Chiến Lược Cụ Thể Trong Chiến Trận Tâm Linh!

ancient-warriors-3

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2016

Chúa sẽ ban cho chúng ta nhiều chiến lược cụ thể biểu hiện qua những “Tác Động Có Tính Cách Tiên Tri.” Những tác động nầy là gì bạn? Đây là những chiến lược cụ thể thông qua mặc khải Đức Chúa Trời ban cho ta để thực hiện trên đất hầu xoay hướng tình thế trong lãnh vực thuộc linh. Chúng ta hãy suy ngẫm một vài chiến lược của chiến trận tâm linh đã từng được ghi lại trong Thánh Kinh:

  1. Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27 – Trong câu 25, “Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt.” Chúa truyền phán cùng Môi-se quăng một cây gỗ xuống nước để chữa lành nước đắng. Cây gỗ vụn kia không có quyền phép gì cả, nhưng nó là một chiến lược của Đức Chúa Trời dùng để vùa giúp dân sự Ngài. Vì lời truyền dạy nầy đã xuất phát từ Chúa, tiềm năng phép lạ đó đến từ Chúa, nhưng nó ở trong sự giao ước và mối tương giao mật thiết giữa Ngài và Môi-se! Trong tác động nầy, Con Dân Ngài cần nhận biết Chúa là Đấng Yêu Thương, hằng chăm sóc họ bằng cách đáp ứng những nhu cầu thuộc thể. Sự nhận biết Đức Giê-hô-va là thiết yếu, hơn cả giải pháp cho nan đề ấy! Nhưng vì những vết chấn thương của 400 năm làm phu tù, họ đã đánh mất cơ hội quý báu để đi vào mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Cha. Tuy nhiên, vì Môi-se đã đứng giữa chổ sứt mẻ, cầu thay cho dân sự, Chúa đã nhậm lời cầu xin của ông.
  2. II Các Vua 13:15-10 – Ê-li-sê truyền dạy cho Giô-ách đập tên xuống đất như một tác động có tích cách tiên tri để bài trừ đội binh Si-ri tận gốc. Nhưng Giô-ách chỉ đập tên ba lần rồi dừng lại và Ê-li-sê đã quở trách ông! Hành động đập tên xuống đất ấy biểu hiện cho sự cầu thay để giải cứu dân sự. Tác động cụ thể nầy thật ra không có quyền phép gì cả, nhưng điều nầy đã được Chúa chuyển tãi thông qua Ê-li-sê thì sự vâng lời sẽ đem lại chiến thắng cho Y-sơ-ra-ên. Trong tác động tiên tri nầy, Chúa đã dùng sự di chuyển (đập tên) làm một mô hình tâm linh để đem lại sự chiến thắng trong cõi vật chất.
  3. II Các Vua 6:5-6 “Nhưng có một người đương đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. người la lên rằng: Ớ chúa tôi! than ôi! tôi có mượn nó! Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: Nó rớt ở đâu? Người chỉ chỗ cho. Ê-li-sê bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên.” Tác động chiến lược nầy khiến cho nó nổi lên; đây là một phép lạ, phản ngược lại định luật vật lý. Mãnh gổ kia chả là gì, nhưng khi Ê-li-sê nghe được tiếng truyền phán của Chúa, bởi đức tin ông đã vâng lời Ngài và phép lạ đã xãy ra!

Khi tham khảo Thánh Kinh, chúng ta sẽ xem thấy rất nhiều chiến lược Chúa ban cho Con Dân Ngài để giải cứu họ như: Ghê-đê-ôn trong Các Quan Xét 6-7; Ê-xê-chi-ên trong trũng xương khô trong đoạn 37; tiên tri A-ga-bút trong Công Vụ 21:10-11, vân, vân…

Hãy nhớ rằng chúng ta không thể sự dụng những chiến lược nầy như một công thức, như một qui củ hoặc giáo điều. Nếu một chiến lược hoặc ý tưởng nào đó không đến từ sự cảm động của Đức Thánh Linh thì nó hẳn không có sự hà hơi của Chúa Thánh Linh và sẽ không có kết quả.

Chia sẻ Lời Chúa là một điều tốt, nhưng có lúc Chúa không dùng phương cách ấy; Ngài có thể ban cho ta một lời mặc khải về một tình huống éo le trong cuộc đời của một người mà chúng ta chưa hề quen biết để đem lại sự an ủi, khích lệ và trong tình yêu thương của Chúa, khi lời ấy được chuyển tãi thông qua ta, họ sẽ nhìn biết quyền năng của Đấng Tạo Hóa; Đức Thánh Linh sẽ cảm động họ trở về với Chúa. Có lúc Chúa sẽ truyền dạy ta làm một điều gì mà dường như không hợp lý với sự suy nghĩ thông thường, nhưng nếu ý tưởng đó đến từ Chúa, nó ắt sẽ ứng nghiệm để hoàn thành ý chỉ của Chúa.

Bạn ơi, điều then chốt ở đây là, ta có mối liên hệ mật thiết với Chúa không? Ta có thể ‘nhận biết’ được tiếng Chúa truyền phán chăng? Tất cả, tất cả đều dựa trên mối tương giao mật thiết và tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng làm được mọi sự trong ý chỉ của Ngài, theo thời điểm của Thiên Đàng. Có lẽ, vì thế khi Chúa Giê-su còn ở thế gian, Ngài đã chữa lành tật bệnh qua nhiều phương cách, hầu cho ta không rập khuôn làm theo như một giáo điều, qui củ do con người tạo nên.

Ghê-đê-ôn qui tụ 20.000 binh lính nhưng Đức Chúa Trời chỉ cần một đội 300; với vài cây kèn tù và & những chiếc bình gốm thô sơ, đội binh nhỏ bé Ghê-đê-ôn đã đánh bại dân Mi-đi-an (Các Quan Xét 6-7).

Trong tình huống rối ren của đất nước, giữa cơn tranh chiến thuộc linh nầy, nếu chúng ta tìm kiếm ý chỉ của Chúa và lắng nghe lời truyền dạy của Ngài, Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta những chiến lược thuộc linh lạ kỳ để đánh bại kẻ thù. Hãy nhớ rằng:

“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” (Ê-phê-sô 6:10-12)

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

 

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: