Mở Khóa Ân Tứ Tiên Tri Để Tiếp Thu Mặc Khải

motamlinh

Ngày 30, Tháng 11, Năm 2016

Chúng ta không thể xông vào chiến trận thuộc linh với cái tư duy cũ kỹ chưa được đỗi mới. Chúng ta không thể xông ra trận với những chương trình và quy củ của Giáo Hội trong đường xưa lối cũ!

Trong mọi tình huống, chúng ta cần nghe tiếng Chúa Thánh Linh truyền phán một cách chính xác và ta cần di chuyễn nhanh chóng theo sự dẫn dắt của Ngài vì những bất biến của thời cuộc.

Tất cả đều dựa trên mối liên hệ giữa ta với Chúa!

“Đa-vít cầu vấn Đức Giê-hô-va, Ngài đáp rằng: Ngươi chớ đi lên; hãy đi vòng phía sau chúng nó, rồi ngươi sẽ tới chúng nó về hướng cây dâu. Và khi nào ngươi nghe tiếng bước trên ngọn cây dâu, bấy giờ hãy lật đật xông tới, vì chính trong lúc đó, Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi đặng hãm đánh đạo quân Phi-li-tin.” 2 Sa-mu-ên‬ ‭5:23-24‬ ‭VI1934‬‬

Chúa đang sai phái các Thiên Binh xuống trợ giúp và Ngài đang khai phóng sự Vinh Quang Ngài trên khắp đất. Hãy xin Chúa gia tăng Đức tin để ta đồng công cộng tác với các Thiên Binh trong chiến trận đối đầu cùng các chủ quyền trong lãnh thổ.

Khi Chúa khởi đầu trong công cuộc giải phóng ta, Ngài sẽ khai phóng một tiếng vang dội, một âm thanh mới để đột phá cái thành trì kiên cố của kẻ thù như trong chiến trận tại Giê-ri-cô.

Mặc dù chúng ta đang tranh chiến cho những linh hồn hư mất, mặc dù chúng ta đang tranh chiến cho sự sống còn của Con Dân Chúa và chúng ta cũng đang tranh chiến cho sự tự do của đất nước và dân tộc, nhưng khi nhìn từ một quan điểm nguyên thủy, sự tranh chiến nầy thật ra có liên hệ đến những nghi vấn sau đây:

Chúng ta sẽ thờ phượng ai?

Ai sẽ ngự trên ngôi của lãnh thổ?

Kẻ cướp đoạt để hủy diệt các con loài người hoặc Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể của thế gian này?

“Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: “Hãy đi gặp Pha-ra-ôn, và nói với vua ấy rằng: Đức Giê-hô-va phán: ‘Hãy cho dân Ta đi để chúng phụng sự Ta.” – Xuất Ai Cập Ký‬ ‭8:1‬ ‭RVV11‬‬

Trong bản dịch của Anh Ngữ, cụm từ ‘phụng sự’ này có gốc ra từ cụm từ ‘Worship’ có nghĩa là ‘thờ phượng’. Đức Chúa Trời đã giải phóng Dân Sự Ngài với một mục đích duy nhất, ấy là để chúng thờ phượng Ngài.

Sự tranh chiến giữa các ‘bàn thờ’ hoặc sự ‘thờ phượng’ là một cuộc tranh chiến đã xuất phát từ ngàn xưa!

Êli đã ra trận trên núi Cạt-mên để đánh bại các thầy phù thủy hầu giải cứu dân sự để họ trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. (1 Các Vua 18:20-40)

Thiên Sứ trưởng, Lu-xi-phe, trở nên kêu ngạo và Chúa đã loại bỏ hắn, “Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy.” – Ê-xê-chi-ên 28. Vì thế kẻ thù linh hồn ta luôn luôn mong chiếm đoạt Ngôi Chúa và chúng tìm mọi cách để trấn thủ lãnh thổ trên khắp đất thông qua các tỳ vết tâm linh và sự gian ác, cướp bóc, đỗ máu vô tội trên đất.

Hãy xem kỹ lại ai là kẻ thù của ta? Có phải là dân ngoại xâm từ phía Bắc chăng, hay là nó đã khởi đầu từ một sự khống chế nội xâm? Ai đã và đang ngồi trên cái ngai của lãnh thổ để tiếp thu sự thờ phượng của dân tộc? Chúng ta có hiện đang vô tình ‘thông đồng’ với những cơ cấu thờ thần tượng ̣đó chăng?

Nếu chúng ta vẫn còn bị vướng mắc vào những mạng lưới tối tăm do các ác linh ‘Tôn Giáo’ đang ràng buộc, khống chế ta qua những quy củ và giáo điều của Giáo Hội, nếu những tì vết tâm linh của lãnh thổ chưa được tháo gỡ và giải phóng, nếu những vết chấn thương lòng của dân tộc vẫn chưa được chữa lành thì chúng ta không thể nhìn thấy Chúa là Đấng Tốt Lành, là Cha chúng ta, là Đấng Hằng Yêu thương ta.

Hãy nhớ rằng, một khi Chúa khai sáng mắt lòng để chúng ta nhìn thấy cội rễ của sự phá vỡ giao ước với Chúa, ấy là sự tà dâm vì tội thờ thần tượng, chúng ta sẽ nhận diện chính xác kẻ thù của linh hồn ta, của đất nước và của đệnh mệnh dân tộc. Xin Chúa Thánh Linh thổi vang dậy những chuỗi kèn báo động để đánh thức tâm linh của những ai là Con Dân Chúa đang nhận được sứ mạng cầu thay cho dân tộc. Xin Ánh Sáng của Thần Lẽ Thật chói dọi vào tâm khảm để chúng ta có thể nhìn nhận được nguồn gốc của trận chiến thuộc linh này.

Chúa đang mong đợi để giải phóng ta. Xin Chúa mở khóa; mở mắt và tai tâm linh để chúng ta nghe tiếng Ngài. Hãy ăn năn và mở lòng ra để đi vào mối liên hệ mật thiết với Cha Yêu Thương, và rồi ta sẽ nghe được Tiếng Ngài (Mặc Khải) cho chiến trận ta đang đối đầu trong thời điểm này.

Chúa là Đấng Tốt Lành!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: