Sự Tỏ Ra Của Con Cái Đức Chúa Trời

hand

Ngày 2, Tháng 1, Năm 2017

Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta theo ảnh tượng Ngài. Điều này có nghĩa gì và tác động của sự việc này có thể được biểu hiện một cách cụ thể trong cõi thuộc linh như thế nào?

Thế Nào Là “Sự Tỏ Ra Của Con Cái Đức Chúa Trời?”

Muôn vật đang mong chờ sự tỏ ra của Con Cái Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta được dựng nên gồm ba phần tử: Thể xác, Tâm Linh và Tâm Hồn bao gồm tâm trí, ý chí và tình cảm. Khi chúng ta chưa đi vào mối liên hệ trong Giao Ước Mới với Chúa tức là thông qua sự cứu chuộc của linh hồn do sự hy sinh của Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá, chúng ta hẳn đã sống trong tội lỗi và con người xác thịt và tâm trí của chúng ta thống trị cuộc sống ta trên đất (Rô-ma 8:13.)

Với Tâm Thần Và Lẽ Thật

Khi chúng ta tin nhận Chúa và được sanh lại, tâm linh chúng ta được phục hồi, sống lại để đi vào mối tương giao mật thiết cùng Ba Ngôi Đức Chúa Trời và Thánh Linh Chúa ngự trong ta để dẫn dắt vì Ngài là Đấng Yên Ủi, chỉ dạy và bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Cha cùng ta. Trong tư thế này, chúng ta được dựng nên mới và Chúa truyền dạy ta hãy được đỗi mới qua sự gội rữa của Chúa Thánh Linh và Lời Ngài (Tít 3:5, Ê-phê-sô 5:26)

Chúng ta tương giao với Chúa thông qua tâm linh ta, vì “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:14.) Vì thế, một khi được sống lại qua sự cứu chuộc của Chúa Giê-su là Đấng Trung Bảo giữa loài người và Thượng Đế, tâm linh chúng ta cần làm chủ đời sống ta, cần đứng vào địa vị tiên quyết trong ba phần tử của con người chúng ta. Nếu chúng ta dùng nổ lực của tâm trí, lý trí trong mối tương giao với Chúa hoặc trong mục vụ thuộc linh, hoặc dựa trên truyền thống văn hoá của dân tộc tức là những điều thuộc về xác thịt và thế gian, chúng ta sẽ thất bại vì chúng ta sẽ đi theo ý chỉ của con người.

Với Giao Ước Cùng Đức Chúa Trời

Hãy nhớ rằng Chúa là Đức Chúa Trời của sự Giao Ước, vì thế, mối tương giao giữa ta với Chúa cũng được đặt trên nền tảng của sự giao ước giữa ta với Ngài. Trong suốt Thánh Kinh, cụm từ ‘Giao Ước’ được nhắc đến 346 lần, điều này cho ta biết rằng Chúa chú tâm đến đề tài này và chúng ta cần tìm hiểu ý Chúa trong giao ước với Con Dân Ngài.

Hãy tham khảo vài điểm quan trọng trong liên kết Giao Ước với Chúa:

  1. Chúa thiết lập giao ước giữa Nô-a và dòng dõi ông. Chúa là Đấng Thành Tín, Ngài giữ giao ước Ngài qua các thế hệ. (Sáng-thế Ký 9:9)
  2. Chúa thiết lập giao ước và chúc phước cho dòng dõi của Áp-ra-ham, cho ông trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. (Sáng-thế Ký 15, 17:4)
  3. Chúa dự bị một chương trình trong Giao Ước Ngài để chúc phước cho Y-sác, cho dòng dõi con cháu Áp-ra-ham. (Sáng-thế Ký 17:21)
  4. Chúa truyền dạy chúng ta chớ quì lạy và hầu việc các thần tượng, nhưng phải diệt hết các thần đó và tiêu diệt mọi cội nguồn của sự thờ thần tượng vì chính điều ấy là sự kết ước với thế giới tối tăm. (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:24, 32)
  5. Chúa ban cho chúng ta Lời Ngài, chính là Giao Ước Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:7-8) với chúng ta vì Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín và Ngài sẽ giữ trọn Lời Hứa trong Giao Ước Ngài, “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.” (Ma-thi-ơ 24:35)
  6. Chúa hứa sẽ chúc phước cho những ai tuân giữ Giao Ước Ngài. (Phục Truyền 28:1-14)
  1. Trong Ê-sai 61:4-8, Chúa hứa sẽ khôi phục và chúc phước cho Con Dân Ngài và chính Ngài, “…sẽ lấy điều thành tín báo trả lại, và lập giao ước nước chúng nó đời đời.”
  1. Trong Giê-rê-mi 32:36-41, “Chúa hứa sẽ khôi phục và chúc phước trên lãnh thổ và đất nướ̃c của Con Dân Ngài.”
  1. Dầu vậy Ta sẽ nhớ giao ước Ta đã lập với ngươi khi ngươi còn thơ ấu, và Ta sẽ lập với ngươi một giao ước đời đời. Bấy giờ ngươi sẽ nhớ lại các đường lối của ngươi và xấu hổ khi Ta đem chị em ngươi, cả chị và em gái ngươi, ban chúng làm con gái của ngươi, nhưng chúng không được dự phần trong giao ước giữa Ta với ngươi. Ta sẽ thiết lập giao ước của Ta với ngươi; bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, để ngươi sẽ nhớ lại, lấy làm bối rối, và sẽ không thể mở miệng nói gì được nữa vì mặc cảm tủi nhục của ngươi, bởi Ta tha thứ cho ngươi mọi điều ngươi đã làm,” Chúa Hằng Hữu phán.’” – Ê-xê-chi-ên 16:60-63Bạn ơi, Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, Ngài hứa sẽ chúc phước trên Con Dân Ngài, mặc dù họ đã phản nghịch, phạm tội tà dâm với các thần tượng, nhưng vì sự nhân từ Ngài, khi họ chuyển hướng, ăn năn và kêu cầu Chúa thì Ngài ắt sẽ lắng nghe và nhớ lại Giao Ước Chúa để khôi phục họ trong mối tương giao mật thiết với Ngài.
  1. Chúa ban cho chúng ta một Giao Ước Mới thông qua sự Hy Sinh của Con Một Ngài trên Thập Tự Giá. Hãy xem trong Hê-bơ-rơ 8:6, “Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn.

Với Thẩm Quyền Trong Giao Ước Chúa

Trong mối liên hệ qua Giao Ước Chúa, chúng ta mặc lấy thẩm quyền trong Địa Vị Làm Con Đức Chúa Trời vì tất cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã trao cho Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 28:18); khi ta ở trong Ngài và Ngài ở trong ta, mọi quyền thống trị trong cõi thuộc linh thuộc về những ai bước đi trong mối liên hệ của Giao Ước Ngài để hoàn thành ý chỉ của Đức Chúa Cha.

Đây là tác động của sự Tỏ Ra của Con Cái Đức Chúa Trời, “Thật thế, muôn vật ước ao, nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma 8:19

Đúng thế bạn, chúng ta mặc lấy Đặc Ân của Thiên Đàng thông qua sự cứu chuộc của Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá, Đấng Trung Bảo để làm hoà cùng Thượng Đế, với Đấng Sinh Thành ra ta. Thật là một điều nhiệm mầu, một Ân Điển tuyệt vời của Thiên Đàng.

Xin Chúa ban cho chúng ta một mặc khải tươi mới về Địa Vị Làm Con Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng, chúng ta có thẩm quyền trong cõi thuộc linh là điều sẽ thống trị cõi vật chất trong mối tương giao mật thiết và trong Giao Ước với Đấng Tạo Hoá, với Đức Chúa Cha là Đấng Hằng Yêu Thương ta!

Emmanuel!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: