Nói Tiên Tri Trong Trũng Xương Khô!

xuongkho

Ngày 1, Tháng 12, Năm 2016

Trong buổi nhóm cầu nguyện sáng thứ Năm tuần này tại Hội Thánh nhà (HT Vinh Hiển Si-ôn – www.gloryofzion.org) Chúa Thánh Linh đã khai phóng mặc khải trong Ê-xê-chi-ên 37. Thật vậy, Đức Chúa Trời đang dấy lên một đội binh hùng mạnh như Lời Chúa đã truyền phán cùng Ê-xê-chi-ên: Hãy bắt đầu nói tiên tri với bộ xương khô, hãy nói tiên tri với gió, trong tình huống của họ như trong trũng xương khô.

Tại sao chính Chúa không truyền phán cùng những bộ xương khô ấy, mà Chúa lại truyền bảo Ê-xê-chi-ên nói tiên tri? Chúa muốn dấy chúng ta lên vì Ngài đã hứa chúng ta sẽ làm nhiều việc lớn hơn nữa.

Xin Chúa mở mắt tâm linh để chúng ta bước đi trong Danh Tánh và Thẩm Quyền Chúa đã trao cho ta.

Xin Chúa ban cho chúng ta đức tin để ta nhìn thấy ý chỉ Chúa cho mọi tình huống. Những tình huống chúng ta đối đầu tựa như những trũng xương khô chăng? Hãy nói tiên tri với chúng. Đây là thời điểm cho Con Dân Ngài đang được dấy lên.

Xin Chúa khai phóng ân tứ tiên tri trong Con Dân Ngài!

Điều này không tùy thuộc vào ‘chức vụ’ của chúng ta trong cơ cấu của Giáo Hội vì Chúa không tây vị ai hết.

Điều này không tùy thuộc vào ‘kinh nghiệm’ hoặc sự hiểu biết về ‘thần học’. Tôi không đã phá những kiến thức và sự học hỏi của chúng ta vì điều đó là cần thiết, nhưng Chúa muốn khai phóng Con Dân Ngài… Tất cả cho Mùa Gặt.

Ê-xê-chi-ên 37:1-14 “Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt. Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy; nầy, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng? Ta thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó!

“Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng: Nầy, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống.

“Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

“Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta; ta đương nói tiên tri, thì có tiếng, và nầy, có động đất: những xương nhóm lại hiệp với nhau. Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong.

“Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống.

“Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chơn mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.

“Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy, ấy là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Nầy, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả!

“…Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã mở mồ mả các ngươi, và làm cho chúng nó lại lên khỏi mồ mả.

“Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy.”

Hãy xem lại những lĩnh vực nào trong cuộc sống ta đang tựa như trũng xương khô? Đời sống thuộc linh của ta, của gia đình, của Hội Thánh, của xã hội, của các chi bộ trong chính quyền, của lãnh thổ và đất nước ta???

Bạn đang nhìn thấy gì trong những tình huống ấy? Chúa đang nói gì với bạn trong lúc này? Đây là thời điểm để Chúa xoay hướng mọi việc và Ngài sẽ sử dụng bạn để đem lại sự biến đổi trong những trũng xương khô này.

Đây là một thời điểm để chúng ta xông ra chiến trận một cách tích cực, theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, vì thế chúng ta cần nghe Tiếng Ngài trong mối tương giao mật thiết Mặt Đối Mặt cùng Ngài.

Đây là một thời gian để Tiến Lên. Hãy nói tiên tri trong Trũng Xương Khô!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: