Ra Đời Cho Chiến Trận!

ancient-warriors-4

Ngày 1, Tháng 11, Năm 2016

Cách đây không lâu, một người bạn trong Chúa đến thăm viếng Hội Thánh nhà, (HT Vinh Hiển Si-ôn), và sau buổi nhóm sáng Chúa Nhật cô thốt lên lời nầy với tôi, “Mấy tháng trước đến thăm, giờ trở lại Hội Thánh cô cũng chỉ có một chủ đề… ‘Chiến Trận’. Lời này không hẳn là một lời phàn nàn, nhưng chỉ là một thắc mắc, không hiểu tại sao chúng tôi lúc nào cũng ‘Xông ra trận tiền.’

Hãy suy gẫm xem Lời Chúa nói gì về việc này. Tại sao chúng ta phải bước vào chiến cuộc, và với mục đích gì? Thật ra, chúng ta không có đủ giấy mực để thuật lại tất cả các chiến trận trong Thánhh Kinh, nhưng hãy tham khảo một vài dự kiện về điều này và ai đã từng xông vào chiến trận?

(1) Đức Chúa Trời đã ra trận để khống chế Lu-xi-phe, một thiên sứ trưởng đã nổi dậy nghịch cùng Ngài. – Ê-sai 14:12-15

(2) Chính Chúa Giê-su khi trên đất, Ngài đã chào đời giữa chiến trận, Ma-thi-ơ 2:16 – “ Khi Hê-rốt thấy ông đã bị các nhà thông thái lừa, ông rất giận. Ông ra lịnh cho các thuộc hạ giết tất cả các trẻ thơ trong Thành Bết-lê-hem và các vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, theo ngày tháng các nhà thông thái đã cho ông biết.”

(3) Chúa Giê-su đã xông ra trận tiền để đắc thắng sự chết và âm phủ trên Thập Tự Giá hầu cứu chuộc linh hồn ta, 1 Cô-rinh-tô 15:55 – “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”

(4) Đức Chúa Trời truyền phán cùng Giô-suê dẫn Dân Sự đánh chiếm Đất Hứa. Ngài hứa ban cho họ Ca-na-an, nhưng chính họ phải để xông vào chiến trận, Giô-suê 1:1-6 – “Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban này cho đến sông cái, là sông Ơ-phơ-rát, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn.Trót đời ngươi sống, thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se; ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó.”

(6) Kẻ thù linh hồn ta đã xông vào chiến trận tâm linh để chiếm đoạt những gì không thuộc về hắn, Ma-thi-ơ 11:12 – “Từ ngày Giăng Báp-tít đến nay vương quốc thiên đàng đã phát triển mạnh mẽ, nhưng những kẻ có quyền lực đã cố đàn áp nó.”

(7) Chúng ta là công cụ nhà Chúa để xây dựng Hội Thánh và Ngài ban cho ta thẩm quyền, chìa khóa để đóng và mở. Ma-thi-ơ 16:18-19 – “Còn Ta, Ta nói với ngươi: Ngươi là Phi-rơ, trên đá nầy, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh ấy. Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của vương quốc thiên đàng. Ðiều gì ngươi buộc dưới đất sẽ buộc trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất sẽ mở trên trời.”

(8) Đức Chúa Trời cùng các thiên binh sẽ xông vào trận chiến cuối cùng để tạo dựng nên Trời Mới và Đất Mới, Khải Huyền 21: 5-7, “Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật. Ngài là phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.”

Chúa đang mong đợi để khai phóng ân tứ Ngài đã đặt để trong chúng ta (Ê-phê-sô 4:11) và Ngài sẽ dấy lên tất cả những con người nào có lòng tìm kiếm Ngài vì, “Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt lại ít. Vậy hãy xin Chủ mùa gặt sai các thợ gặt vào cánh đồng của Ngài.” – Lu-ca 10:2

Chúa hứa sẽ dẫn đầu ta trong chiến thắng và Ngài sẽ khai phóng ân tứ cũng rèn luyện ta cho chiến trận!

“Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” – 2 Cô-rinh-tô 2:14

“Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, là hòn đá tôi! Ngài dạy tay tôi đánh giặc, Tập ngón tay tôi tranh đấu.” – Thi-thiên 144:7

“Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.” – 1 Ti-mô-thê 6:12

“Và khi nào ngươi nghe tiếng bước trên ngọn cây dâu, bấy giờ hãy lật đật xông tới, vì chính trong lúc đó, Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi đặng hãm đánh đạo quân Phi-li-tin.” -2 Sa-mu-ên 5:24

Chúng ta được tạo dựng nên cho chiến trường, vì, “Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ; Danh Ngài là Giê-hô-va.” – Xuất-ê-díp-tô Ký 15:3
Hãy thưa cùng Chúa rằng, “Có con đây. Xin hãy sai con!” – Ê-sai 6:8b

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: