Sự Vận Hành Của Đức Thánh Linh… Như Lửa!

holyspiritfire4

Ngày 27, Tháng 10, Năm 2016

Đức Thánh Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng bầy tỏ quyền năng Đức Chúa Trời trên đất, ngay từ thuở ban đầu (Sáng-thế Ký 1:1-2.)

Đức Thánh Linh là Đấng Thanh Tẫy, Ngài phán xét các sự việc bất chính, “Khi Chúa đem thần công bình cùng thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Si-ôn, tẩy sạch huyết Giê-ru-sa-lem khỏi giữa nó.” (Ê-sai 4:4)

Đức Thánh Linh thể hiện như một ngọn Lửa Thiêu Đốt trong xương tũy để vùa giúp chúng ta thành toàn khải tượng và ý chỉ Chúa trên đất này, “Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhơn danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa.” (Giê-rê-mi 20:9)  Khi bạn đang trãi nghiệm sự thiêu đốt trong tâm linh, ấy là lúc Chúa Thánh Linh đang thúc dục và hướng dẫn ta để đột phá một tình huống mang lại sự đắc thắng thuộc linh!

Trong Đa-ni-ên đoạn 3, khi ba bạn Hê-bơ-rơ bị quăng vào lò lửa, Thánh Linh Đức Chúa Trời đã giải cứu và đốt cháy dây trói buộc họ. Trong câu 25, “Vua lại nói, Nầy, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình dong của người thứ tư giống như một con trai của các thần.” Chúa đã tiêu diệt kẻ thù để giải phóng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô!

Ngài vận hành trong chúng ta và ban cho chúng ta năng quyền qua phép Báp-tem bằng Đức Thánh Linh thể hiện như lưỡi bằng lửa, “Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình.  Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Chúa Trời cho mình nói.” (Công Vụ 2:1-4)

Chính Đức Chúa Giê-su là Đấng làm phép Báp-tem ta trong Thánh Linh, “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.” (Ma-thi-ơ 3:11)

Ngài ban cho ta quyền năng để bành trướng Nước Đức Chúa Trời, “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công Vụ 1:8)

Hãy cầu xin Chúa cho bạn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy năng quyền. Hãy mặc lấy quyền phép từ trên cao để bầy tỏ vinh quang Ngài trên khắp đất. Kìa, Nước Thiên Đàng đang ở trong lòng bạn!

Lửa Thiêng Việt Nam

http://www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: