Tư Duy Định Đoạt Danh Tánh

danhtanh

Ngày 27, Tháng 11, Năm 2016

Trong tuần qua, Chúa Thánh Linh đã khai sáng và ban cho chúng ta những mặc khải tươi mới về tác động và tầm ảnh hưởng của tâm trí hoặc tư duy ta vì chính nó sẽ định đoạt lẽ sống qua nhiều quyết định trong cuộc sống vật chất lẫn thuộc linh của chúng ta.

Một tư duy hoặc tâm trí chưa được đổi mới vẫn còn bị trói buộc khi những chấn thương trong đời ta chưa được chữa lành hoặc những tì vết tâm linh của chúng ta vẫn chưa được giải phóng.

Sau khi Chúa đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi sự khống chế của Ê-díp-tô, tâm trí và tư duy họ vẫn còn như kẻ phu tù. Môi-se sai phái 12 thám tử đi dọ đường trong Ca-na-an và khi trở về 10 người trong đội ngũ này có một tầm nhìn rất tiêu cực. Hãy xem trong Dân Số 13:32-33, “…Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám, là một xứ nuốt dân sự mình; hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó, đều là kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của A-nác, thuộc về giống giềnh giàng; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy.”

Sau hơn 400 năm làm nô lệ cho Vua Pha-ra-ôn, họ mang đầy sự sợ hãi, không có đức tin và ‘tự thấy mình không khác nào con cào cào’, và chính vì vậy họ đã kết luận dân Ca-na-an cũng sẽ xem họ như thế.

Đây là một tiếng vang dội của một tâm trí chưa được gội rữa và đỗi mới trong Thánh Linh. Cái tư duy bị khống chế này lúc nào cũng nhìn thấy những góc cạnh tiêu cực và rồi từ đó sanh ra mọi sự tranh cạnh, bắt bẽ và chỉ trích.

Các bạn ơi, ta có thể nghe và nhận thấy tiếng vang dội của cái tư duy nô lệ này từ quan điểm của một con người và ngay chính với cá nhân ta. Hãy tỉnh thức và gác canh cho chính linh hồn mình. Khi chúng ta chưa được giải phóng, thì kẻ thù linh hồn ta cũng có thể dùng ngay cả các câu gốc trong Kinh Thánh để lên án chúng ta. Chính ma-quỉ cũng đã dùng Lời Kinh Thánh để bắt bẽ Chúa Giê-su trong khi Ngài kiêng ăn 40 ngày trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-11.)

Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật và chỉ một mình Ngài là Đấng duy nhất có thể cáo trách để khôi phục chúng ta. Khi một ác linh ‘Tôn Giáo’ muốn khống chế ta, nó cũng có thể dùng ngay cả Lời Chúa để ràng buộc và lên án ta. Hãy nhớ rằng, “ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.” – II Cô-rinh-tô 3:6

Trong Dân Số 13:30, ta nhận thấy Ca-lép có một Tư Duy Đắc Thắng, “Ca-lép bèn làm cho dân sự, đương lằm bằm cùng Môi-se nín lặng đi, mà nói rằng: Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được.”

Chúa đã khen thưởng Ca-lép, “Nhưng đầy tớ Ta là Ca-lép, một người có tinh thần khác hơn những kẻ khác, và đã theo Ta hết lòng, nên Ta sẽ đem nó vào trong xứ mà nó đã đến do thám, rồi con cháu nó sẽ chiếm lấy xứ đó làm sản nghiệp.” – Dân Số 14:24

Bởi đức tin, Giô-suê và Ca-lép có tầm nhìn tích cực vì họ không dựa vào sức mình, và Chúa đã đem họ vào Đất Hứa.

Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta theo ảnh tượng Ngài và Ngài biết rõ tiềm năng trong chúng ta. Bạn ơi, hãy xin Chúa khai phóng, và giải cứu chúng ta để ta cũng sẽ nhìn thấy những gì Ngài đã đặt để trong con người của chúng ta từ trước vô cùng.

Khi Chúa nhìn chúng ta Ngài thấy một tạo vật đẹp đẽ, đáng yêu, tràn đầy ân điển Ngài để mặc lấy quyền phép từ trên cao vì chúng ta là con của một Vì Vua Vinh Hiến, Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Hằng yêu thương ta!

Chúa đang chờ đợi để ban ơn và khai phóng chúng ta trong mọi lĩnh vực, “Thật thế, muôn vật ước ao, nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma 8:19

Xin Chúa mở mắt tâm linh để ta nhìn thấy Ngài là Đấng Tốt Lành!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: