Chìa Khóa Nước Thiên Đàng

key2-word

Ngày 31, Tháng 1, Năm 2017

Trong thời kỳ đầu tiên của tiến trình thuộc linh, khái niệm về ‘Nước Đức Chúa Trời’ là một điều thật khó hiểu cho tôi. Dần dần, Chúa Thánh Linh dạy dỗ và mở rộng mặc khải về Nước Chúa để tôi có thể tiếp thu ý chỉ và thời điểm của Chúa trong mục vụ. Một tầm nhìn có sắc thái rộng lớn của Nước Chúa là điều thiết yếu và Chúa Thánh Linh sẽ dẫn dắt để chúng ta hoàn thành những công việc hầu bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời trong mọi tình huống. Trong một dịp khác chúng ta sẽ nhờ cậy Chúa Thánh Linh để tham khảo những đặc điểm của “Nước Đức Chúa Trời.”

Đây là một yếu tố quan trọng vì chúng ta có thể mở rộng mục vụ bao gồm việc huấn luyện, đào tạo nhân sự, mở mang Hội Thánh, v.v…, tất cả điều cần thiết, nhưng có một điều chúng ta luôn cần chú tâm đến, ấy là, chúng ta có thể làm nhiều việc để mở rộng mục vụ, nhưng những điều đó có bành trướng Nước Đức Chúa Trời theo ý chỉ và thời điểm của Thiên Đàng chăng?

Đồng thời, một khái niệm kế tiếp về sự ‘Mở Khóa Nước Trời’ cũng là một đề tài mà tôi vẫn thường có nhiều thắc mắc. Chúng ta hãy xem qua vài phân đoạn trong Lời Chúa về điều này:

(1) Chìa Khóa tri thức, của sự hiểu biết biểu hiện cho thẫm quyền trao cho người giữ chìa khóa. (Xem trong Lu-ca 11:52) Một người có thể có nhiều sự hiểu biết, nhưng nếu không nhận được mặc khải của Thần Chúa thì không thể áp dụng sự hiểu biết của mình để trở nên thông sáng. Nói một cách rộng rãi hơn, sự khôn ngoan hoặc sự thông sáng xuất phát từ sự Kính Sợ Chúa…“Sự Kính Sợ Chúa là khởi đầu của mọi sự khôn ngoan!”

(2) Sứ Đồ Phi-e-rơ đã dùng Chìa Khóa Chúa trao cho ông trong Ma-thi-ơ‬ ‭16:18-19, đề mở cửa ‘Cứu Rỗi’ cho dân tộc mình nhằm ngày Lễ Ngũ Tuần (Xem trong Công Vụ đoạn 2.)

(3) Chìa khóa của Sự Chết và Âm Phủ và chính Chúa Giê-su là Đấng cầm giữa điều này.

(4) Chúa trao cho chúng ta Chìa Khóa của Đa-vít trong Ê-sai 22:22. Đây là một trong những Chìa Khóa then chốt vì Vua Đa-vít đã được xức dầu để xông vào chiến trận. Tuy ông là một người bất toàn, thế nhưng “… con người nhìn xem ngoài, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng dò xét lòng ta.” Ông là một mô hình tuyệt đỉnh của một Chiến Sĩ Dũng Cảm, một Chiến Sĩ Thờ Phượng, là một kẻ luôn tìm kiếm mặt Chúa trong mối tương giao mật thiết với Ngài.

Xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai thuộc linh ̣để chúng ta tiếp thu những đặc ân trong Địa Vị Làm Con Đức Chúa Trời. Đây là một vinh hạnh lớn cho Con Dân Ngài:

“Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.” – Ma-thi-ơ‬ ‭16:18-19‬

Mời bạn bấm vào liên kết này để tham khảo bài ‘Mở Khóa Nước Trời‘.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: