Bước Đi Trong Ánh Sáng

buocdi

Ngày 2, Tháng 3, Năm 2017

Trong những năm đầu theo Chúa, tôi đã tiếp thu nhiều ấn tượng về Cơ Đốc Giáo, và phần lớn là chú tâm đến nhiều luật lệ trong Thánh Kinh. Các bài học trường Chúa Nhật, các bài giảng dạy của tôi tớ Chúa thường có một trọng tâm điểm, ấy là, hãy tránh mọi điều gian ác, hãy làm lành lánh dữ, phải từ bỏ mọi tư dục, vân, vân…

Tôi thiết nghĩ, những quy luật trong Lời Chúa là để hướng dẫn và cảnh báo vì Chúa yêu thương chúng ta, nhưng đồng thời, Ngài cũng tôn trọng quyền tự do quyết định của từng cá nhân. Vì thế, những lẽ thật trong Lời Chúa là để giúp đở chúng ta trong sự lựa chọn, chúng không là những giáo điều ta dùng để ép mình tuân theo hầu trở nên một Cơ Đốc Nhân gương mẫu. Ông Phao lô đã cho chúng ta biết rằng, “Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ cứ dính dấp theo tôi…” – Rô ma 7:14-24

Những tỳ vết tội lỗi của dòng họ và lãnh thổ nơi chúng ta sinh thành và cư ngụ có những tác động và ảnh hưởng lớn trên đời sống thuộc linh ta. Khi chúng ta còn bị trói buộc, mặc dù đã đặt lòng tin nơi Chúa Giê-su, vì sự giải phóng ra khỏi những tỳ vết thuộc linh kia là một tiến trình trong đời sống, thì những công thức ép mình vào các quy củ, luật lệ trích ra từ Thánh Kinh sẽ trở thành một gánh nặng cho linh hồn ta. Những điều này chỉ có thể thực hành trong quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Linh và trong Ân Điển của tình yêu Ngài.

Hãy nhớ rằng, chúng ta được cứu vì Ân Điển Ngài, chúng ta hầu việc Chúa trong Ân Điển Ngài ban cho, chúng ta tiếp nhận mặc khải do Ân Điển Ngài, ân tứ chúng ta được khai phóng vì Ân Điển Ngài, chúng ta xông vào chiến trận thuộc linh được bao phủ bởi Ân Điển Ngài, chúng ta đắc thắng tội lỗi là vì Ân Điển Ngài tuông đổ trên Thập Tự Giá. Tất cả, đúng thế, tất cả những gì chúng ta thực hiện trên đất cho Nước Chúa tùy thuộc vào Ân Điển và Tình Yêu Thương của Ngài.

Đến một thời điểm trong giai đoạn đầu của tiến trình thuộc linh cá nhân, tôi đã quyết định rời xa tất cả những người Cơ Đốc, vì phần đông, họ làm tôi liên tưởng đến cái ‘gánh nặng công nghĩa’ kia, mà chính bản thân tôi không thể nào thực hiện qua nổ lực con người mình. Có thể nói rằng đây là một giai đoạn đen tối trong đời, trong cô đơn và trống vắng của tâm hồn, nhưng cũng là một thời kỳ phước hạnh nhất, vì trong thời gian này, khi những tiếng vang dội của các ác linh ‘tôn giáo’ không còn chổ đứng trong đời sống tôi, thì Chúa Thánh Linh đã viếng thăm để bầy tỏ Tình Yêu Bất Diệt của Ngài. Tôi đã trải qua một cuộc đổi đời, được giải phóng ra khỏi xiềng xích của ‘tôn giáo’. Tình Yêu Chúa sẽ chữa lành mọi chấn thương và bệnh tật trong tâm hồn và thể xác để chúng ta có thể liên kết với Chúa trong Giao Ước Mới, thông qua Đấng Trung Bảo, Chúa Giê-su. Ngài là Đấng Tốt Lành!

Hôm nay, tôi thật chẳng có định ý để chia sẽ những gì viết ra đây, nhưng Đức Thánh Linh đã cảm động tôi nói lên những điều này khi suy gẩm Ga-la-ti 5:16, “Vậy tôi nói, anh chị em hãy sống theo Ðức Thánh Linh, đừng bao giờ chiều theo những dục vọng của xác thịt.”

Trong bản Anh Ngữ truyền thống (King James), câu này được dịch như sau:

“This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.”

Có nghĩa là, “Vậy tôi nói, hãy bước đi trong Thánh Linh, và anh em sẽ không làm trọn những điều xác thịt ưa muốn.”

Tức là, khi chúng ta bước đi trong ánh sáng của Thần Lẽ Thật, thì kết quả là: chúng ta sẽ không làm những điều xác thịt ưa muốn. Câu gốc này bầy tỏ một lẽ thật rất rõ ràng, Chúa không khuyên dạy chúng ta hãy, “Đừng làm những điều gian ác, thì bóng tối sẽ rời xa anh em.” Nhưng khi, “chúng ta bước đi trong ánh sáng của Thần Chúa, thì bóng tối sẽ rời xa ta.”

Hãy suy gẩm Lời Chúa về Ánh Sáng của Nước Đức Chúa Trời:

“Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp.Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an.” – Ê-sai 9:1-3

“Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” – 1 Giăng 1:7

“Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” – Giăng 8:12

“Vậy tôi nói, anh chị em hãy sống theo Ðức Thánh Linh, (và anh em sẽ không làm trọn những điều xác thịt ưa muốn.) Vì những dục vọng của xác thịt nghịch với Ðức Thánh Linh, và Ðức Thánh Linh nghịch với xác thịt. Hai bên nghịch nhau như thế, nên anh chị em không làm được những điều mình muốn. Nhưng nếu anh chị em được Ðức Thánh Linh dẫn dắt thì anh chị em không ở dưới Luật Pháp.” – Ga-la-ti 5:16-18

“Lời và chữ làm cho chết, nhưng Thánh Linh làm cho sống.” – 2 Cô-rinh-tô 3:6

Xin Chúa Thánh Linh soi sáng và bẻ gãy mọi quyền lực tối tăm của các ác linh ‘tôn giáo’ đã từng khống chế Con Dân Ngài. Khi chúng ta nếm biết và trải nghiệm sự vận hành quyền năng của Thần Chúa, Ngài sẽ dẫn ta vào mọi Lẽ Thật, “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” – Giăng 8:36

Hãy bước đi trong Ánh Sáng của Thánh Linh Đức Chúa Trời, trong Ân Điển Ngài, thì anh em sẽ không làm trọn điều xác thịt ưa muốn!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: