Bước Đi Trong Sự Mạnh Dạn Siêu Nhiên

danien11

Ngày 8, Tháng 10, Năm 2016

Mục Sư Ramino Pena hiện là một cố vấn cho ông Donald Trump và cũng từng làm cố vấn cho cựu tổng thống George Bush, vân, vân… Ông là một trong những diễn giả trong hội đồng Lễ Hội Đầu năm tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn. Sáng hôm nay, ông đã chia sẻ một sứ điệp rất được ơn về tiến trình tâm linh Chúa đã dẫn dắt để giúp ông nắm bắt và tiếp nhận sự kêu gọi của Chúa trong đời ông. Mặc dù ông có mục vụ làm mục sư chăn giữ Hội Thánh trong nhiều năm qua, nhưng Chúa cũng đã kêu gọi ông làm cố vấn cho nhiều lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, cho các nguyên thủ quốc gia, vân, vân… Ông thuật lại lời làm chứng sống động về tiến trình nầy trong sứ điệp “Bước Đi Trong Sự Mạnh Dạn Siêu Nhiên.”

Trong một thời gian dài qua nhiều năm, Mục Sư Ramino Pena đã liên tục nhận được một mặc khải tương tự mà Chúa đã dùng rất nhiều con cái Chúa cũng như những lãnh đạo trong Hội Thánh để chuyển tãi về sự Chúa kêu gọi ông làm cố vấn, tuy nhiên, vì lời mặc khải nầy vượt quá sự hiểu biết và khả năng của ông, nên ông không có đức tin để bước vào sự kêu gọi đó cho đến khi ông nhận được một lời chia sẻ của Tiến Sĩ Chuck D. Pierce như sau:

“Khi Chúa phải liên tục lập đi, lập lại một lời truyền phán Ngài cho ta… điều nầy cho ta biết rằng (1) chúng ta không có năng chức nghe được Lời Chúa phán vì thiếu đức tin, (2) nếu ta không thể nắm lấy (ôm lấy) lời mặc khải Chúa ban cho, thì điều ấy cũng không khác gì ta đang chối bỏ Chúa.”

Chúa Thánh Linh dùng lời nầy để cáo trách khiến ông ăn năn cùng Chúa và sau đó Chúa đã mở cửa cho ông tiến vào một mục vụ mới; Chúa Thánh Linh đã dùng ông để khai phóng Lời Ngài cho những lãnh đạo, thương gia cũng như những đại biểu và các nguyên thủ quốc gia.

Sau đây là vài điểm chính sơ lược về sứ điệp Mục Sư Ramino Pena đã chia sẻ sáng hôm nay cùng hội chúng:

(1) Hãy quyết định tăng trưởng trong sự mạnh dạn trong Chúa trong năm mới nầy

(2) Sự sống siêu nhiên của Chúa Giê-su có thể được biểu hiện thông qua con người xác thịt của chúng ta

(3) Hãy thay đổi tầm nhìn về con người cá nhân ta. Hãy tin vào Lời Chúa truyền phán về chúng ta thì ta sẽ trở nên mạnh dạn trong Chúa

(4) Bí quyết của sự mạnh dạn chân chính ở trong sự thuận phục ý chỉ Đức Chúa Trời

(5) Cuộc sống của mối liên hệ mật thiết với Chúa là then chốt của sự mạnh dạn, dũng cảm của chúng ta. (Thi-thiên 18:28-29)

(6) Sự mạnh dạn được gia tăng khi ta trải nghiệm Chúa nhậm lời cầu xin của ta

(7) Tiếp thu được mặc khải và hiểu biết Lời Chúa sẽ khiến ta trở nên mạnh dạn trong Ngài

(8) Hãy đứng vững

(9) Công bố sự mạnh dạn của chính mình

(10) Nắm bắt và tiếp nhận Thanh Gươm (Lời Hằng Sống) của Đức Giê-hô-va sẽ giáng xuống cho cá nhân của đời ta trong năm 5777 (2017) nầy.

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Trong mùa nầy, Chúa sẽ khai phóng ân tứ của bạn và tôi để bành trướng Nước Đức Chúa Trời. Đây là một thời điểm mà Thanh Gươm (Lời Hằng Sống) của Đức Giê-hô-va được công bố để hoàn thành ý Chúa trên đất. Chúa sẽ làm chúng ta gia tăng trong mọi lãnh vực. Hãy tiếp nhận một danh tính mới và bước đi theo sự dẫn dắt trong “Sự Mạnh Dạn Siêu Nhiên” của Đức Thánh Linh, vì “Dân sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ mà làm.” (Đa-ni-ên 11:32b)

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: