Mở Khóa Dân Tộc

mokhoadanto

Ngày 20, Tháng 12, Năm 2016

Sứ Đồ Chuck Pierce và Hội Thánh nhà đã cầu nguyện sai phái tôi trong chuyến hành trình về thăm Việt Nam vào cuối tháng 12 năm qua (2015), lúc ấy, Chúa truyền phán rằng Ngài sẽ “phô bầy sự vận hành của Con Rồng trong lãnh thổ đất nước.”

Sau khi về lại từ tháng Giêng đến giờ Chúa Thánh Linh đã khởi đầu và vẫn đang tiếp tục dẫn dắt tôi trong một tiến trình thuộc linh cá nhân hầu mở khóa những mặc khải tươi mới để phô bầy sự rối ren trong dân tộc tính và đồng thời Ngài đã bắt đầu khai phóng mặc khải về sự vận hành của các cơ cấu tối tăm trong lãnh thổ và dân tộc.

Trong tháng qua, Chúa Thánh Linh đã ban cho chúng ta những mặc khải về những tác động của các tỳ vết tâm linh trên tâm hồn và tư duy của chúng ta, của một dân tộc. Tôi tin rằng đây là một khởi điểm mới trong tiến trình thuộc linh Chúa đang dẫn dắt chúng ta trong công cuộc tháo gỡ những rối ren và giải phóng dân tộc ta khỏi sự khống chế của các cơ cấu tối tăm cổ thụ trên đất Việt.

Bạn ơi, tiến trình này không vì một nỗ lực hoặc sự cầu thay của một cá nhân riêng biệt nào, nhưng Thánh Linh Đức Chúa Trời đang nhậm lời cầu xin của Con Dân Ngài qua bao nhiêu năm nay và đây là một thời điểm của sự mở khóa cho dân tộc Việt Nam. Mỗi một người trong chúng ta, hãy nhờ cậy Chúa để chỗi dậy và đối diện với kẻ thù linh hồn ta là kẻ đã và đang xâm chiếm lãnh thổ ta. Lãnh thổ ở đây bao gồm trước nhất là lãnh thổ của lòng chúng ta, của tư duy và của đời sống thuộc linh ta.

Khi Chúa bắt đầu giải phóng một dân tộc, Ngài sẽ khởi đầu cuộc cách mạng ấy với từng cá nhân, từng dòng họ, rồi đến toàn lãnh thổ, dân tộc và đất nước; tất cả sẽ được giải phóng. Mỗi một người trong chúng ta sẽ là một công cụ hữu hiệu ‘trong Tay Chúa’. Ngài sẽ sử dụng tất cả những ai có lòng tìm kiếm Ngài và Chúa đang dấy lên những dõng sĩ can trường thuộc những thế hệ mới, không đi theo khuôn khổ và tiêu chuẫn của con người! Người ấy có phải là bạn chăng? Điều này chỉ bạn là người duy nhất có thể đáp lời câu hỏi ấy.

Xưa kia, khi Con Dân Chúa trong chốn phu tù tại Ê-díp-tô bắt đầu cất tiếng kêu cầu than khóc cùng Chúa, Ngài đã nhậm lời than van của họ và khởi đầu công cuộc giải cứu bằng cách kêu gọi Môi-se trong đồng vắng. Giờ đây, Chúa đang làm điều này, Ngài đang kêu gọi từng cá nhân giữa vòng chúng ta là Con Dân Ngài. Đây là thời điểm để chúng ta trải nghiệm sự hiện diện của Chúa trong bụi gai cháy như Môi-se xưa kia đã gặp Chúa và nghe được tiếng Ngài. Đây là lúc chúng ta cần cởi bỏ cái lớp áo ‘tôn giáo’ kia là điều đã ép ta vào những ‘nghạch’, vào một khuôn khổ, qui củ và ‘công thức’ do bàn tay con người dựng nên. Hãy đi vào mối liên hệ ‘Mặt Đối Mặt’ cùng Chúa để chúng ta tiếp thu mặc khải và chiêm ngưỡng lấy dung nhan Ngài, vì từ ‘Nơi Chốn Cao Hơn’ này, ta sẽ nhìn nhận được Lẽ Thật, và Lẽ Thật sẽ buông tha chúng ta!

Hãy hợp lại để tìm kiếm ý chỉ Chúa trong chiến trận ‘Mở Khóa Dân Tộc’ hầu ‘Gỡ Rối Tơ Lòng’ Dân Tộc! Đây là một trận chiến mà không một cá nhân nào có thể làm được, vì công cuộc giải cứu dân tộc cho thời điểm này cần sức mạnh tập thể của một Đội Binh Dũng Cảm Chúa đang dấy lên từ bụi đất. Tại sao ta phải cần sức mạnh của tập thể? Chúa Thánh Linh đang phô bầy và vạch mặt các cơ cấu gian ác đang khống chế Con Dân Ngài trong các quốc gia trên khắp đất. Sự hiệp một tâm linh, sự liên kết trong mặc khải là điều tối quan trọng. Sự hiệp nhất trong Thánh Linh đem lại một sức mạnh tập thể để đối đầu cùng các chủ quyền trong lãnh thổ. Đúng thế, “Không phải bởi quyền thế, không phải bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy!” (Xa-cha-ri 4:6)

Đây không phải là một thời để ‘cũng cố’ mục vụ cho riêng cá nhân ta!

Đây là một thời tiến lên để chiếm lại Đất Hứa!

Sự hiệp một này không thể thành hình khi chúng ta và dân tình trong lãnh thổ còn đang ‘vô tình’ thông đồng với các ác linh, với các chủ quyền đang trấn giữ lãnh thổ. Vì thế, Chúa Thánh Linh đã và đang liên tục khai phóng mặc khải để tháo gỡ những rối ren trong tâm hồn và tư duy của một dân tộc từng bị khống chế; kẻ thù linh hồn ta đã che phủ dân tình với những mạng lưới gian ác, bất chính, cướp bóc, thờ thần tượng, đỗ máu vô tội, vân, vân… Tất cả các điều này đã liên kết thành những mạng lưới chằng chịt, đẫy ta vào các ‘nghạch’ của tư duy bị khống chế bởi các ác linh thông qua những cánh cửa đã hé mở do các chấn thương của những tỳ vết tâm linh, khiến chúng ta thông đồng như một can phạm, như kẻ ‘tà dâm thuộc linh’ phá vỡ Giao Ước Chúa.

Đây là một trong những lý do khiến ta có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe được và lòng ta trở nên như đá, ‘vô cảm’. Hãy xem trong, Ê-xê-chi-ên 36:25-27, “Ta sẽ rảy nước tinh sạch trên các ngươi, và các ngươi sẽ được sạch. Ta sẽ tẩy sạch khỏi các ngươi mọi ô uế và mọi thần tượng. Ta sẽ ban cho các ngươi một lòng mới và đặt trong các ngươi một tâm linh mới. Ta sẽ cất khỏi thân thể các ngươi lòng bằng đá và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần Ta vào trong các ngươi, khiến các ngươi vâng theo các luật lệ Ta và cẩn thận vâng giữ các mạng lịnh Ta.”

Nhưng Chúa! Chúa Thánh Linh đang vận hành một cách mạnh mẽ giữa vòng chúng ta và Ngài có một chiến lược kỳ diệu để giải phóng chúng ta ra khỏi những mạng lưới tối tăm này. Sau đây là những mặc khải Chúa đã bắt đầu ban phát cho chúng ta để phá vỡ các mạng lưới gian ác đang khống chế tư duy ta. Mời bạn bấm vào các liên kết dưới tựa đề để tham khảo các dữ liệu này:

(1) Tiếng Vang Dậy Của Tư Duy
https://luathiengvn.wordpress.com/…/tieng-vang-da%cc%a3y-cu…

(2) Tư Duy Định Đoạt Lẽ Sống
https://luathiengvn.wordpress.com/…/tu-duy-di%cc%a3nh-doa%c…

(3) Tư Duy Định Đoạt Danh Tánh
https://luathiengvn.wordpress.com/…/tu-duy-di%cc%a3nh-doa%c…

(4) Một Tư Duy Đắc Thắng
https://luathiengvn.wordpress.com/…/mo%cc%a3t-tu-duy-dac-th…

(5) Khúc Mắc Tư Duy
https://luathiengvn.wordpress.com/…/khuc-mac-cu%cc%89a-tu-d…

Tôi tin rằng Chúa Thánh Linh sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta vì đây là thời điểm của sự Mở Khoá Dân Tộc và Chúa đang dấy lên Một Dân Còn Sót Lại, một đội binh hùng mạnh cho công cuộc giải phóng mà Đức Chúa Trời đã vạch sẵn hầu khôi phục dân tộc và đất nước.

Hôm nay, mỗi một người trong chúng ta cần làm một quyết định. Bạn có sẵn sàng để tiến lên hầu chiếm lại Đất Hứa?

“Chúa ơi, chúng con đứng vào chổ sứt mẽ để ăn năn cho dân tộc.

“Xin Huyết Con Một Ngài tẩy sạch mọi tội lỗi chúng con.

“Xin Chúa tháo gỡ những rối ren trong tư duy và chữa lành chúng con.

“Xin Chúa bẻ khóa giam cầm để chúng con thoát khỏi sự khống chế của kẻ ác.

“Xin Chúa giải cứu dân tộc chúng con ra khỏi cơn khốn cùng này vì Chúa là Đấng Tốt Lành.

“Xin Chúa Thánh Linh Ngài ban cho chúng con một mặc khải tuơi mới trong Địa Vị Làm Con Đức Chúa Trời!

“Xin Chúa dấy lên những chiến sĩ dũng cảm để đáp ứng với thời cuộc.

“Xin Chúa làm trọn những điều lòng Ngài mong ước trên đất nước của chúng con.”

Nguyện xin ý Cha được nên, ở đất như trời.

Emmanuel!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

2 bình luận về “Mở Khóa Dân Tộc

Add yours

  1. Cảm ơn lời khích lệ của bạn. Bạn có thể viếng thăm trang nhà của Hội Thánh tôi ở địa chỉ này: http://www.gloryofzion.org.

   Chúa kêu gọi chúng tôi quy động để dấy lên nhiều đội ngũ cầu thay cho lãnh thổ. Sự thờ phượng và Ngợi khen là then chốt trong việc xoay hướng tình thế để giải phóng lãnh thổ.

   Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce là một tiên tri/sứ đồ hiện đại. Ông có lòng cưu mang và yêu mến dân tộc Việt Nam. Ông là một người đầy ơn Chúa và có lòng chú tâm đến việc khai phóng để dấy lên lãnh đạo trong mọi tầng lớp của xã hội.

   Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: