Guồng Máy Nước Trời Sẽ Đánh Bại Cơ Cấu Các Chủ Quyền!

chiemcongthanh

Ngày 4, Tháng 10, Năm 2016

Lời Chúa hứa Ngài ban cho ta thẩm quyền để tống khứ các chủ quyền tối tăm khỏi không phận đất nước ta. Kẻ nào đánh chiếm được cửa thành sẽ trấn giữ lãnh thổ.

Chúng ta cần một sức mạnh tập thể, mặc khải của Chúa và các thiên binh vùa giúp hầu đối đầu cùng các chủ quyền nầy vì khi chiến trận cùng các cơ cấu ấy Hội Thánh Chúa cần được khôi phục để đứng trên một nền tảng vững chắc Chúa đã từng thiết lập như Nền Tảng Hội Thánh Các Sứ Đồ vào thế kỷ thứ nhất.

Hội Thánh Chúa thời bấy giờ bao gồm 5 chức vụ, “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư.” – Ê-phê-sô 4:11 VI1934‬‬

Các ân tứ nầy được Chúa sử dụng để đào tạo và khai phóng ân tứ Con Dân Chúa hầu bành trướng Nước Trời! Mỗi một người trong chúng ta đều có tiềm năng làm lãnh đạo trong ranh giới và lĩnh vực Chúa sẽ chỉ định.

Xin Chúa Thánh Linh xoay hướng để đem lại sự chuyển đổi trên Hội Thánh Ngài! Bạn ơi, Chúa đang trông chờ để bầy tỏ vinh quang Ngài trong ta trên khắp đất. Chính quyền Nước Trời là một guồng máy duy nhất Chúa sẽ dùng để đánh bại các chủ quyền đang khống chế dân tộc ta!

Nguyện xin Chúa khai phóng và khôi phục Hội Thánh Ngài. Tôi nghe Chúa truyền phán, “Hãy di chuyển nhanh chóng!”

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

2 bình luận về “Guồng Máy Nước Trời Sẽ Đánh Bại Cơ Cấu Các Chủ Quyền!

Add yours

  1. Khi nào chúng ta nhận thức rỏ ràng Chúa kêu gọi vào một trong năm chức vụ. Êpheso, 4:11 sẽ thành công. Ấy chỉnh Ngài kêu gọi, ngày nay chạy đua theo bằng cấp, chứng chỉ, đánh mất sự kêu gọi thật trên đời sống mình.
    Hãy cùng nhau trở lại với lời của Đức Chúa Trời,, cái hình thuộc luật pháp con người bỏ đi. Đừng sống theo lối suy nghỉ của con người nữa, chăm xem lời Chúa bước đi, lửa phục hưng sẽ đến.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: