Hãy Đánh Tan Các Cơ Cấu Tối Tăm!

warriormelgibson

Ngày 26, Tháng 9, Năm 2016

Chúa Thánh Linh đang bầy tỏ những cội rễ tối tăm nào đang ẩn lấp trong dòng dõi chúng ta hầu ta bứng nhổ tận gốc các cơ cấu gian ác đang khống chế ta? (Giê-rê-mi 1:10)

Đây là thời điểm Chúa đang vùa giúp để giải cứu ta ra khỏi những giềng mối của sự thờ thần tượng thông qua những mê tín dị đoan và phong tục truyền thống trong văn hoá. Hãy xem Lời Chúa truyền phán gì về đề tài nầy:

“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác…vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭20:2-6‬ ‭VI1934‬‬

Hãy chỗi dậy xông vào chiến trận để đánh tan mọi cơ cấu của các tà linh trong cuộc đời của cá nhân, dòng dõi và dân tộc ta. Hãy xem về Ê-xê-chia trong chiến trận Chúa dùng ông để đánh hạ quân thù trong kỳ ông tại trị:

“Người phá hủy các nơi cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các A-sê-ra, và bẻ gãy con rắn đồng mà Môi-se đã làm; bởi vì cho đến khi ấy dân Y-sơ-ra-ên xông hương cho nó người ta gọi hình rắn ấy là Nê-hu-tan. Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; nên trong các vua sau người, hoặc trong những vua trước người, chẳng có một ai giống như người. Người tríu mến Đức Giê-hô-va, không xây bỏ Ngài, song gìn giữ các điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Đức Giê-hô-va ở cùng người; hễ người đi làm sự gì, đều được thành tựu. Người dấy nghịch với vua A-si-ri, không phục vua ấy nữa.” 2 Các Vua‬ ‭18:4-7‬ ‭VI1934‬‬

Hỡi người dõng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi! (Các Quan Xét 6:12)

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: