Gươm Kẻ Thù Sẽ Giáng Xuống Trên Chúng!

bluesword

Ngày 18, Tháng 10, Năm 2016

Bạn ơi, sự ngợi khen Chúa là một vũ khí hữu hiệu trong chiến trận tâm linh; Chúa là Vua của Chiến Trận. Hãy nhớ rằng muốn chiến thắng ta phải xông ra trận và sự dấn thân nầy là một mô hình chính Chúa Giê-su đã thực thi khi Ngài còn sống trên đất.

Đức Chúa Trời là Đấng Ngự giữa sự ngợi khen và khi Ngài giáng xuống thì mọi ngôi gian ác trong lãnh thổ sẽ phủ phục dưới bệ chân Ngài!

Hãy cầm Gươm Đức Giê-hô-va là Lời Sống và Linh Nghiệm để công bố ý chỉ Chúa trong lãnh thổ. Đây là một chiến lược đắc thắng của Thiên Đàng hầu khai phóng một sự rối loạn trong trại binh của kẻ thù. Lời Chúa sẽ không trở về luống nhưng và sẽ hoàn tất ý Ngài chỉ định!

“Khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca xướng cho Đức Giê-hô-va mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu-đa; và các dân ấy đều bị bại. Dân Am-môn và dân Mô-áp dấy lên đánh dân ở núi Sê-i-rơ, đặng diệt chúng nó đi; khi đã diệt dân ở Sê-i-rơ rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau. Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám quân đông đảo, thì thấy những thây nằm sãi trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được.” – 2 Sử-ký‬ ‭20:21-24‬ ‭VI1934‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: