Mặc Khải Về Sự Vận Hành Của Đức Thánh Linh Tại Việt Nam!

angelairplane

Ngày 27, Tháng 9, Năm 2016

Sáng hôm nay tôi nhận được một nhắn tin của Bà Mary Beth Graceson ngay sau khi tôi đăng tải bài “Sự Vận Hành Của Đức Thánh Linh…Như Gió!” Đây là một sự sắp xếp của Chúa Thánh Linh vì Bà Mary Beth ít khi nào lên Facebook và tôi cũng chưa chia sẻ gì với Bà về việc Chúa cảm động tôi đăng tải một loạt bài về sự vận hành của Đức Thánh Linh khởi đầu với đề tài ‘…Như Gió’. Tuy thế, Bà đã cảm nhận những gì Chúa Thánh Linh đang hành động giữa vòng chúng ta là những chiến sĩ vọng canh đang cầu thay cho các lãnh thổ tại Việt Nam.

Lời Mặc Khải Chúa ban cho Bà Mary Beth Graceson:

“Sáng hôm nay Chúa bầy tỏ rằng Đức Thánh Linh đang vận hành trên Việt Nam. Trong mặc khải nầy, sự vận hành ấy được thể hiện như một Bóng Cánh thiên sứ vĩ đại đang che phủ toàn lãnh thổ của quốc gia nầy. Rồi sau đó, Bóng Cánh ấy biến đổi thành một chiếc Máy Bay khổng lồ che lấp toàn thể Việt Nam. Ảnh tượng trong mặc khải lúc Chúa Thánh Linh cho tôi thấy Bóng Cánh của thiên binh biểu hiện cho sự yêm đềm đầy dẫy sự yên nghỉ Chúa sẽ đổ xuống trên dân tộc và đất nước nầy. Nhưng khi ảnh tượng trong mặc khải nầy trở thành một chiếc Máy Bay to lớn ấy, thì đây là sự biểu hiện của khói lửa, điện lực và gió. Tôi cảm nhận trong tâm linh, Bóng Cánh Chúa đem lại sự bình an trong sự Chữa Lành tuông đổ trên dân tình và lãnh thổ, nhưng chiếc Máy Bay kia quả thật thể hiện cho tinh thần Chiến Đấu (warrior spirit) của các Dõng Sĩ trong đạo binh Đức Chúa Trời.

“Chúa phán rằng, “Sự Vận Hành của Bóng Cánh Ta có một tác dụng Đời Đời, không hề đổi dời, đầy dẫy sự Chữa Lành, Yên Ủi và Sáng Tạo. Chiếc Máy Bay kia biểu hiện năng lực của sự chiến đấu được tạo nên cho mùa nầy. Ấy là những điều vượt quá sự hiểu biết của ngươi. Đấng Hằng Hữu sẽ luôn ở cùng ngươi. Chiếc Máy Bay ấy thật là sự chuyển động của sức mạnh vô biên và là một chiến lược Ta dùng để đánh bại quân thù.””

Thật là một lời mặc khải tuyệt diệu và bất ngờ! Tôi nhắn tin lại cho Bà hay rằng cách đây vài ngày tôi cũng đã đăng tải một ảnh minh họa bóng cánh thiên sứ tạo nên bằng khói từ một chiếc máy bay trên vòng trời. Bạn ơi, đây không phải là một điều ngẫu nhiên, nhưng khi chúng ta hợp nhất trong tâm linh, những gì Chúa Thánh Linh bầy tỏ cho một người sẽ được xác chứng điều Ngài bầy tỏ cho một người khác; cảm tạ ơn Chúa về điều nầy vì chúng ta chỉ có một Thánh Linh, cùng đồng hành trong một chiến trận và Đức Giê-hô-va Cờ Xí, là Đấng Dẫn Đầu ta trong chiến thắng!

Trong lời mặc khải, Bà Mary Beth Graceson dùng từ ‘hovering’ hoặc ‘vận hành’, cùng một từ trong Sáng-thế Ký 1:1-2: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Thật vậy, Việt Nam giờ đây đang bị bao phủ bởi một ‘sự mờ tối trên mặt vực’, nhưng khi Thần Đức Chúa Trời vận hành trên đất hiện giờ như ‘vô hình và trống không’, đầy dẫy bóng tối của sự chết, thì việc sáng tạo đầu tiên Đức Chúa Trời chỉ định là ‘Phải có Sự Sáng…thì có Sự Sáng!” Cảm tạ ơn Chúa, Ngài không bỏ chúng ta mồ côi một mình vì Chúa hứa Ngài gởi Lời Ngài để “Chữa Lành” chúng ta (Thi-thiên 107:20), Ngài ban cho mặc khải để ta công bố ý chỉ Ngài trên toàn lãnh thổ Việt Nam, “Phải có Sự Sáng!” (Sáng-thế Ký 1:3)

Bạn ơi, Thần Đức Giê-hô-va đang bao phủ và vận hành trên toàn thể đất nước ta. Đừng nhìn vào ngoại cảnh là những điều mắt thấy, tai nghe trong cõi vật chất. Đức Chúa Trời sẽ không bị khinh dễ đâu; Lời Ngài hứa, Ngài sẽ làm trọn! Chúa ơi, xin Ngài hoàn thành mọi điều lòng Ngài mong đợi để dấy lên những đội binh dũng cảm cho Nước Trời.

Ai là những Chiến Sĩ Vọng Canh, Ngợi Khen, hãy xông vào chiến cuộc và nhớ rằng, “…chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy… hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời…hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình…lấy thêm đức tin làm thuẫn…, hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin.…” (Ê-phê-sô 6:12-18)

Giu-đa sẽ đi đầu, tức là sự Ngợi Khen sẽ dẫn đầu ta trong chiến thắng!

Hỡi người dõng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi! (Các Quan Xét 6:12)

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: