Cùng Cháy Sáng Cho Nước Trời!

cungchay

Ngày 30, Tháng 10, Năm 2016

Sách Tin Lành Giăng là một trong những sách trong Tân Ước mà tôi yêu chuộng nhất; Giăng là một môn đồ Chúa yêu mến và điều này được bầy tỏ qua nhiều phân đoạn khi ông mô tả mối liên hệ giữa ta với Chúa cũng như mối liên hệ giữa Đức Chúa Giê-su cùng Đức Chúa Cha. Hẳn nhiên Chúa yêu thương tất cả môn đồ Ngài, nhưng ta nhận thấy Sứ Đồ Giăng có một mối liên hệ đặc biệt với Chúa. (Giăng 13:23.)

Khi đọc sách Giăng ta có thể hiểu ít nhiều về tình yêu của Chúa dành cho ta khi ta tiếp thu sự khắng khít giữa Chúa Giê-su với Đức Chúa Cha qua tầm nhìn của Sứ Đồ Giăng. Đoạn 17 bầy tỏ mối liên hệ giữa Chúa Giê-su cùng Đức Chúa Cha thông qua sự hiệp một giữa Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha.

Phân đoạn từ câu 22 đến 26 nhấn mạnh sự Hiệp Một này như ‘Con ở trong Cha và Cha ở trong Con’. Khi suy gẫm đoạn Kinh Thánh này, ta nhận thấy ba phần tử chính yếu Sứ Đồ Giăng viết về sự Hiệp Một:

(1) Sự Vinh Hiển của Đức Chúa Cha thể hiện trong Chúa Giê-su, Chúa Giê-su và Đức Chúa Cha là Một, câu 22, “Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một:”

(2) Chúa Giê-su ở trong ta thể hiện tình yêu Đức Chúa Cha thông qua Ngài, câu 23, “Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con.”

(3) Chúa Giê-su yêu chúng ta và Ngài ở trong ta và cùng ta, câu 24, “Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.”

Câu 25 và câu 26, Chúa nhấn mạnh một lần nữa Đức Chúa Cha đã bầy tỏ chính mình Ngài và tình yêu Ngài thông qua Đức Chúa Giê-su, “Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ nầy nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa.”

Nói tóm lại, sự hiệp nhất giữa vòng Con Cái Chúa bắt nguồn tự sự hiệp một giữa ta với Đức Chúa Giê-su là Đấng Trung Bảo giữa loài người và Đức Chúa Trời. Khi ta ở trong Chúa Giê-su thì ta cũng hiệp một cùng Đức Chúa Cha vì Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha là Một.

Nếu chúng ta thật sự ở trong Con, thì ta cũng ở trong Cha… và chúng ta là Con Dân Ngài hẳn được Hiệp Nhất thông qua sự Hiệp Một ấy. Trong câu 23, ta biết rằng sự Hiệp Nhất này được liên kết bằng Tình Yêu Bất Diệt xuất phát từ Đức Chúa Cha, “Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con.”

Một chiến sĩ vọng canh tại Hà Nội chia sẻ với tôi một khái niệm chính chắn về mục đích của sự hiệp nhất, ấy là: “Nhiều bộ phận cùng nhau hoàn thành một mục đích.”

Đúng thế, sức mạnh tâm linh của một tập thể sẽ giúp ta đánh trúng đích, ta sẽ không đánh bá vơ. Trong chiến trận thuộc linh cùng các chủ quyền của thế gian mờ tối này, chúng ta cần có một sức mạnh tập thể qua sự Hiệp Nhất trong mặc khải và Thánh Linh. Và rồi, Đức Giê-hô-va là Đấng Đột Phá, Ngài sẽ Dẫn Đầu ta trong chiến thắng.

“Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió;” – 1 Cô-rinh-tô 9:26 VI1934

“Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta dầu nhiều, cũng chỉ một thân thể; bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh.” – 1 Cô-rinh-tô 10:17 VI1934

Hãy Hiệp Nhất để ta Cùng Cháy Sáng Cho Nước Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: