Đảo Ngược Tình Thế Qua Sự Cầu Thay!

angelicassistanceNgày 7, Tháng 4, Năm 2016

Bà Klancy Cunningham là một chiến sĩ vọng canh dũng cảm tại Hội Thánh nhà (Glory of Zion, Corinth, Texas, U.S.A.), một người yêu mến Chúa và có lòng cưu mang thế hệ trẻ.  Bà chăm sóc và dạy dỗ các em thiếu nhi với mục đích đào tạo một tầng lớp lãnh đạo mới cho Nước Chúa. Bà ta có một ân tứ rất đặc biệt!  Gần như mỗi đêm Chúa ban cho Bà nhiều giấc chiêm bao bầy tỏ ý chỉ của Chúa trong chiến trận tâm linh có liên hệ đến nhiều quốc gia hoặc một lời giải đáp chính xác cho một nan đề tâm linh để đột phá và mở đường cho Con Dân và Hội Thánh Chúa.

Lịch sử Thánh Kinh cho ta biết Đức Chúa Trời sai phái Lời Ngài để giải cứu, cảnh báo và hướng dẫn Con Dân Ngài qua nhiều phương cách và hiện tượng chiêm bao là một trong những phương tiện Chúa dùng để chuyển tãi ý chỉ Ngài.

Sau đây là một giấc mơ Chúa ban cho Bà; tôi đã xin phép dịch lại để chia sẻ cùng các bạn vì nó liên hệ đến vận mạng của nhiều quốc gia trên thế giới:

“Tôi đang ở trong một hiện tượng của một loạt chiêm bao.  Mỗi lần khi trong mơ tôi lại được đưa đến một căn phòng với những bức tường treo đầy đồng hồ.  Nhưng những cây kim chỉ tay có hình thù tựa như những chiếc chìa khóa! Thiên sứ trấn giữ phòng là một thủ môn thời gian! Tôi nhìn thấy vị thiên sứ ấy đem ra một chiếc đồng hồ bỏ túi và dùng nó để điều chỉnh cho nhiều chiếc đồng hồ trên tường bằng cách di chuyển những cây kim ‘chìa khóa’.  Khi tôi nhìn vào các bức tường nầy tôi lại thấy khuôn mặt của nhiều giống dân kết nối với một số đồng hồ và một số đồng hồ khác lại được kết nối với nhiều quốc gia!

Giấc mơ trong ̣đêm thứ nhất:  Tôi thấy chiếc đồng hồ của Tổng Thống Hoa Kỳ Obama bị chặn đứng vào số 12 tức là nửa đêm hoặc 12 giờ trưa.  Nhưng chiếc đồng hồ của quốc gia Hoa Kỳ đã ở vào vị trí 5 phút nhanh hơn so với đồng hồ của Tổng Thống Obama! Sau đó vị thiên sứ thủ môn lại tiến đến và điều chỉnh đồng hồ của Hoa Kỳ nhanh hơn 5 phút nữa và bây giờ đồng hồ dừng lại lúc 12:10.

Giấc mơ trong đêm thứ 2: Tôi nhìn thấy lục địa Phi Châu. Toàn lãnh thổ choáng đầy đồng hồ! Tất cả những chiếc đồng hồ nầy đều chạy đúng giờ, ngoại trừ đồng hồ xứ Nigeria (cùng trong lục địa Phi Châu) dường như bị chậm trể.  Những cây kim ‘chìa khóa’ đồng hồ bị một vật gì vô hình cản lại và nó không thể di chuyển theo đúng thì. Chúng tự động vận chuyển nhưng bị kẹt lại trong khi những đồng hồ của các lãnh thồ khác tại Phi Châu đều đúng giờ. Bây giờ chiếc đồng hồ Nigeria đã bị chậm lại sau 5 phút!

Giấc mơ trong đêm thứ 3: Tôi nhìn thấy vị thiên sứ thủ môn thời gian đang cố gắng điều chỉnh một đồng hồ.  Nhưng khi vị nầy di chuyển những cây kim ‘chìa khóa’ cho đúng giờ, song những kim chỉ tay nầy không thể giữ vững vị trí mình và chỉ trong chốc lát chúng nó tuột xuống như đã bị hõng.  Tôi hỏi vị thiên sứ, “Việc gì đã xãy ra?”  vị ấy đáp lời, “Sự cầu nguyện, khẩn cầu và sự vâng lời là những tác động thiết yếu, ảnh hưởng đến những cây kim chỉ tay của chiếc đồng hồ nầy! Chúng nó là yếu tố chính để xoay hướng các thành phố và lãnh thổ theo chiều thăng tiến hoặc làm chậm tốc độ xâm lấn của kẻ thù và thậm chí cũng có thể ngăn chận chúng nó!”

“Đức Chúa Trời nóng lòng chờ đợi và lắng nghe để bênh vực khi muôn vật mong ước được xoay hướng trở về với cội nguồn trong Giao Ước cùng Ngài.  Kìa, Ngài đã nghe thấy tiếng kêu vang của muôn vật!

“Tay Ngài thình lình giáng xuống trên những kim ‘chìa khóa’ đồng hồ kia, nầy, tức thì chúng nó được điều chỉnh vào đúng vị trí của chúng!

“Tôi chợt bừng tỉnh!”

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Nhìn lại trong quá trình thuộc linh cá nhân, Chúa đã hướng dẫn tôi trong sự cầu thay cho người thân trong gia đình, cho bạn bè, cho chính mình, cho dòng tộc cũng như những mục vụ thiêng liêng Chúa giao phó.  Có những nan đề tôi chỉ đến với Chúa riêng tư, nhưng cũng có những nan đề tôi cần phải hợp tác với các anh em chiến sĩ cầu thay Chúa đã chỉ định cho mục vụ đó.

Khi một nan đề thuộc linh có tầm quan trọng như sự đương đầu với chủ quyền mờ tối của một thành phố,  của một lãnh thổ hoặc của một quốc gia, thì sức mạnh của sự cầu thay ấy cần phải tương xứng với mục tiêu đó.  Ấy là lúc chúng ta cần có sức mạnh tập thể của Thân Thể Chúa và những mặc khải sống động từ nơi Chúa cho từng chiến trận.  Dĩ nhiên, Lời Truyền Phán của Chúa tức là sự mặc khải của Ngài luôn luôn là một điều thiết yếu khi cầu thay cho mọi nan đề không phân biệt mục tiêu, lãnh thổ hay cá nhân.  Khi Chúa kêu gọi chúng ta trong mục vụ cầu thay nào đó, Ngài hẳn sẽ xác nhận sự kêu gọi bằng cách ban cho chúng ta mặc khải, chiến lược, thẩm quyền và các chiến sĩ đồng đội trong chiến trận; tất nhiên, chúng ta sẽ bước đi trong chiến thắng vì Chúa là Đấng khiến ta đắc thắng! (2 Cô-rinh-tô 2:14)

Nếu chúng ta không có đủ thẩm quyền trong lãnh thổ ấy, Chúa sẽ sai phái các chiến sĩ đồng hành cần thiết để hậu thuẫn và cầu thay với chúng ta. Vấn đề thật ra không tùy thuộc vào nhu cầu hoặc vì sự cầu thay ấy là một điều tốt ta cần làm, nhưng mục vụ đó cần đứng trên một nền tảng vững chắc, ấy là ý chỉ của Chúa qua sự cảm động của Đức Thánh Linh và thời điểm của Thiên Đàng!

Bây giờ, ta hãy quay trở lại để suy gẫm những yếu tố trong những giấc chiêm bao của Bà Klancy.  Lời Chúa ban cho Con Dân Ngài rất rỏ ràng:  Sự cầu nguyện, khẩn cầu và sự vâng lời là then chốt trong chiến trận tâm linh. 

Tôi liên tưỡng đến một trận chiến vào thời Cựu Ước trong Xuất Ê-díp-tô Ký 17, khi dân A-ma-léc đến khêu chiến cùng Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim. Từ câu 11-13, “Vả, hễ đang khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Y-sơ-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn. Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn.  Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại A-ma-léc và dân sự người.”

Điều nầy biểu hiệu cho sức mạnh tập thể và sự hợp nhất cầu thay của Con Dân Ngài trong trận chiến nầy.  Sự cầu nguyện, khẩn nài và sự vâng lời đi theo mặc khải, thời điểm và ý chỉ của Chúa là những yếu tố quan trọng trong chiến trận và chúng ta sẽ bước đi trong chiến thắng!

Trong câu 15 kế tiếp, “Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là “Giê-hô-va cờ xí của tôi.”  Đức Chúa Trời đã ra trận để đánh bại kẻ thù và giải cứu Y-sơ-ra-ên!

Sự cầu thay vận chuyển những cây kim ‘chìa khóa’ chỉ tay của những đồng hồ các quốc gia và dân tộc đi theo đúng thì, đúng lúc của Thiên Đàng, cũng như lời của vị thiên sứ thủ môn thời gian đã phán cùng Bà Klancy:

“Sự cầu nguyện, khẩn cầu và sự vâng lời là những tác động thiết yếu, ảnh hưởng đến những cây kim chỉ tay của chiếc đồng hồ nầy! Chúng nó là yếu tố chính để xoay hướng các thành phố và lãnh thổ theo chiều thăng tiến hoặc làm chậm tốc độ xâm lấn của kẻ thù và thậm chí cũng có thể ngăn chận chúng nó!”

Lời Chúa không trở về luống nhưng; các bạn đọc có thể chiêm nghiệm và cầu xin Chúa hướng dẫn để áp dụng trong đời sống thuộc linh cá nhân hoặc trong tiến trình cầu thay cho đất nước nơi bạn đang cư ngụ. Hãy nhớ rằng Chúa ban cho chúng ta chiến lược và sức mạnh hầu Đảo Ngược Tình Thế Qua Sự Cầu Thay!”

Emmanuel!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: