Hãy Tiến Lên, Đánh Chiếm Cửa Thành!

armyatthegate

Ngày 1, Tháng 10, Năm 2016

Sau khi nhận được lời mặc khải do Bà Mary Beth Graceson chuyển tải về lời Chúa hứa trong Ê-sai 28:5-6, tôi cảm nhận đây là một chìa khóa then chốt cho dân tộc chúng ta trong mùa nầy. Tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh khai phóng ân tứ và ban cho chúng ta sức mạnh để đánh đuổi kẻ thù nơi cửa thành.

Ê-sai 28:5-6 VI1934, “Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trở nên mão triều thiên chói sáng và mão miện rực rỡ của dân sót Ngài; sẽ trở nên thần công chính cho kẻ ngồi trên tòa xét đoán, và sức mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi cửa thành.”

Mặc Khải: “…Chúa sẽ hoàn chỉnh một vài điều trong quốc gia nầy (Việt Nam). Đây là một thời điểm Chúa sẽ xác nhận danh tính của Con Dân Ngài trong sự xây dựng con người tâm linh ta. Sự dũng cảm xuất phát từ niềm tin cậy Chúa trong mối liên hệ mật thiết với Cha Thiêng Thượng và tinh thần dũng cảm trong chúng ta hiện đang được gia tăng ngay trong giây phút nầy.”

Thật cảm tạ ơn Chúa vì lời ấy là ṃôt lời xác chứng chính xác về những gì Chúa đã bầy tỏ cho chúng ta trong hai tháng vừa qua, khởi đầu từ tháng 8, là lúc Chúa Thánh Linh bắt đầu truyền phán ý chỉ Ngài về ánh sáng của công lý cần được chói dọi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, Chúa Thánh Linh đã không ngừng khích lệ chúng ta về lòng dũng cảm của một người dõng sĩ trong chiến trận! Tôi vừa viết những dòng chữ nầy, vừa lớn tiếng cảm tạ Chúa, vì chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể sắp xếp mọi chi tiết trong tiến trình Chúa đang dẫn đưa chúng ta từ hồi đầu tháng 8. Qua lời mặc khải của Bà Mary Beth, Chúa Thánh Linh quả thật xác nhận những gì Ngài đã bầy tỏ cho chúng ta.

Đây là một cuộc hành trình tâm linh có tính cách tiên tri vì Tiếng Phán của Chúa là giải đáp cho mọi bế tắc hầu đột phá và mở đường để ta vương lên đến chốn cao hơn, và khi ta bước ra ‘khỏi thuyền’, ấy là lúc Cửa Trời được mở toang trong Tầm Mắt Đức Tin ta! Chỉ có thế, chính Chúa Giê-su khi còn sống trên đất, Ngài cũng chỉ làm theo những gì Đức Chúa Cha truyền phán. Cảm tạ ơn Chúa!

Chúa Thánh Linh cảm động tôi đọc lại nguyên đoạn Ê-sai 28 để xem trọn bối cảnh của Lời Chúa hứa cùng Dân Sự Ngài trong câu 5 và 6 vào thời ấy. Trong toàn phân đoạn nầy, ta nhận biết Ép-ra-im đã phản nghịch cùng Chúa qua những hành vi chống lại với giao ước Ngài vì lòng tự mãng, kêu ngạo, thiếu hiểu biết, say sưa, luông tuồng và cũng vì sự cứng cổ, cứng lòng của họ.

Ngay đang lúc Dân Sự Ngài phô bầy sự hổ nghịch họ cùng Chúa, Ngài lại có lời khuyên nài nầy trong câu 12, “…Đây là nơi yên nghỉ; hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ. Nầy là lúc mát mẻ cho các ngươi. Thế mà họ chẳng chịu nghe.” Sự yên nghỉ nầy đến từ đâu? Khi chúng ta từ bỏ đường xưa lối cũ để đi vào mối giao ước trong sạch đời đời với Chúa, chúng ta sẽ đi vào sự yên nghỉ của Ngài!

Trong Ê-sai 28:15, Chúa quở trách Ép-ra-im đã cam kết với linh của sự chết, “Vì các ngươi nói rằng: Chúng ta đã kết ước với sự chết, và giao ước cùng nơi âm phủ. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta lấy sự nói dối là nơi nương náu, sự gian lận làm nơi ẩn mình.”

Hãy xem sự gian khổ Dân Chúa đã trải qua trong thời kỳ đối nghịch cùng Ngài trong câu 19-20, “Mỗi lần tai nạn trải qua, sẽ bắt lấy các ngươi, vì nó trải qua mọi buổi sớm mai, ngày và đêm; chỉ có sự kính sợ làm cho các ngươi hiểu biết lời dạy ấy. Giường ngắn quá không thể duỗi mình; mền hẹp quá không thể quấn mình.”

Bạn ơi, giữa lúc Ép-ra-im đang phản nghịch với Đức Chúa Trời, thì Ngài lại ban cho họ những lời hứa tuyệt diệu như trong Ê-sai 28:5-6 VI1934, “Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trở nên mão triều thiên chói sáng và mão miện rực rỡ của dân sót Ngài; sẽ trở nên thần công chính cho kẻ ngồi trên tòa xét đoán, và sức mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi cửa thành.” Cũng trong phân đoạn nầy, câu 16, Chúa hứa Ngài sẽ thiết lập tại Si-ôn một Hòn Đá Góc Nhà, biểu hiện cho Chúa Giê-su là Đấng Cứu Chuộc chúng ta, và trong câu 17, “Ta sẽ lấy sự chánh trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực…”

Điều nầy cho ta biết rằng Đức Giê-hô-va là Cha Nhân Từ, Đấng Yêu Thương, Ngài hằng chăm sóc ta. Khi suy ngẫm về Ê-sai 28, tôi cảm động vì nhận thấy đoạn Kinh Thánh nầy thật đang mô tả tình huống của dân tộc, đất nước ta vào thời điểm nầy. Bạn ơi, Chúa đã bầy tỏ và khai phóng Lời Ngài cho chúng ta một cách tận tường. Vì thế, Chúa đã nhấn mạnh mặc khải trong Giê-rê-mi 1:10, hầu chúng ta bứng nhổ để loại trừ mọi thông đồng với tội thờ thần tượng thông qua những phong tục tập quán của những ngày lễ hội của dân tộc cùng những sự mê tín, dị đoan như xem bói tay, xem ngày, bùa ngãi, vân, vân…

Những điều nầy khiến ta trở nên một can phạm vì thông đồng với thế giới tối tăm, vướng vào tội ‘tà dâm thiêng liêng’, phá vỡ giao ước với Đức Chúa Trời. Đây chính là một biểu hiện cho sự ‘cam kết’ với các ác linh của sự chết trên đất nước ta mà Chúa đã nhắc đến trong Ê-sai 28:15.

Lời Chúa hứa cùng chúng ta trong Ê-sai 28:6, Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để đánh đuổi kẻ thù nơi cửa thành. Thật vậy, kẻ nào chiếm đóng cửa thành sẽ trấn giữ lãnh thổ. Chúa ban cho chúng ta thẩm quyền để buộc và mở hầu bành trướng Nước Trời. Hãy xin Chúa ban cho bạn mặc khải để tống khứ các chủ quyền đang khống chế lãnh thổ. Đây là thời điểm để chúng ta tiến lên, đánh đuổi quân thù.

Hỡi người dõng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi! (Các Quan Xét 6:12)

Em-ma-nu-ên!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiêngvn.wordpress.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: