Làm Thế Nào Để Ta Xông Vào Chiến Trận Thuộc Linh?

warfareNgày 16, Tháng 9, Năm 2016

Hành động ‘Xông vào chiến trận tâm linh’ có nghĩa là chúng ta có đồng một tâm tình với Đấng Christ và nhìn thấy những gì Ngài đang nhìn thấy. Chính Chúa Giê-su khi còn sống với các môn đồ Ngài trên đất, Ngài cũng chỉ làm theo những gì Đức Chúa Cha truyền phán (Giăng 5:19.) Vì thế, nếu ta đi đồng hành với Chúa hằng ngày, ta sẽ nhìn thấy ý chỉ của Chúa cho cuộc đời và cho đất nước ta.

Những sự ngăn cản trong chiến trận tâm linh bao gồm sự chống đối của ma quỷ vì chúng là kẻ đến để cướp giết và hũy diệt (Giăng 10:10.) Một phần lớn sự chống đối nầy là do những cánh cửa tăm tối đã được hé mở qua sự thông đồng trong lãnh vực tâm linh. Nếu bạn đã từng làm giao ước với thế giới tối tăm thông đồng trong sự thờ thần tượng (xin tham khảo bài ‘Thông Đồng Trong Sự Thờ Thần Tượng Qua Ngày Lễ Hội Của Văn Hóa & Phong Tục Tập Quán!’) hoặc thông qua những sự mê tín dị đoan (ví dụ như coi chỉ tay, coi tử vi, lựa ngày tháng tốt để làm kinh doanh, để xây cất nhà cửa, v.v…) mà vẫn chưa ăn năn cùng Chúa thì động tác đó là một sự thông đồng cản trở bạn tiếp nhận ơn phước của Nước Trời. Hãy xem trong Gia-cơ 3:15, “Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ.”

Khi chúng ta còn là ‘một can phạm’ đồng lõa với thế giới tối tăm ấy, chúng ta sẽ như một người mù mờ, nặng tai không thể nghe thấy và nhận biết mặc khải của Chúa Thánh Linh và lời cầu xin của chúng ta không được Chúa nhậm lời vì ta đang vướng phải tội tà dâm thông qua sự thờ thần tượng, xem trong Gia-cơ 4:4-5 “Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.”

Hãy suy ngẫm lời Chúa trong Giê-rê-mi 26:13 – “Bây giờ các ngươi hãy sửa lại đường lối và việc làm của mình, hãy vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì Đức Giê-hô-va sẽ ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng các ngươi.”

Hãy ăn năn(tức là thay đổi tư duy để từ bỏ đường lối cũ của mình), xin Huyết Chúa thanh tẫy tội lỗi ta, cắt đứt mọi thông đồng và giao ước với linh của sự chết! (Ê-sai 28:15.) Hãy chổi dậy thờ phượng và chào đón Vua Vinh Hiển ngự trên gia đình, Hội Thánh, mọi cơ cấu chính quyền trong toàn lãnh thổ nơi bạn đang cư ngụ (Thi-thiên 24.) Chúng ta sẽ thấy sự biến đỗi trong mọi lĩnh vực!

Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, Ngài sẽ làm trọn Lời Ngài đã hứa cùng chúng ta… “Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2)

Đừng sợ những diễn biến của thời cuộc. Bạn đã được sanh ra cho giây phút nầy!

Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi! (Các Quan Xét 6:12)

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: