Đồng Công Cộng Tác Với Các Thiên Binh!

ThienSu

Ngày 25, Tháng 3, Năm 2016
http://www.gloryofzion.org

Cầu Thay Ngợi Khen Trong Mùa Lễ Vượt Qua

Sáng hôm nay Hội Thánh Glory of Zion (www.gloryofzion.org) chúng tôi nhóm lại để cầu thay và thờ phượng Chúa. Đây là buổi nhóm cầu nguyện đầu tiên trong ngày 24 liên tiếp từ đây cho đến ngày Lễ Vượt Qua.  Chúa đang hướng dẫn chúng tôi trong tiến trình tìm kiếm ý Chúa về sự đồng công cộng tác với các Thiên Sứ Đức Chúa Trời đang sai phái để trợ giúp Con Dân Ngài trong mùa nầy. Tiến trình cầu thay nầy sẽ giúp chúng ta ‘Vượt Qua’ để nhận được sức mạnh và khải thị của Chúa Phục Sinh!  Chúng tôi sẽ có nhiều buổi nhóm Cầu Thay Ngợi Khen trong chu kỳ nhằm giờ thứ nhất trong ba ngày liên tiếp và sẽ chuyễn tiếp qua nhiều buổi cầu thay của các giờ vọng canh.

Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là Sức Mạnh của Chúng Ta

Trong buổi nhóm sáng nay, ngày 28, tháng 3, năm 2016, Chúa đã bầy tỏ ý chỉ Ngài biểu hiện qua sự khai phóng một niềm vui mừng mới giữa vòng Con Dân Ngài, Thi- thiên 28:7-8.

Chúng ta nhận thấy có một đặc điểm tương đồng thường luôn hiện diện trong các cuộc phấn hưng Chúa đem lại cho Con Dân Ngài qua nhiều thời đại: Ấy là SỰ VUI MỪNG! Sự vận hành của Đức Thánh Linh bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời và quyền phép cứu chuộc mang lại cho chúng ta một niềm vui mừng khôn tả!  Đây là một niềm vui mừng lớn:  Chúng ta vui vì mùa gặt của sự cứu rỗi dem nhiều người trở lại cùng Chúa; vui vì Chúa bầy tỏ quyền phép siêu nhiên của Ngài để chữa lành mọi bệnh tật; vui vì sự chữa lành của đất và sự khôi phục của mùa màng trong lãnh thổ; vui khi thấy được cả một thành phố hoặc lãnh thổ của quốc gia được khôi phục đến đổi các nhà tù phải đóng cửa vì không còn tội phạm và những tệ nạn xã hội được bài trừ tận gốc qua sự giải cứu của Chúa!  Chúng ta không có đủ thì giờ và giấy mực để viết lại những ơn phước tuyệt vời của một Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ và thương xót! Bạn có thể tham khảo cuốn phim “Transformation II” do George Ottis thực hiện, để xem thấy ít nhiều về những cuộc phục hưng tuyệt diệu Chúa đã ban cho Con Dân Ngài trong những năm gần đây.

Đón Nhận Quyền Năng của Chúa Phục Sinh Trong Bạn!

Trong mùa Lễ Vượt Qua nầy, chúng ta thờ phượng, ca ngợi để cảm tạ Chúa về quyền năng của Chúa Phục Sinh, ấy chính là quyền năng của sự giải cứu và điều nầy, quả thật, là một Tin Mừng Lớn cho muôn dân! Chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Chúa Giê-su là Cứu Chúa hầu nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn; ơn phước của sự cứu rỗi nầy không phải chỉ dành riêng cho đời sau mà thôi, vì Chúa đã ban cho chúng ta sự cứu chuộc vô giá hầu chúng ta có được sự sống dư dật của một đời sống sung mãn và đắc thắng, ở đất như trời! (Giăng 10:10)  Quyền năng của Chúa Phục Sinh đang được mở khóa trong chúng ta!  Quyền năng của Chúa Phục Sinh đang được khai phóng trong chúng ta hầu đem đến lại sự giải cứu về mọi phương diện, trong mọi tình huống chúng ta đang đương đầu trong cuộc sống hiện tại!

Hợp Tác với Thiên Sứ Đức Chúa Trời qua Sự Vâng Lời

Chúng ta nhận biết rằng sự giải cứu của Con Dân Chúa xưa kia đã được thực hiện do cánh tay của Thiên Sứ Ngài giáng xuống trên Ai-cập vào lúc nữa đêm, (Xuất Ê-díp-tô Ký 12.) Chúa ban cho Dân Sự Ngài một chiến lược giải cứu tuyệt diệu, nhưng nếu những ai trong vòng Con Dân Chúa vào thời đó không lấy huyết của con sinh tế bôi trên mài cửa thì họ cũng vẫn mang đồng một số phận với dân Ai-cập. Điều nầy cho ta biết rằng, Chúa đã vạch sẵn một con đường giải thoát, nhưng chúng ta cũng có phần để dự vào sự giải phóng của Chúa, ấy là:  Sự vâng lời.  Đây là một trong những yếu tố quan trọng! Vào thời điểm đó, khi Dân Sự làm theo những gì Chúa phán dạy Môi-se, ấy là lúc họ đang đồng công cộng tác với Thiên Sứ Đức Chúa Trời trong cuộc hành trình để thoát khỏi sự khống chế Ê-díp-tô. Vì vậy, đây là một mùa chúng ta cần nhận được những mặc khải mới mẻ về sự Đồng Công Cộng Tác cùng các Thiên Binh đang được sai phái từ Trời để vùa giúp Kẻ Được Chọn!

Lời Chia Xẽ của Bà Marty Cassady: Hợp Tác Cùng Các Thiên Binh!
Hội Thánh Glory of Zion, Corinth, Texas, U.S.A (8:00 giờ sáng Chúa Nhật)

Sáng Chúa Nhật vừa qua, nhằm ngày 27, tháng 3, năm 2016, Bà Marty Cassady đã chia xẽ những kinh nghiệm cá nhân và mặc khải Chúa ban cho Bà trong quá trình tâm linh về sự đồng hành để hợp tác cùng các thiên sứ và thiên binh. Sau đây là những điểm chính được trích dịch từ sứ điệp nầy:

Khi ông Chuck chỉ định tôi tìm kiếm ý Chúa về mặc khải “Làm thế nào để chúng ta cùng đồng công cộng tác với các Thiên Binh Chúa sai phái từ Trời?”, tôi đã cầu nguyện xin Chúa truyền phán những gì Ngài muốn tôi chia xẽ cùng quý vị. Sáng hôm nay, tôi xin phép chia xẽ lại một vài yếu tố then chốt để chúng ta cùng học hỏi lẩn nhau.  Mỗi một người trong chúng ta đều có thể dự phần vào sự hợp tác với các thiên sứ để thành toàn ý chỉ của Chúa trên đất.  Không ai có thể hiểu hết mọi điều, vì vậy khi chúng ta hợp nhất trong tâm linh đề chia xẽ và góp phần những gì Chúa đã ban cho mình thì chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Đàng được biểu hiện trên đất!

 1. Chúa phán với tôi: “Hãy nói với Con Dân Ta rằng họ đã từng hợp tác với các thiên sứ Ta gởi xuống để vùa giúp nhưng nhiều người vẫn chưa nhận thức rằng sự hợp tác ấy đã từng xãy ra trong tiến trình thuộc linh của họ.”Hãy tiếp nhận điều nầy! Vì thật ra, đa số trong chúng ta đều đã có dịp đồng công cộng tác với Thiên Binh Ngài! Chúa ban cho chúng ta một thiên sứ canh giữ chúng ta từ lúc mới lọt lòng mẹ. Rồi sau đó, trong tiến trình tâm linh, Ngài đã vùa giúp bằng cách sai phái các thiên sứ dự phần vào công việc nhà Ngài để đồng công cộng tác trong những mục vụ Chúa ban cho chúng ta. Tôi đã từng nhìn thấy một vị thiên sứ cao lớn dền dàng đứng cao tận nóc nhà được sai phái đi cùng với Chuck lúc ông giảng dạy ở Colorado Springs và tôi nhận biết rằng vị thiên sứ nầy đã được gởi xuống vì những khải thị Chúa ban cho ông vào thời điểm đó. Sau đó, tôi tiếp tục thấy nhiều vị thiên sứ khác cũng đồng hành với ông ta trong những mục vụ khác.Vì vậy, quý ông bà anh chị em thân mến ơi, hãy nhớ rằng, chúng ta được kêu gọi để đồng công cộng tác với các thiên binh. Đúng ra, ngay từ lúc chúng ta bằng lòng tin nhận Chúa, ấy là lúc ta đã trở thành kẻ thù của âm phủ và Chúa đã dự bị một đội binh hùng hậu của Ngài để đồng hành với chúng ta trong chiến trận!
 2. Trong thời Cựu Ước chúng ta được biết trong sách Sáng-thế Ký đoạn 16, một thiên sứ đã được sai xuống để vùa giúp Bà A-ga trong đồng vắng. Trong một lúc bất ngờ nhất, khi Bà đang ở trong một tình thế cấp bách, không lối thoát. Hãy nhớ rằng, trong những lúc bất ngờ nhất là lúc chúng ta có thể đối diện cùng thiên sứ Chúa sai phái từ Trời. Tôi sẽ không bao giờ quên được một kinh nghiệm cá nhân khi đang đi trên một tàu xe lửa trên đường đến thành phố Bom-bay tại Ấn-độ. Trong giây phút đó, tôi cảm nhận mình đang tiến vào một lãnh thổ nguy hiểm. Tôi không thể lường trước, khi cửa toa xe lửa mở toan để đón khách, một người đàn ông da trắng bận đồng phục của một người Mỹ đồng xứ, mang giầy cao ống, mặc quần Ka-ki, áo sơ-mi trắng hiệu Izod với chiếc áo khoát ngoài bằng vải Jean xanh đậm. Đó là một lúc bất ngờ mà tôi không thể tưởng tượng sẽ gặp một người có vóc dáng như thế lại xuất hiện trên toa xe lửa ấy. Ông ta lập tức ngồi xuống ngay trước mặt tôi và ‘ra lệnh’: “Hãy tháo đồng hồ và bông tai của bà ra, bỏ vô trong giỏ sách tay!” Vì ông ta biết trước những điều tôi không thấy được. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Đàng đã giáng xuống trên tôi ngay lúc ông ta bước lên xe nơi tôi đang ngồi. Sự tỏ ra nầy không đến từ tâm trí tôi, nhưng nó là một sự nhận thức trong tâm linh; tôi cảm nhận bầu không khí đã được xoay hướng, chuyển đổi và sau đó tôi biết rằng tôi cần vâng theo lời ông hướng dẫn. (Lời ghi chú của Lửa Thiêng: Đức Chúa Trời sai phái thiên binh của Ngài xuống vùa giúp chúng ta trong những lúc cấp bách và sự biểu hiện nầy có thể sẽ được bầy tỏ qua nhiều dạng thái mà tâm trí chúng ta khó lường được. Đây là lúc mà con người tâm linh bề trong của chúng ta cần được bén nhạy, linh hoạt để nhận diện và cảm nhận sự hiện diện của Chúa khi Ngài vận hành qua nhiều phương cách khác nhau.)
 3. Hãy nhớ lại câu chuyện của con lừa và ông Ba-la-am (Dân-số Ký 22.) Đôi khi thú vật lại rất nhạy bén; chúng có thể cảm nhận sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Con lừa đó đã nhìn thấy và nghe được lời mặc khải của Chúa. Thánh Kinh đã ghi lại điều nầy: Chúa đã mở miệng con lừa để chuyển tãi một sứ điệp cùng Ba-la-am!
 4. Tuần vừa qua Mục Sư Robert Heidler đã chia xẽ một sứ điệp về ông Ghê-đê-ôn trốn trong hầm rượu để đập lúa vì sợ dân ngoại bang xông vào vựa lúa đánh cướp (Các Quan Xét 6). Tôi nghe Chúa phán rằng: “Nhiều người trong các ngươi đã trốn núp trong cô quạnh, nhưng đã đến lúc Ta sẽ thăm viếng các ngươi mặt đối mặt và ban cho ngươi những mặc khải mới về những điều ngươi chưa từng biết đến; Ta sẽ ban cho ngươi sự hiểu biết sâu nhiệm trong phương diện thuộc linh về sự vận hành của các Thiên Binh của Ta giữa vòng các ngươi!
 5. Chúa phán với chúng ta rằng, “Đừng lo nghĩ tại sao các ngươi vẫn chưa nhìn thấy các thiên sứ và thiên binh của Ta bằng mắt xác thịt.”” Có nhiều lúc chúng ta sẽ cảm nhận sự hiện diện của các thiên sứ khởi đầu bằng sự nhận thức, cảm nhận trong tâm linh trước, và khi chúng ta kiêng trì để lắng nghe tiếng Chúa, Ngài sẽ mở ra những mặc khải mới cho chúng ta. Lúc chúng ta bắt đầu buổi nhóm sáng hôm nay, tôi cảm nhận được sự hiện diện của các thiên sứ trong phòng nhóm nầy. Tôi đã từng có nhiều kinh nghiệm cá nhân trong những lúc thờ phượng tìm kiếm Chúa riêng tư; tôi đã cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ khi các thiên binh của Chúa vây quanh tôi. Và lúc đó, tôi nhận biết sự kết nối giữa Trời và Đất đang được thành hình; Thiên Đàng đang được biểu hiện trên mặt đất một cách cụ thể! Ấy là lúc Chúa phán cùng tôi, “Hỡi con gái Ta, hãy lắng nghe những gì Ta truyền phán với ngươi.” Vì vậy, các anh chị em đừng nãn lòng, nếu quý vị chưa cảm nhận hoặc chưa thấy được mặc khải trong mối giao tiếp với các thiên sứ. Hãy tiếp tục kiêng trì để tiếp thu những cảm xúc qua sự bầy tỏ của Đức Thánh Linh và bạn sẽ nhận ra sự hiện diện của các thiên binh đang vây quanh bạn.
 6. Chúng ta đã biết qua những kinh nghiệm của tiên tri Đa-ni-ên trong sự giao tiếp với thiên sứ Gáp-ri-ên (Đa-ni-ên 9.) Chúng ta có thể mường tượng được thời kỳ xa xưa khi Đa-ni-ên sinh sống tại Ba-by-lôn? Có thể chúng ta cũng có vài điểm tương đồng với ông vì những sự hỗn loạn đang xảy ra trên đất nước vào thời điểm nầy. Nhưng hãy nhớ rằng, Đa-ni-ên đã được giải cứu khỏi hang sư tử; 3 bạn Hê-bơ-rơ đã được giải cứu khỏi hồ lửa! Chúa phán rằng, “Nếu các ngươi không thể nhớ hết mọi điều Ta phán cùng ngươi buổi sáng hôm nay, hãy nhớ rằng sẽ có một lúc mà các ngươi sẽ phải đương đầu với những tình huống nguy ngập, bắt bớ hiểm nghèo; các ngươi sẽ không bị bỏ rơi trong cô quạnh, các thiên binh của Ta sẽ viếng thăm, chăm sóc, hướng dẫn và bao quanh ngươi để bảo vệ ngươi. Đừng sợ!” Sự sợ hãi là một điều cãng trở lớn lao mà kẻ thù của chúng ta sẽ áp dụng và tìm cách bao phủ chúng ta với linh sợ hãi. Hãy nhận thức rằng sức mạnh của các thiên binh Ngài vĩ đại dường bao, quyền năng Ngài thật vô hạn! Hãy nhớ rằng đội binh Đức Chúa Trời đang trong vị trí sẵn sàng để trợ giúp trong mọi tình huống! “Chúa ơi, con cầu xin Ngài ban phát sức mạnh cho mỗi một người trong chúng con!” Chúng ta sẽ có sự thông sáng và chiến lược để đánh bại các linh của sự sợ hãi! Hãy nhận biết rằng chúng ta là con cái của Đấng Tối Cao, đã được mua chuộc bằng chính huyết báu của Chúa Giê-su và Thiên Binh Đức Chúa Trời luôn bao phủ chúng ta!
 7. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26, Chúa đã gởi một thiên sứ từ Trời mang lại một sứ điệp để hướng dẫn Sứ Đồ Phi-líp, sai phái ông đến cùng một hoạn quan tại xứ Ê-thi-ô-bi. Hãy lắng nghe tôi, “Sẽ có lúc có thể bạn không nghe được một tiếng Thiên Sứ truyền phán cụ thể trong vật chất, nhưng bạn có thể nhận được sự chỉ dẫn của Chúa trong tâm linh. Chúng ta cần phải có sự thông công mật thiết với chính tâm linh mình, vì sự nhận thức trong tâm linh ta đến từ Đức Thánh Linh!” Đã nhiều lần khi tôi bước vào một nơi chốn nào đó, và tôi phải bỏ đi khỏi nơi ấy ngay tức thì. Vì lúc ấy, tôi nhận được một lời cảnh báo trong tâm linh mình, “Không, không, không. Ngươi phải ra khỏi chốn nầy!” Chúng ta cần phải có sự nhậy bén trong tâm linh để nhận thức rằng khi các thiên sứ xuất hiện để trợ giúp và vây quanh chúng ta, họ mang lại một bầu không khí trong sạch, thánh khiết từ Thiên Đàng. Họ không phải chỉ trợ giúp, bảo vệ, giải cứu chúng ta trong chiến trận mà thôi, nhưng một trong những mục đích chính yếu là sự hiện diện của các thiên binh sẽ chuyển đổi bầu không khí khiến ta “Ở Đất Như Trời!” Và khi chúng ta bước đi trong bầu không khí của Thiên Đàng nầy, chúng ta sẽ tiếp thu được những mặc khải từ Chúa và nhận thức một cách rỏ ràng những mục vụ và thời điểm Chúa chỉ định cho ta.
 8. Khi chiêm nghiệm về những giao tiếp giữa Sứ Đồ Giăng với các thiên sứ trong Khải Huyền và sự đồng công cộng tác của tiên tri Đa-ni-ên cùng thiên sứ Gáp-ri-ên, chúng ta học biết rằng gần 20 lần thiên sứ Đức Chúa Trời đã lập đi lập lại điều nầy: “Ta đến để mang lại cho ngươi sự hiểu biết!” Cũng vậy, hãy nhận thức rằng ta cần có những mặc khải Thiên Sứ của Chúa sẽ mang lại cho chúng ta. Hãy công bố rằng, “Chúa ơi, con cần sự trợ giúp của các thiên binh Ngài; con cần có mặc khải để hiểu biết ý chỉ của Chúa, để con có thể thông hiểu những điều thuộc linh sâu nhiệm của Nước Ngài.”

Hai Yếu Tố Then Chốt Trong Sự Hợp Tác Với Các Thiên Binh!

 1. Một buổi sáng nọ, Chúa phán với tôi, “Cầu thay bằng Tiếng Lạ” là một trong những yếu tố quan trong trong sự hợp tác với các thiên binh. Tôi tiếp nhận lời nầy nhưng lúc đó vẫn chưa hiểu Chúa muốn nói gì và xin Chúa ban cho tôi những mặc khải làm sáng tỏ lời nầy. Thi-thiên 103:13-20 là đoạn Kinh Thánh căn bản về sự vận hành của các thiên sứ. Chúa nhớ lại chúng ta là bụi đất. Chúa biết rõ sự yếu đuối trong con người xác thịt tro bụi của chúng ta. Hãy chú ý trong câu 19, Chúa đã thiết lập ngai của Ngài trên các từng trời. Vua Đa-vít hiểu biết nhiều về sự vận hành của các thiên sứ vì ông đã có nhiều trãi nghiệm khi chăn chiên ngoài đồng. Trong câu 20, Lời Chúa cho ta biết rằng các cơ binh làm theo mạng lịnh Ngài phán dạy. Tôi muốn nhấn mạnh một điều nầy ở đây – tôi đã nhiều lần tự hỏi câu nầy, “Chúng ta có thẩm quyền để sai phái các thiên sứ của Đức Chúa Trời chăng?” Là những con người đã được cứu chuộc bằng huyết của Chúa Giê-su; khi chúng ta bắt đầu lắng nghe tiếng Chúa qua sự tỏ ra của Đức Thánh Linh và khi chúng ta công bố những lời đó – chính là Lời của Đức Chúa Trời; Thánh Kinh dạy ta rằng các cơ binh làm theo Lời Chúa phán dạy!Chúa Thánh Linh nhắc tôi nhớ lại một chuyến du hành tại Phi Châu năm 2005. Tôi, ông Chuck Pierce và phụ tá của ông là anh Brian Kooiman đã tham dự một buổi lễ khánh thành nhà thờ do Sứ Đồ Emmuel Kure thiết lập tại bắc Phi Châu, thuộc quốc gia Nigeria. Trong lúc đó tình hình bất ổn và rất nguy hiểm cho sự di chuyển ra vào và mỗi chặng đường chúng tôi đều có lính bảo vệ trang bị vũ khí để phòng ngừa sự tấn công đánh cướp của nhiều nhóm du đãng. Sau buổi lễ, khoãng gần nửa đêm chúng tôi bắt đầu ra về. Nhưng lúc trở về chúng tôi không có lính bảo vệ đi cùng. Con đường về lại thành phố Abuja thật quanh co và nguy hiểm, khoãng từ một tiếng rưỡi đến hai giờ lái xe. Những đãng cướp thường núp sau những tảng đá, bụi cây để công kích khách du hành.Trong lúc cầu nguyện trên đường về, tôi hỏi Chúa, “Con sẽ tiếp tục cầu thay, nhưng chúng con cần có sự hổ trợ của thiên sứ! Chúa ơi, nếu có chuyện gì xãy ra, con phải làm gì đây?”  Chúa phán cùng tôi, “Ngươi sẽ phóng xuống xe và bắt đầu cầu thay lớn tiếng bằng Tiếng Lạ!” Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu Kinh Thánh “…các cơ binh sẽ làm theo mạng lịnh Chúa…” lại đi song đôi với “Sự Cầu Thay bằng Tiếng Lạ” cho đến ba tuẩn trước đây khi tôi đang du hành tại tiểu bang New Jersey; lúc ấy, Chúa nhắc tôi nhớ lại những gì Ngài đã phán cùng tôi, “Ngươi vẫn chưa biết rõ lý do tại sao Ta đã truyền phán với ngươi hãy dùng Tiếng Lạ để cầu thay trong trường hợp bị tấn công trong chuyến du hành đi Phi Châu trong năm 2005 ấy không?

  Tiếng Lạ là một ngôn ngữ cội nguồn của Thiên Đàng để bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời, được chuyển tãi trên đất nầy qua con người tâm linh bề trong của chúng ta. Khi ta nói Tiếng Lạ, tâm trí chúng ta không thể am hiểu những gì đang được phát biểu vì nó vượt qua ngoài phạm vi của thế giới vật chất, vượt qua khỏi sự khôn sáng và tâm trí của con người. Nó là một ngôn ngữ của Thiên Đàng mà Chúa và thiên sứ có thể am tường những gì đang được công bố qua Tiếng Lạ khi Đức Thánh Linh khai phóng qua chúng ta.  Ấy là lúc các đội binh của thiên sứ Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng với những lời công bố ấy. Họ sẽ xuất hiện trong chiến trận để bênh vực và bảo vệ chúng ta!

  Chúa đã dự bị sẵn các cơ binh để vùa giúp chúng ta; có thiên sứ mang lại sự chữa lành, có thiên sứ của mùa gặt, vân, vân… Tôi có một người bạn bị đau khớp xương sống, tôi nói với bà, “Chúng ta hãy cầu thay bằng Tiếng Lạ để Chúa sai phái thiên sứ mang sự chữa lành đến vùa giúp ta.” và Chúa đã nhậm lời công bố của chúng tôi; bạn tôi đã được chữa lành! Chúng ta cần biết rằng các thiên binh đang sẵn sàng trợ giúp chúng ta trong mùa gặt nầy. Hãy bắt đầu cầu thay bằng Tiếng Lạ, hãy để Đức Thánh Linh cảm động làm đầy dẫy trong bạn — Tiếng Lạ với một tiếng vang dội mới!

  1 Cô-rinh-tô 13:1a – Ông Phao Lô nói rằng, “Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ…” và rồi trong 1 Cô-rinh-tô 14:6-8, Lời Chúa cho ta biết khi Con Dân Ngài cầu nguyện bằng Tiếng Lạ với một âm điệu mới cần phân biệt rỏ ràng. Trong câu 8, “Lại nếu kèn trổi tiếng lộn xộn, thì ai sửa soạn mà ra trận?”  Chúa bèn phán cùng tôi, “Ngươi là tiếng kèn của Ta, lời ngươi là âm thanh vang dội của Ta! Tiếng Lạ sẽ khai phóng các thiên binh; Tiếng Lạ sẽ trở thành một tiếng kèn, và chính nó sẽ khiến ngươi xông ra trận! Hãy bắt đầu xữ dụng Tiếng Lạ và Quyền Năng của Ta mà các ngươi chưa từng nếm biết!” (Lời ghi chú của Lửa Thiêng:  Ngay lúc đang chuyển tãi Lời Chúa, Bà Marty Cassady được đầy dẫy Đức Thánh Linh và Chúa khai phóng một sự xức dầu mới trên hội chúng về sự đồng công cộng tác với các thiên binh qua sự cầu thay bằng Tiếng Lạ trong chiến trận.)

  Sau đó, Chúa soi dẫn tôi xem lại đoạn Kinh Thánh trong sách Dân-số Ký 10:9 bao gồm những lời hướng dẫn Con Dân Ngài trong cách thổi kèn trong chiến trận. Trãi qua các trận chiến lịch sử của Y-sơ-ra-ên, chúng ta nhận thấy một điểm tương đồng thật thú vị:  Ấy là sự ‘rúng sợ’ của kẻ thù đối với đội binh Con Dân Chúa, không hẳn vì họ có một đội binh hùng mạnh, nhiều kỷ thuật cao, hoặc vũ khí xuất sắc; nhưng các dân ngoại bang đã từng tháo chạy trong ‘kinh hoàng’ vì sự hiện diện của các cơ binh Đức Chúa Trời sai xuống để hậu thuẫn, bảo vệ và tranh chiến thay cho Con Dân Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên không ra trận một mình trong cô quạnh vì họ luôn có các thiên binh đi cùng!

  Thậm chí, Chúa đã nhiều lần chỉ định dân sự chọn lựa, loại trừ quân lính và cuối cùng, Ngài cũng chỉ xữ dụng một đội binh nhỏ bé, ít ỏi để đánh bại quân thù; Chúa biết rằng Ngài sẽ sai phái các thiên binh để vùa giúp Dân Ngài trong chiến trận. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã nổi giận cùng Vua Đa-vít khi ông ra lịnh kiểm điểm quân lính để xác nhận sức mạnh của lực lượng Y-sơ-ra-ên mà không biết nhờ cậy Chúa (2 Sa-mu-ên 24.)  Ngày nay, hãy quan sát điều nầy, chúng ta được biết đến nhiều phép lạ trong những cuộc tranh chiến của Dân Chúa.  Ngài vẫn tiếp tục chúc phước và bênh vực họ trong đắc thắng.  Chúng ta cầu thay và chúc phước cho Do Thái; chúng ta hãy cầu nguyện cho Giê-ru-sa-lem!

  Xuất Ê-díp-tô Ký 23:20-23, “Đây nầy, ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị…” Đức Chúa Trời đóng ấn Danh Hiệu Ngài trong những mục vụ thiêng liêng khi chúng ta đồng công cộng tác với cơ binh Ngài! Vì vậy, lúc đó ta sẽ nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa; sự hiện diện của Ngài được chuyển tãi khi các thiên binh Ngài xuất hiện!

 2. Tôi không có được ân tứ kỳ diệu để nhận được nhiều giấc mơ vĩ đại như Bà Klancy Cunningham! Tôi chỉ có những giấc chiêm bao tầm thường và nhiều lúc dường như vô nghĩa… Nhưng một sáng hôm nọ, tôi tỉnh giấc ra khỏi một cơn mơ. Đức Thánh Linh vận hành mạnh mẽ trên tôi khiến tôi ngồi bật dậy với lời tuyên xưng nầy: “Nếu ngươi không hiểu quyền phép của Huyết, ngươi sẽ không hợp tác với thiên binh!” Tôi tiếp tục lớn tiếng lập đi lập lại lời công bố nầy. Tôi thưa với Chúa, “Chúa ơi, Chúa muốn truyền dạy con điều gì đây?”Việc nầy khiến tôi nhớ lại lời của ông Chuck khi ông chỉ định cho tôi chia xẽ đề tài nầy. Ông đã đề nghị tôi nên tìm hiểu thêm về vị “Thiên Sứ của Lễ Vượt Qua” trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 12. Đúng vậy, khi tôi bắt đầu nghiên cứu về vị Thiên Sứ nầy, tôi nhận biết ấy là lần đầu tiên Thánh Kinh đề cập đến huyết con sinh tế tức là hình bóng của sự cứu chuộc của Huyết Chúa Giê-su trong thời Tân Ước và đó chính là lúc Đức Chúa Trời sai phái vị “Thiên Sứ của Lễ Vượt Qua” giáng xuống trên Ê-díp-tô để tiêu diệt tất cả con đầu lòng. Dân Sự đã được hướng dẫn để bôi huyết con sinh tế trên mài cửa mình và họ đã “Vượt Qua” khỏi sự tàn diệt ấy; chính điều nầy là một hành động của sự “Đồng Công Cộng Tác với các Thiên Binh.” Họ biết rằng Thiên Sứ sẽ Vượt Qua để giải cứu họ thoát khỏi Ê-díp-tô!
  Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn thấu hiểu quyền phép cứu chuộc của Huyết Chúa! Hãy khẩn thiết cầu xin Ngài dẫn dắt bạn với mặc khải tươi mới về sự Cứu Chuộc của Huyết Chiên Con. Bạn sẽ bắt đầu bước vào một lãnh vực siêu nhiên hầu nhìn thấy sự vận hành của Thiên Sứ để ta cũng có thể ‘Vượt Qua’ mọi bách hại của quân thù.Sau đó, Chúa lại hướng dẫn tôi xem lại đoạn Kinh Thánh về sự thương khó của Chúa Giê-su tại vườn Ghết-sê-ma-nê. Trong Lu-ca 22: 43-44 có chép rằng, “Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất.”

  Bạn ơi, nếu bạn chưa nhận được sự cứu chuộc qua Huyết Chiên Con, nếu bạn chưa nhận được khải thị về quyền phép cứu chuộc của Huyết Ngài đã tuông đỗ trên thập tự giá, bạn hẳn không thể nào hiểu được sự hợp tác cùng các thiên binh Đức Chúa Trời đang sai phái để vùa giúp chúng ta. Ta cần nhận được sự tỏ ra về quyền phép cứu chuộc siêu nhiên của Huyết Chúa! Chỉ một giọt huyết Ngài cũng có thể trấn giữ cả vũ trụ nầy, nhưng trên thập tự giá, huyết Ngài đã tuông đỗ, tất cả, vì chúng ta! Ta cần thấu hiểu quyền phép của huyết Ngài. Nếu không, chúng ta không thể nào nghĩ đến chuyện “Đồng Công Cộng Tác với các Thiên Binh!”

  Nhưng nếu bạn nhận được khải thị về Huyết Chúa, hãy bắt đầu kêu cầu Danh Ngài, hãy lớn tiếng ‘thổi kèn’ thông qua sự cầu thay bằng Tiếng Lạ; hãy khai phóng một tiếng vang dội của tâm linh bằng quyền phép của Huyết Chúa, rồi bạn sẽ nhìn thấy Quyền Phép Huyết Chúa, bạn sẽ thấy bầu khí quyễn chúng quanh bạn được biến đổi!

  “Chúa ơi, con công bố rằng tất cả những ai nghe đến sự điệp nầy, tất cả, tất cả, tất cả đều sẽ đạt được mặc khải để tiến lên, đứng vào một vị trí chiến trận đắc thắng vì họ sẽ nhận biết được Quyền Phép của Huyết và sự đồng công cộng tác với các thiên bình. Chúa ơi, xin hãy làm điều nầy, xin hãy biểu hiện điều nầy, xin hãy làm điều nầy giữa vòng chúng con!”

Lời đúc kết của Sứ Đồ Chuck Pierce:

Sự sống tiềm tàng trong huyết mạch! Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành trong chúng ta thông qua huyết mạch ta, Hê-bê-rơ đoạn 9 đã bầy tỏ điều nầy. Tương giao với Chúa thông qua Tiếng Lạ hoặc ngôn ngữ của Thiên Đàng là một sự tương tác thiêng liêng, đó là lúc các cơ binh Ngài được sai phái xuống và huyết mạch trong chúng ta sẽ hợp tác để chuyển động cùng với các cơ binh ấy. Những mặc khải và lời chia xẽ của Bà Marty thật là quan trọng cho tiến trình tâm linh của Hội Thánh Chúa trong mùa nầy. Hãy lớn tiếng cảm tạ Chúa!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: