Chúa Đang Dấy Lên Các Đê-bô-ra & Gia-ên!

warrior22

Ngày 20, Tháng 10, Năm 2016

Hôm nay tôi xin tặng các bạn nữ một đoạn Kinh Thánh về Nữ Tiên Tri Đê-bô-ra là một người đã được Chúa đại dụng để giải cứu dân sự. Trong sách Các Quan Xét đoạn 4, ta được biết Bà Đê-bô-ra không những làm chức vụ tiên tri, nhưng Bà cũng là một quan án công bình. Chúa đã đại dụng bà để đánh bại quan thống lãnh đạo binh (của Vua Ca-na-an) là Si-sê-ra tại Ha-rô-sết.

Chúa cho Bà được ơn để lãnh đạo và đồng hành cùng đội binh của Ba-rác, “Ba-rác đáp rằng: Nếu bà đi với tôi, thì tôi sẽ đi; nhưng nếu bà không đi với tôi, tôi sẽ không đi. Bà bèn đáp: Ừ, phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh hiển của việc nầy sẽ chẳng về ngươi; vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Si-sê-ra vào tay một người nữ. Vậy, Đê-bô-ra đứng dậy, đi cùng Ba-rác đến Kê-đe.” (Các Quan Xét 4:8-9)

Trong những câu kế tiếp của đoạn nầy, Chúa đã ban cho Bà Đê-bô-ra nhiều mặc khải và chiến lược để đánh bại quân thù, trong câu 14: “Đê-bô-ra nói cùng Ba-rác rằng: Hãy đứng dậy, vì nầy là ngày Đức Giê-hô-va phó Si-sê-ra vào tay ngươi. Đức Giê-hô-va há chẳng đi đằng trước ngươi sao? Rồi Ba-rác đi xuống Tha-bô, có mười ngàn người theo sau.”

Và đúng như lời mặc khải Chúa ban cho Bà Đê-bô-ra, Chúa đã dùng một người nữ, Bà Gia-ên, để bài trừ Si-sê-ra hầu giải cứu Y-sơ-ra-ên! (Các Quan Xét 4:17:24)

Đây là một thời điểm Chúa sẽ dấy lên nhiều Đê-bô-ra và Gia-ên hiện đại để dẫn đầu đội binh Đức Chúa Trời vì Ngài không hề tây vị một ai, Ngài chỉ nhìn vào tấm lòng của chúng ta!

Hỡi các Nữ Dõng Sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi! (Các Quan Xét 6:12)

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: