Tiếng Vang Dội Của Sự Yên Nghỉ

suyennghi

Ngày 25, Tháng 11, Năm 2016

Sự Yên Nghỉ trong im lặng thật có ‘Tiếng Vang Dội’ chăng bạn? Sự Yên Nghỉ lặng im trong sự Hiện Diện của Chúa có tác động gì trong cõi tâm linh, trong chiến trận thuộc linh?

Xin Chúa mở mắt lòng ta để suy gẫm xem Chúa truyền dạy ta đều gì về đề tài này trong Thánh Kinh.

Chúng ta được yên nghỉ trong sự Hiện Diện của Chúa, “Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:14), vì Ngài là cội nguồn của mọi việc, trên trời, dưới đất và bên dưới đất. Đấng Toàn Năng nắm giữ cả vũ trụ trong bàn tay Ngài. Vì thế, khi ta đi vào sự Hiện Diện của Chúa trong tư thế ‘Mặt Đối Mặt’, mọi rúng động của cõi vật chất cũng như cõi tâm linh sẽ phải nín lặng trước mặt Ngài và điều này đem lại sự yên nghỉ cho tâm hồn và thể xác chúng ta.

Trong bản giải nghĩa Kinh Thánh của Adam Clarke, ông ta bình luận và giảng giãi câu 14 trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 33 như sau:

“Sự Hiện Diện Thánh của Ta sẽ đi với ngươi (ילכו פני panai yelechu), ‘chính Mặt Ta’ sẽ đi với ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi những biểu hiện của ân sủng và lòng tốt Ta trong mọi phương diện của chuyến hành trình này. Ta sẽ biểu hiện nhiều Danh Tánh khác biệt của Ta (dịch xác nghĩa là ‘Nhiều phía cạnh của Mặt Ta’) để cung ứng mọi nhu cầu cho ngươi.”

Sự Yên Nghỉ trong Chúa là một vũ khí bén nhọn để đánh bại lòng vô tín, vì thế, đây là một chiến lược tuyệt diệu của Chúa trong chiến trận thuộc linh.

Hãy xem Chúa truyền phán gì về sự vô tín và phản nghịch của dân Y-sơ-ra-ên, họ đã không vâng lời Chúa để đi vào sự yên nghỉ của Ngài và cả một thế hệ vô tín ấy đã chết trong đồng vắng, “Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng… Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Vả, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin.” – Hê-bê-rơ 3:14-19

Chúng ta có thể dùng cụm từ ‘Sự Tương Giao’ để thay thế cho cụm từ ‘Sự Yên Nghỉ trong Chúa’, vì trong khi Môi-se hầu chuyện cùng Chúa, ông ta tiếp thu được sự Vinh Quang của Mặt Ngài. Chúng ta được Thánh Hóa trong sự Yên Nghỉ, trong mối thông công mật thiết ‘Mặt Đối Mặt’ cùng Chúa, “Môi-se từ Núi Si-nai đi xuống. Ông đi xuống núi; hai tay ôm hai bảng giao ước. Môi-se không biết rằng vì đã hầu chuyện với Ðức Chúa Trời mà da mặt ông đã trở nên sáng rực.” – Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29

Sự Yên Nghỉ trong Chúa dẫn đưa ta vào các lối công bình để đồng hành cùng Đức Chúa Trời, “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy.” – Giê-rê-mi 6:16

Sự Hiện Diện Chúa chữa lành mọi bệnh tật trong thể xác và tâm hồn. Chúng ta được khôi phục khi ta Yên Nghỉ trong Chúa, ở trong sự Hiện Diện trước Mặt Ngài, “Vậy anh chị em hãy ăn năn, hãy trở về với Ðức Chúa Trời để tội lỗi của anh chị em được xóa đi, hầu thời kỳ tươi mới có thể đến từ trước mặt Chúa, và để Ngài có thể sai Ðấng Christ, Ðấng đã được chỉ định từ trước, chính là Ðức Chúa Jesus, đến với anh chị em.” – Công Vụ 3:19

Sự Yên Nghỉ, tương giao ‘Mặt Đối Mặt’ với Chúa không là một biểu hiện thụ động của tâm linh, vì trong sự Hiện Diện Chúa, Ngài truyền phán ý chỉ Ngài cho đời sống tâm linh ta, Ngài ban cho sự khôn sáng để ta tiến lên vào chốn cao hơn.

Sự Yên Nghỉ là một chiến lược thuộc linh tích cực và hữu hiệu, “Ngài sẽ chỉ cho con con đường sự sống; trước thánh nhan Ngài thật tràn đầy vui vẻ; Ở bên phải Ngài ôi hạnh phúc vô cùng.” – Thi-thiên 16:11

Hãy Đi Vào Sự Yên Nghỉ, Mặt Đối Mặt cùng Cha Yêu Thương!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiêngvn.wordpress.com

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: