Đức Giê-hô-va Nissi, Cờ Xí Của Đắc Thắng!

warriorcoxi

Ngày 15, Tháng 9, Năm 2016

Đức Chúa Trời sẵn sàng và thừa sức bênh vực ta, nhưng chúng ta phải xông ra trận vì ấy là hành động của một dõng sĩ đầy Đức Tin, không đặt sự tin cậy trong sức mình nhưng sự trông cậy của ta được đứng vững trong Đức Giê-hô-va Nissi, Ngài là Cờ Xí của sự Đắc Thắng ta!

“Khi nào ngươi ra giao chiến cùng thù nghịch mình, nếu thấy ngựa, xe và binh đông hơn mình, thì chớ sợ; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã khiến ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, ở cùng ngươi. Lúc gần khai chiến, thầy tế lễ sẽ bước tới, nói cùng dân sự mà rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Ngày nay các ngươi đi giao chiến cùng thù nghịch mình, lòng các ngươi chớ nhát, chớ sợ, chớ run rẩy, và chớ kinh khiếp vì chúng nó; bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng cùng đi với các ngươi, đặng vì các ngươi đánh kẻ thù nghịch và giải cứu cho.” – Phục Truyền 20:1-4

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: