Mừng Lễ Đầu Mùa Trong Tháng Kislev

ThamQuyenChienLuoc

Ngày 4, Tháng 12, Năm 2016

Mỗi tháng một lần, Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng tôi nhóm họp mừng Lễ Đầu Mùa (Firstfruits). Tháng này theo lịch Do Thái nhằm tháng Kislev và trong tiếng Hê-bơ-rơ, một trong những ý nghĩa của cụm từ Kislev ra từ chữ gốc SHAMEK, có nghĩa là “sự tin cậy, sự hổ trợ, hoàn tất chu kỳ”. Mỗi tháng có liên hệ với một chi phái, tháng Kislev liên hệ đến Chi Phái Bên-gia-min (Tiếng Anh – Benjamin)

Trong lịch Do Thái, tháng Kislev (vào khoảng Tháng Mười Một/Tháng Mười Hai trong Dương Lịch) và nó là khởi Đầu của Lễ Chanukah, biểu hiệu cho ‘sự sáng’. Đây là một tháng để Ánh Sáng Chúa trong chúng ta chói loà lên, vì sự Sáng của Thế Gian đã đến để mang lại sự vui mừng lớn cho muôn dân. Trong suốt Thánh Kinh vào tháng Kislev, Chúa đã khai phóng nhiều khải thị thông qua các giấc chiêm bao để dẫn dắt Con Dân Ngài, vì thế, tháng này là một tháng mà Chúa Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta ân tứ để tiếp nhận và thông giải mặc khải qua nhiều giấc chiêm bao. Đây là thời điểm để ta nhìn xem sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các ân tứ ấy.

Chúa đã truyền dạy cho Con Dân Ngài kỹ niệm ngày Lễ này (Firstfruits) và đây là lúc chúng tôi hợp lại để dâng lên Chúa sự thờ phượng, thì giờ, cũng như những sự dâng hiến của Trái Đầu Mùa theo Lời Chúa trong Phục Truyền 26:1-11, Xuất Ê-díp-tô Ký 34:26.

Khi ta áp dụng điều này trong mọi lĩnh vực, khi chúng ta dâng lên Chúa phần tốt nhất, Ngài sẽ chúc phước cho mọi phần còn lại, Ngài sẽ gia tăng ta trong mọi việc. Điều này không giới hạn trong vấn đề tài chánh, Con Dân Chúa cũng đã dâng lên hoa quả đầu mùa tốt nhất. Chúa ban phước trên mùa màng và chúng tôi cũng thường dâng lên Chúa phần hoa quả đầu nhất của những mục vụ Chúa ban cho. Trong thời Cựu Ước, chính Bà An-ne đã dâng Sa-mu-ên là con đầu lòng sau khi Ngài chữa lành bà khỏi sự son sẽ. Đây là một mô hình về sự dâng hiến Bông Trái Đầu Mùa.

Sự Thờ Phượng của Chi Phái Giu-đa (Giu-đa có nghĩa là Ngợi Khen) là thiết yếu vì Chúa luôn sai phái Giu-đa đi đầu trong chiến trận. Chúa là Đấng Ngự giữa sự Ngợi Khen và lúc ấy ta sẽ lắng nghe Lời truyền phán Ngài để đột phá và mở đường trong chiến trận thuộc linh.

Trong những buổi thờ phượng này, Chúa Thánh Linh ban phát ơn phước của tháng ấy cho Con Dân Ngài và đồng thời nhiều lời mặc khải đã được khai phóng cho các quốc gia trên thế giới. Buổi nhóm tháng này Chúa khai phóng sự thờ phượng theo truyền thống của dân bản địa từ Hawaii.

Nếu bạn không hiểu hoặc đang học Anh Ngữ, xin đừng ngại để tham dự những buổi thờ phượng này qua mạng, vì sự xức dầu của Chúa không bị giới hạn trong ngôn ngữ loài người. Hãy xin Chúa dẫn ta bước vào, lên chốn cao hơn, trong lĩnh vực thờ phượng cũng như sự ban cho và dâng hiến!

Mời bạn tham dự buổi nhóm sáng Chúa Nhật, mừng Lễ Đầu Mùa trong tháng Kislev, tuần vừa qua tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn (www.gloryofzion.org). Xin bấm vào địa chỉ mạng dưới đây:

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: