Các Nhân Chứng Sống Động

nhanbietchua

Ngày 23, Tháng 2, Năm 2017

Tấm ảnh minh họa này làm tôi nghĩ đến sự Vĩ Đại của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng không hề bị giới hạn bởi thời gian và không gian; Ngài là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Sau Cùng! Khi chúng ta ở trong Ngài thông qua sự hy sinh của Đấng Trung Bảo, Chúa Giê-su đã chết thay cho ta tại Gô-gô-tha, chúng ta cũng sẽ trở nên giống Ngài vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời Chí Cao, mang lấy trong người dòng huyết mạch của Nước Trời.

Chúng ta không bị giới hạn trong lĩnh vực của sự yêu thương, vì yêu chúng ta, Chúa đã sai phái Con Một của Ngài xuống chết thay cho ta. Kẻ được Chúa yêu cũng sẽ yêu người như Chúa yêu ta. Đúng thế, cái tình yêu bất diệt có một không hai trong nhân gian ấy sẽ tồn tại cho đến đời đời, “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ.” – 1 Cô-rinh-tô 13:7-8

Chúng ta không bị giới hạn, không thiếu sót trong sự khôn ngoan, thông sáng, vì Chúa là Đấng biết rỏ mọi việc, từ đời này sang đời kia, bao gồm cả vũ trụ, “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.” – Ê-sai 40:28

Chúng ta không bị giới hạn, không thiếu sót trong những việc lành, vì Chúa là Đấng Toàn Năng, Ngài sẽ gia tăng chúng ta trong Đức Tin, trong sự xây dựng Con Dân Chúa để bành trướng Nước Trời, “Chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm; nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên, thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn lên thêm giữa anh em, theo giới hạn đã định cho chúng tôi, và công việc ấy càng mở mang.” – 2 Cô-rinh-tô 10:15

Chúng ta không bị giới hạn, nhưng sẽ mặc lấy năng quyền của sự giải phóng hầu chữa lành những con người đang trong cơn khốn cùng, vì “Đức Giê-hô-va xây cất Giê-ru-sa-lem; Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của Y-sơ-ra-ên, Chữa lành người có lòng đau thương, Và bó vít của họ. Ngài đếm số các vì sao, Gọi từng tên hết thảy các vì ấy. Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.” – Thi-thiên 147:2-5

Chúng ta được kêu gọi để làm việc lớn hơn và sẽ là Nhân Chứng Sống Động với những dấu kỳ và phép lạ mà Chúa đang mong đợi để khai phóng trong ta hầu giải cứu dân tộc và đất nước, vì “Ngài làm những việc lớn lao, không sao dò xét được, Những kỳ dấu chẳng xiết cho được.” – Gióp 9:10

Chúng ta được kêu gọi để làm người gieo giống trong Đồng Lúa Đức Chúa Trời, vì quyền năng của Đấng Sống đang vận hành giữa vòng Con Dân Ngài, “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.” – 1 Cô-rinh-tô 3:6-7

Chúng ta được kêu gọi với thẩm quyền Đức Chúa Trời phó thác thông qua Con Một của Ngài, Chúa Giê-su, Đấng Được Xức Dầu, khi chúng ta ‘ở trong’ Ngài và Ngài ‘ở trong’ ta, vì “Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” – Ma-thi-ơ 28:18-20

Hãy ngước mắt lên nhìn, kìa, những cánh đồng bao la tận chân trời! Quyền Năng Chúa thật không ranh giới và vô hạn lượng; Con Dân Ngài sẽ tình nguyện trong Ngày Quyền Thế Chúa. Chúng ta là những Nhân Chứng Sống, khi ta ‘ở trong’ Ngài, thì Ngài hẳn ‘ở trong’ ta hầu biểu hiện Danh Tánh Đức Chúa Cha trên khắp đất.

Hãy Ra Đi, Chiến Đấu và Đắc Thắng cho Nước Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: