Giu-đa Sẽ Khai Phóng Sự Ngợi Khen!

worshipper2

Ngày 1, Tháng 9, Năm 2016

Các Chiến Sĩ Vọng Canh Thân Mến,

Hôm nay, tôi và một con cái Chúa trong đội ngủ cầu nguyện cho Việt Nam đã có dịp chia sẻ và thông công trong việc cầu thay cho các lãnh thổ tại Việt Nam. Chúng tôi cảm tạ ơn Chúa vì từ lúc Chúa Thánh Linh thúc dục chúng ta tập trung cầu thay cho một số lãnh thổ bắt đầu khoãng ba ngày trước đây (nhằm ngày 30, tháng 8); chúng tôi cảm nhận sự vận hành của Thần Chúa một cách mạnh mẻ giữa vòng anh chị em là những chiến sĩ vọng canh nóng cháy cho Nước Trời. Tôi nhận biết Thánh Linh Chúa đang giáng xuống trên chúng ta như một Dòng Sông Lửa!

Các bạn ơi, Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng Đắc Thắng; Chúa cũng chẳng bị giới hạn bởi thời gian và khoãng cách, vì thế, Ngài đã ban cho chúng ta một sự kết nối kỳ diệu, qua mặc khải và Lời truyền phán của Chúa chuyễn tải trên trang Face Book nầy. Ngài là Đấng Tốt Lành và chúng tôi cảm nhận Ngài đang làm một việc lạ như lời mặc khải của bà Mary Beth Graceson về một đội binh lớn mạnh đang được dấy lên từ bụi đất mà bà đã chia sẻ với chúng ta hai tuần trước (nhằm ngày 19, tháng 8.); một đạo binh không ranh giới, không bị ràng buộc trong một tổ chức hoặc một qui củ nào, và đây thật là một khởi đầu mới tuyệt diệu!

Trong suốt Thánh Kinh, ta nhận thấy Đức Chúa Trời vẫn thường sai phái chi phái Giu-đa đi đầu trong chiến trận. Hãy xem trong hai đoạn Kinh Thánh nầy:

  • Các Quan Xét 20:18 – “Vậy, dân Y-sơ-ra-ên đi lên Ghi-bê -a và cầu vấn Đức Chúa Trời như vầy: Ai trong chúng tôi phải lên trước đặng giao chiến cùng người Bên-gia-min? Đức Giê-hô-va đáp: Giu-đa sẽ đi lên trước.”
  • Các Quan Xét 1:1-2 – “Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Ca-na-an? Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ấy là người Giu-đa phải đi lên; kìa, ta đã phó xứ vào tay họ.”

Cụm từ “Giu-đa” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là Ngợi Khen (Sáng-thế Ký 29:35) Tại sao Chúa sai phái chi phái Giu-đa đi đầu? Vì sự ngợi khen là một chìa khóa then chốt để chào đón sự hiện diện của Chúa, vì Ngài là Đấng Thánh, Ngài ngự giữa sự ngợi khen của chúng ta (Thi-thiên 22:3)

Khi ta đi vào sự hiện diện của Chúa, ấy là lúc Cửa Trời được mở ra, và cũng là lúc Ngài ban cho chúng ta mặc khải tươi mới để công bố hầu hoàn thành ý chỉ của Chúa trong tình huống ấy. Hãy suy ngẫm Lời Chúa trong II Sử Ký 20:22, “Khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi thì Đức Giê-hô-va cho quân mai phục tấn công đám quân đang tiến đánh Giu-đa gồm quân Am-môn, Mô-áp và người ở núi Sê-i-rơ, và khiến đám quân ấy bị thảm bại.

Sáng hôm nay, khi tôi cầu nguyện tìm kiếm Chúa về trọng tâm của sự Cầu Thay Chiến Lược cho các lãnh thổ tại Việt Nam, Chúa mở mắt tâm linh tôi nhìn thấy một mạng lưới của sự Ngợi Khen, tựa như những chiếc đuốc được thắp sáng chói dọi trong các miền tăm tối của sự chết. Bạn ơi, Chúa kêu gọi ta hãy toã sáng lên và Ngài sẽ sai phái các thiên binh xuống để bênh vực chúng ta.

Trong vài ngày tới đây, ai là những chiến sĩ vọng canh nóng cháy được kêu gọi để tham dự vào sự cầu thay cho các lãnh thổ tại Việt Nam? Bạn hãy tìm kiếm ý Chúa và biệt riêng ra một thời gian để thờ phượng, ca ngợi Chúa và cầu thay cho đất nước và những lãnh thổ Chúa đã cảm động bạn. Chúng ta sẽ không bị ràng buộc với bất cứ một điều lệ hoặc qui củ nào cả.

Hãy để Đức Thánh Linh cảm động và dẫn dắt bạn! Tôi tin rằng Chúa sẽ bầy tỏ Danh Tánh Ngài, Chúa sẽ biểu hiện quyền năng của Đức Giê-hô-va, Đấng Giải Cứu (Mefalti, Strong’s 6403) (2 Sa-mu-ên 22:2, Thi-thiên 18:2; 40:17; 70:5, 144:2)

Thi-thiên 18:2 – “ Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình; Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi náu ẩn cao của tôi.”

Nguyện ý Cha được nên, ở đất như Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: