 năm có tháng nhuần. Những năm có tháng nhuần trong chu kỳ 19 năm là năm thứ 3, 6, 8, 11, 14, 17, và 19.
  Vậy Tháng Adar II là tháng nhuận.
  và rơi vào các năm 3,6,8,11,14,17 và 19.
  Trong Tình yêu thương Đấng Christ
  Ms Phạm Hiếu Đức

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: