Thông Đồng Trong Sự Thờ Thần Tượng Qua Ngày Lễ Hội Của Văn Hóa & Phong Tục Tập Quán!

Roots

Ngày 7, Tháng 9, Năm 2016

Các Chiến Sĩ Vọng Canh thân mến,

Bắt đầu từ Thứ Tư tuần trước, nhằm ngày 31, Tháng 8, Chúa đã hướng dẫn Hội Thánh chúng tôi bước vào một tiến trình thuộc linh để tìm kiếm ý Chúa và cầu thay cho các quốc gia cùng Hội Thánh Chúa dựa trên nền tảng của Giê-rê-mi 1:10.  Ta hãy suy ngẫm đoạn Kinh Thánh nầy bắt đầu từ câu 4 cho đến câu 12:

“Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy… Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn, Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Nầy, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: Tôi thấy một gậy bằng cây hạnh. Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn.”

Mặc Khải Về Các Cội Rễ Tăm Tối

Sáng hôm nay trong buổi nhóm cầu nguyện vào 6 giờ sáng tại tháp canh tại Hội Thánh nhà, Chúa Thánh Linh đã khai phóng mặc khải về sự bứng nhổ những cội rễ của sự mê tín, dị đoan cùng những cơ cấu tối tăm còn đọng lại giữa vòng Con Dân Ngài.  Chúa truyền phán Ngài sẽ phô bầy những gốc rễ đã từng ẩn giấu thông qua các phong tục tập quán của các dân tộc trên khắp đất. Chúa đã cảm động chúng tôi cầu thay cho Con Cái Chúa tại Trung Đông và Việt Nam.

Bạn ơi, đây là thời điểm để Chúa giải phóng chúng ta, vì thật ra, chúng ta có thể kiêng ăn, ép mình, cầu thay đêm ngày, nổ lực truyền giảng khắp nơi, tất cả điều ấy là tốt, nhưng nếu Chúa không mở mắt tâm linh thì chúng ta không thể nào thấy được cơ cấu của bóng tối tăm che phủ mà kẻ thù linh hồn ta dùng như một mạng lưới gian ác để lường gạt dân tình. Sự lường gạt nầy không hề tây vị một ai, nó không tây vị ngay cả Con Dân Chúa. Đây chính là một sự thông đồng cùng với các ác linh, một sự thông đồng ‘ẩn giấu’ một cách vô tư vì quả thật không ai giữa vòng chúng ta lại cố tình bắt tay với sự tối tăm, nhưng đây chính là mưu kế của kẻ thù linh hồn ta!  Lời Chúa phán dạy ta phải trói buộc ‘kẻ mạnh’ song mới đánh chiếm được lãnh thổ (Mác 3:27.) Nếu chúng ta mong thấy sự phục hưng, mong thấy lãnh thổ̉ đất nước ta được khai phóng và giải cứu trong mọi lãnh vực: kinh tế, giáo dục, công nghệ, hàng hải, an ninh, giao thông, vân, vân… thì chúng ta cần nhận biết những giềng mối của sự thờ thần tượng trong cội nguồn của dân tộc để bài trừ chúng nó!

Cội Rễ Tăm Tối Tiềm Tàng Trong Phong Tục Cổ Truyền Của Ta

Chúa Thánh Linh đã cảm động tôi suy ngẫm cách đây vài tuần trước về những Lễ Hội theo phong tục tập quán của văn hóa mà Con Dân Chúa thường bị vướng phải; ngay cả các Con Cái Chúa tại Hoa Kỳ cũng không tránh khỏi nan đề nầy. Vào cuối tháng 10 Dương Lịch, người phương tây thường tổ chức tưng bừng lễ “Halloween”. Các bạn cũng hẵn biết qua về Lễ Hội nầy, nó là một lễ cúng tưởng nhớ ‘cô hồn’. Trong phong tục Việt Nam, tôi được biết dân ta cũng có một thể lệ tương tự như thế. Tôi thiết nghĩ Con Cái Chúa tại Việt Nam hẵn nhận diện một cách rõ rệch ấy là một lễ hội của sự tối tăm, nhưng còn Tết Trung Thu thì sao bạn? Thời còn thơ ấu, khi còn là một đứa trẻ vô tư, tôi luôn nghĩ đến Tết Trung Thu là một dịp vui chơi để đốt lòng đèn, ăn bánh trung thu và ‘ăn mừng Chị Hằng’; chỉ có thế, mặc dù chẳng biết ‘Chị Hằng’ là ai!

Nhưng, Chúa Thánh Linh cứ nhắc nhở và thúc dục tôi tìm hiểu thêm rỏ chi tiết, vì thế, tôi lên mạng để nghiên cứu về nguồn gốc của Tết Trung Thu.  Tôi sẽ không kể hết chi tiết ở đây, chỉ một vài điểm thiết yếu; bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ mạng (Nguồn: Mid-Autumn Festival – https://en.wikipedia.org/wiki/Mid-Autumn_Festival.)

  1. Lễ hội Trung thu là một lễ hội thu hoạch truyền thống của dân tộc Trung Hoa và Việt Nam. Nó cũng là một ngày lễ cho Đài Loan, Hồng Kông và những nước khác ở Châu Á, giữa vòng các dân tộc nói tiếng Hoa. Trong văn hóa Việt, nó được coi là truyền thống lễ thứ hai quan trọng nhất sau Tết.
  2. Tết Trung Thu (hoặc Harvest Moon Festival), hiệp hội của lễ kỷ niệm với trăng tròn vào đêm này, vì thế, một phần quan trọng của việc cử hành lễ hội là sự tôn thờ mặt trăng, hoặc cũng như những truyền thống thờ cúng trăng và ngắm trăng. Sau đó, họ thường dâng của lễ cho ‘Chi Hằng Nga’ nhằm mỗi rằm âm lịch của tháng Tám để tưởng nhớ hành động của ‘Hằng Nga’… (xem thêm chi tiết tại nguồn ghi chú trên.)

Phần nhiều những ai đã từng ăn Tết Trung Thu hiện nay, nhất là các Con Dân Chúa hẳn không tham gia vào sự cúng tế, nhưng chỉ coi nó là một lễ vui ‘vô thưởng, vô phạt’ cho trẻ em.  Tuy nhiên, sự cúng tế, thờ cúng truyền thống nầy đã được dâng hiến từ thế kỷ nầy đến thế kỷ kia, trong lãnh vực tâm linh, những ác linh khống chế dân tình đã nghiễm nhiên nắm lấy thẩm quyền của lãnh thổ vì sự thờ cúng ấy và chính điều nầy đã tôn thờ ‘đặt để chúng trên ngôi’, một cái ngôi tăm tối đã được thiết lập trong lãnh thổ chúng ta qua truyền thống và phong tục của văn hóa. Vì thế, mặc dù chúng ta không có một tác động cụ thể của sự thờ lạy, nhưng khi chúng ta ‘ăn mừng’ lễ nầy, thì ấy là một sự ‘thông đồng’ trong lãnh vực thuộc linh.  Đây chính là một cánh cửa tăm tối mà ta đã ‘vô tình’ hé mở trong ‘giao ước’ với thế giới bên kia. Đây là một sự lường gạt của ma-quỷ khiến chúng ta vô tình ‘đồng lõa’ trong sự thờ phượng ác linh.

Thái độ nầy có quá khích không bạn?
Ta hãy xem Chúa nói gì về sự thông đồng với thế gian?

2 Cô-rinh-tô 6:14-16 – “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta.”

Ê-phê-sô 5:7, 10, 11 – “Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhơn từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn.”

Rô-ma 13:12 – “Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng.”

 Công Vụ 4:19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?”

Giăng 10:10 – “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.”

Một Quyết Định Thiết Yếu!

Đức Thánh Linh đã phô bầy cho chúng ta mặc khải nầy, Ngài đã ban cho ta thẩm quyền như Lời Chúa truyền dạy trong Giê-rê-mi 1:4-12.  Khi chúng ta ăn năn và xoay bỏ đường lối cũ, Chúa sẽ tháo gở sự sỉ nhục, chính là hậu quả của sự thờ thần tượng, như một tì vết tâm linh tiềm tàng trong dòng máu của các dân tộc hiện cư ngụ trong từng lãnh thổ tại Việt Nam. Những tì vết ấy tựa như các đồn lũy kiên cố ma-quỷ sử dụng như một mạng lưới tối tăm che phủ những đặc ân của Đức Chúa Trời.  Mạng lưới nầy như màng che mắt tâm linh khiến ta không thể nhìn thấy ý chỉ Chúa trong một chương trình tốt đẹp Ngài đã dành sẵn cho ta!

 Khi chúng ta ăn năn hầu nhận được sự thanh tẩy và giải phóng của Chúa, chúng ta có thể đi vào một ‘Giao Ước’ trong sạch với Chúa để đón nhận tất cả những gì Cha Thiên Thượng đã dành sẵn cho đệnh mệnh của từng cá nhân nói riêng và của cả đất nước nói chung. Chúng ta sẽ là nhân chứng sống của những biến đỗi siêu nhiên trên toàn lãnh thổ, những vùng đất khô cằn từng bị nguyền rủa kia sẽ trở nên phì nhiêu, thịnh vượng trong mùa màng, những con người đang bị trói buộc kia sẽ được khôi phục để làm Con Đức Chúa Trời, trong mối liên hệ mật thiết với Cha Yêu Thương! Chúa sẽ dấy lên nhiều con người công nghĩa giữa vòng các nguyên thủ quốc gia, đầy dẫy sự thông sáng như Đa-ni-ên, như Giô-sép xưa kia; chúng ta sẽ thấy sự hiện diện Thánh của Chúa được biểu hiện trên toàn lãnh thổ Việt Nam.  Có điều gì quá khó cho Ngài chăng?

Đây là lúc Cửa Trời đang được mở toang ̣̣để ta nhờ cậy Chúa Thánh Linh phô bầy những cội rễ tối tăm ẩn giấu, tiềm tàng trong dòng máu ta thông qua những phong tục truyền thống dân tộc để chúng ta nhổ tận gốc những cơ cấu thần tượng trong toàn lãnh thổ. Xin Chúa tiếp tục ban cho chúng ta nhiều mặc khải và chiến lược tươi mới trong chiến trận nầy!

Đây là một thời điểm then chốt, chúng ta hãy liên kết với nhau trong mặc khải và thiết lập vọng canh để cầu thay cho đất nước!  Lời Chúa đã hứa cùng chúng ta trong 2 Sử Ký 7:14 “Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.

Nguyện xin Chúa ban ơn giải cứu chúng ta!

Em-ma-nu-ên,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Ghi-chú:

Mời bạn đọc tham khảo tài liệu ‘Phát Hiện Các Dấu Hiệu Và Triệu Chứng Của Tội Thờ Thần Tượng’ do Bà Mục Sư Linda Heidler soạn thảo tại địa chỉ mạng sau đây:

https://luathiengvn.wordpress.com/2015/09/02/phat-hie%CC%A3n-cac-dau-hie%CC%A3u-va-trie%CC%A3u-chung-cu%CC%89a-to%CC%A3i-tho-than-tuo%CC%A3ng-linda-heidler/

Mời bạn đọc tham khảo sứ điệp ‘Phải Có Sự Sáng!’ của Tiến Sĩ Chuck D. Pierce tại địa chỉ mạng sau đây:

https://luathiengvn.wordpress.com/2016/03/23/phai-co-su-sang/

1 bình luận về “Thông Đồng Trong Sự Thờ Thần Tượng Qua Ngày Lễ Hội Của Văn Hóa & Phong Tục Tập Quán!

Add yours

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: