Đánh Tan Cơ Cấu Rồng Rắn!

esai60

Ngày 13, Tháng 1, Năm 2017

Nguyện xin Chúa Thánh Linh tể trị trong những ngày Lễ Hội của năm nay. Xin Thần Lẽ Thật phô bầy nơi ẩn núp của kẻ thù linh hồn ta đang lạm dụng những phong tục tập quán của dân tộc để phổ biến những tục lệ đầy mê tín, dị đoan như bói tay, xem tướng số, xem tử vi và những sự thờ thần tượng dưới hình thức thờ cúng tổ tiên!

“Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.” – Lê-vi Ký‬ ‭19:31‬ ‭VI1934‬

“Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao?” – Ê-sai‬ ‭8:19‬ ‭VI1934

Đây là những hành vi phá vỡ Giao Ước giữa ta với Chúa gây nên những tỳ vết tâm linh trên lãnh thổ của đất nước.

“Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với Y-sơ-ra-ên và truyền dạy rằng: “Các con đừng sợ các thần khác, cũng không được thờ lạy, phục vụ và dâng sinh tế cho chúng.” – II Các Vua‬ ‭17:35‬

“Tổ phụ chúng tôi khinh bỉ xứ tốt đẹp, Không tin lời của Chúa, Song nói lằm bằm trong trại mình, Không nghe tiếng Đức Giê-hô-va…

Tổ phụ chúng tôi cũng cúng thờ Ba-anh-Phê-ô, Ăn của lễ cúng kẻ chết; Như vậy họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ, Và ôn dịch bèn phát ra giữa họ.” – Thi-thiên‬ ‭106:24-29‬ ‭VI1934‬‬

Chúng ta không thể đứng vào chỗ sứt mẽ để ăn năn cho dân tộc nếu vẫn còn tiếp tục thông đồng với những cơ cấu rồng rắn này.

“Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời giải cứu chúng tôi; Ấy là nhờ Chúa Giê-hô-va mà loài người được tránh khỏi sự chết.” – Thi-thiên‬ ‭68:20‬ ‭VI1934

Nếu bạn đã từng tham dự những tục lệ tối tăm kia, hãy ăn năn vì Chúa đang sẵn lòng tha thứ và sẽ vùa giúp ta!

Hãy chiếu sáng lên và canh giữ lãnh thổ vì chúng ta có thẫm quyền nơi mình cư ngụ. Xin Chúa mở khoá ân tứ để ta tiếp thu mặc khải hầu đánh tan những cơ cấu tối tăm, bất chính đang thống trị dân tình!

Tất cả cho Mùa Gặt,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: