Sự Vận Hành Của Đức Thánh Linh…Như Nước!

livingwater

Ngày 29, Tháng 9, Năm 2016

Đức Thánh Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng bầy tỏ quyền năng Đức Chúa Trời trên đất, ngay từ thuở ban đầu (Sáng-thế Ký 1:1-2.)

Đức Thánh Linh biểu hiện cho Sông Nước & Lời Hằng Sống tuông chảy từ Ngôi Trời với tác dụng đời đời trong nhiều lãnh vực:

1. Sự sanh lại của tâm linh, “Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi: Nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời.” – Giăng‬ ‭3:5‬ ‭RVV11‬
‬‬‬‬‬
2. Nhu cầu của đời sống tâm linh hằng ngày, “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.” – Giăng‬ ‭7:37-39‬ ‭VI1934‬
‬‬‬‬
3. Sự tẩy sạch tâm linh, ‬“để thánh hóa Hội Thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy Hội Thánh,” – Ê-phê-sô‬ ‭5:26‬ ‭RVV11‬
‬‬‬‬
4. Sự sống sung mãn, “Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, con cảm tạ Chúa, Dù Ngài đã nổi giận với con, Nhưng cơn giận Chúa đã quay khỏi, Và Chúa lại an ủi con. Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con; Con sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh và bài ca của con, Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của con.” Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ múc nước nơi nguồn cứu rỗi.” – Ê-sai‬ ‭12:1-3‬ ‭RVV11‬
‬‬‬‬
5. Ơn phước của mùa màng trong cõi vật chất và tâm linh, “Hỡi con dân Si-ôn, hãy vui mừng hoan hỉ Trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa đầu mùa cho các ngươi; Đổ mưa đầu mùa và mưa cuối mùa Xuống cho các ngươi như trước. Các sân đập lúa sẽ đầy lúa mì, Các thùng sẽ tràn rượu mới và dầu.” – ‭Giô-ên‬ ‭2:23-24‬ ‭RVV11‬
‬‬‬‬‬‬
6. Sự nhận lãnh ơn phước tuông đổ qua các thế hệ trong dòng dõi ta, “Đức Giê-hô-va là Đấng đã tạo nên con, Đã hình thành con từ trong lòng mẹ, và sẽ giúp đỡ con; Ngài phán: Hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta, Và Giê-su-run mà Ta đã chọn, đừng sợ! Vì Ta sẽ rót nước trên người khát khao, Cho suối chảy nơi đất khô hạn. Ta sẽ đổ Thần Ta trên dòng dõi con Và ban phước lành trên hậu tự con.” – Ê-sai‬ ‭44:2-3‬ ‭RVV11‬
‬‬‬‬
7. Sự hợp nhất trong tâm linh của Thân Thể Chúa, “Vì chúng ta, dù là người Do Thái hay Hi Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu báp-têm trong một Thánh Linh để trở thành một thân thể; tất cả đều được uống chung một Thánh Linh.” – I Cô-rinh-tô‬ ‭12:13‬ ‭RVV11
‬‬‬‬‬‬
Chính Chúa Giê-su là Đấng làm phép báp-tem cho ta bằng Đức Thánh Linh (Lu-ca‬ ‭3:15-16‬.) Đây là một ơn phước cho những ai đã tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa đời mình. Nguyện bạn được đầy dẫy Đức Thánh Linh; hãy ao ước và xin Ngài ban ơn nầy trên bạn!‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: