Bí quyết của Tiên Tri Đa-ni-ên!

BiQuyetDanien
Ngày 17, Tháng 8, Năm 2016
Bí quyết của Tiên Tri Đa-ni-ên không gì khác hơn là lòng can đảm và ông tìm kiếm Chúa trong sự cầu thay bất chấp chiếu chỉ của vua Đa-ri-út! (Đa-ni-ên 6:10-12)
Chúa đã bịt mồm sư tử để giải cứu Đa-ni-ên vì ông còn nhiều việc Chúa giao phó trong mục vụ giải cứu dân Y-sơ-ra-ên! (Đa-ni-ên 6:16-23) Chúa ban cho ông nhiều đặc ân, đặt để ông kề cận cùng vua Đa-ri-út hầu xoay hướng các nguyên thủ quốc gia và mang lại giải đáp cho xứ sở nơi ông cư ngụ, ngay trong những năm làm phu tù. Trong tư thế chiến lược đầy ơn ấy, Chúa đã ban cho Đa-ni-ên ân tứ và sự thông sáng để chuyển đổi tình thế hầu hoàn thành ý chỉ Chúa theo thời điểm của Thiên Đàng. Chúa đã ban cho ông nhiều sự hiện thấy và đại dụng ông trong việc cầu thay cho dân tộc! (Đa-ni-ên 9)
Có việc gì là quá khó cho Ngài chăng? Xin Chúa dấy lên nhiều Đa-ni-ên hiện đại có lòng cầu thay, đứng giữa chổ xức mẻ hầu giải cứu dân tộc và đất nước ta!
Lửa Thiêng Việt Nam

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: