Đá Sẽ Kêu Lên!

dasekeulen

Ngày 5, Tháng 3, Năm 2017

Nếu Con Dân Chúa không chổi dậy, thì Đức Chúa Trời sẽ dấy lên những con người chưa biết Chúa như Si-ru (Ê-sai 45:1-7) để hoàn thành ý chỉ của Ngài vì, “Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên.” – Lu-ca 19:40

“Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chơn cho ngươi. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việt về sự năng lực ngươi; Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi.

“Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến; Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi Như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra.

“Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời, Tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc. Chúa ở bên hữu ngươi Sẽ chà nát các vua trong ngày Ngài nổi giận.

“Ngài sẽ đoán xét các nước, làm khắp nơi đầy xác chết; Cũng sẽ chà nát kẻ làm đầu của nước lớn. Ngài sẽ uống nước khe trong đường, Và nhơn đó ngước đầu lên.” – Thi-thiên 110

Hãy đến gần Chúa trong mối tương giao mật thiết để nghe được tiếng Ngài cho hiện tình vì chúng ta không còn nhiều thì giờ để đánh bá vơ.

Chúa mong muốn chữa lành để khôi phục chúng ta. Ngài là Đấng Tốt Lành!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: