Nữ Nhân Được Chọn

womanwarrior7

Ngày 8, Tháng 3, Năm 2017

Xưa kia, Đức Chúa Trời đã từng dấy lên những người nữ dũng cảm cho Nước Trời. Cuộc đời của họ là những gương sáng biểu hiện Ân Điển và Đặc Ân của Chúa để hoàn thành ý chỉ của Thiên Đàng trên đất. Họ là những con người đến từ mọi khía cạnh của cuộc đời và từ nhiều tầng lớp trong xã hội, nhưng họ đều có một điểm tương đồng, ấy là, họ đã vương lên để vượt qua mọi định kiến và giới hạn trong văn hóa hiện thời. Sự thể hiện của Đức Tin họ là những cột móc quan trọng trong lịch sử của Thánh Kinh và của nhân loại, chính là điều Đức Chúa Trời đã đại dụng để khai phóng ơn phước cho các dòng dõi của đời sau.

Chúng ta không có đủ bút mực để thuật lại tất cả chi tiết, nhưng hãy suy gẩm vài bối cảnh tổng quát và dấu vết của những Nữ Nhân Được Chọn này:

1. Bà Ru-Tơ (Sách Ru-tơ 1-4)
Bà Ru-tơ đã kết nối trong giao ước với mẹ chồng mình là Bà Na-ô-mi và cùng Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, “Nhưng Ru-tơ đáp, “Xin mẹ đừng ép con rời xa mẹ hay bắt con phải trở về mà không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con sẽ theo đó; mẹ ở nơi nào, con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Ðức Chúa Trời của mẹ là Ðức Chúa Trời của con.”” (Ru-tơ 1:16) Trong những phân đoạn kế tiếp, chúng ta thấy Chúa đã dùng Bà Ru-tơ để khôi phục cơ nghiệp của mẹ chồng bà và Bà đã được ghép vào dòng dõi của Bô-áp, trong dòng tộc của Vua Đa-vít nối liền với Đấng Mê-si.

2. Bà Ê-xơ-tê (Sách Ê-xơ-tê 2-9)
Bà Ê-xơ-tê đã phô bầy lòng can đảm, liều chết vào chầu Vua để cầu xin cho Dân Y-sơ-ra-ên, “Bà Ê-xơ-tê bèn biểu đáp lại cùng Mạc-đô-chê rằng: Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi mà kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu của tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết.” (Ê-xơ-tê 4:15-16) Trong những phân đoạn kế tiếp, Chúa đã ban cho Bà những chiến lược và đầy dẫy sự khôn ngoan để đánh bại Ha-man là kẻ đã tìm cách tiêu diệt Dân Chúa, và kết quả là Con Dân Chúa đã thoát khỏi nạn bị giết hại tù đầy.

3. Bà Ra-háp (Sách Giô-suê 2-6)
Bà Ra-háp vốn là một kỵ nữ tại Giê-ri-cô, Bà đã nhận biết sự vận hành của Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, và đã tiếp tay để vùa giúp hai thám tử dọ đường do Giô-suê sai phái. Chúng ta không xa lạ gì với trận chiến lịch sử tại Giê-ri-cô. Chúa đã dùng một kỵ nữ để mở khoá và triển khai một chiến thắng đầu tiên cho Con Dân Ngài trong Đất Hứa và Chúa đã chúc phước cho cả dòng tộc Bà.

4. Bà Đê-bô-ra (Sách Các Quan Xét 4-6)
Bà là một nữ tiên tri và cũng là một quan án công chính cho Y-sơ-ra-ên. Chúa cho Bà được ơn để lãnh đạo và đồng hành cùng đội binh của Ba-rác, “Ba-rác đáp rằng: Nếu bà đi với tôi, thì tôi sẽ đi; nhưng nếu bà không đi với tôi, tôi sẽ không đi. Bà bèn đáp: Ừ, phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh hiển của việc nầy sẽ chẳng về ngươi; vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Si-sê-ra vào tay một người nữ. Vậy, Đê-bô-ra đứng dậy, đi cùng Ba-rác đến Kê-đe.” (Các Quan Xét 4:8-9)

5. Bà Gia-ên (Sách Các Quan Xét 4:17-24)
Đúng như lời mặc khải Chúa ban cho Bà Đê-bô-ra, Chúa đã dùng một người nữ, Bà Gia-ên, có lòng can đãm như một sư tử, để bài trừ Si-sê-ra hầu giải cứu Y-sơ-ra-ên, “Trong ngày đó, Đức Chúa Trời khiến cho Gia-bin, vua Ca-na-an, bị phục trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.” (Các Quan Xét 4:23)

6. Bà Ma-ri, Mẹ Chúa
Chúng ta hẳn đã biết rõ về sự tích của Bà Ma-ri, Mẹ của Chúa. Đức Chúa Trời đã kêu gọi và giao phó cho Bà một sứ mạng cứu chuộc nhân loại thông qua sự hoài thai của Chúa Giê-su. Bà đã đối đầu với mọi sự thử thách gian lao với sự kêu gọi này và đặt trọn niềm nơi Lời Đức Chúa Trời, “Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời…Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ kìa khỏi Ma-ri.” (Lu-ca 1:35-18)

7. Người đàn bà Sa-ma-ri tại giếng nước (Giăng 4:1-30)
Người đàn bà này được nhắc đến qua các thời đại như một mô hình đặc sắc của ân điển Chúa, được Chúa đại dụng để triển khai một cuộc truyền giảng đầu tiên được ghi lại trong Thánh Kinh. Bà không là một người nữ ‘đức hạnh’ trong xã hội thời bấy giờ, tuy nhiên, Chúa đã đoái thương đến và Ngài biết rõ lòng khao khát Sông Nước Hằng Sống của Bà. Đức Tin của người đàn bà Sa-ma-ri nầy mở ra một kỷ nguyên mới của Ân Điển Chúa ban cho người ngoại bang vào thời ấy.

8. Bà Ma-ri Ma-đơ-len
Bà Ma-ri Ma-đơ-len được nhắc đến nhiều lần, nhiều nơi trong Thánh Kinh qua suốt tiến trình mục vụ của Chúa Giê-su trên đất. Bà được nhắc đến như một người đi theo Chúa, là một người mà, ‘từ người bảy quỷ dữ đã ra.’ (Lu-ca 8:2) Bà đã có mặt khi Chúa trải nghiệm sự thương khó trên Thập Tự Giá (Mác 15:40). Bà là một trong những người đầu tiên đến viếng thăm mộ Chúa sau ngày Sa-bát, và cũng là nhân chứng đầu tiên gặp được Chúa sau khi Ngài sống lại từ cõi chết. (Giăng 20:16-17)

Thật là một vinh hạnh lớn lao, tuy bà không là một người nữ ‘đức hạnh’ và bị mọi người khinh dễ, nhưng Chúa đã nhìn thấy tấm lòng yêu mến Chúa của Bà. Chúa đã giải cứu, khôi phục và Ngài đã chọn Bà để ban cho nhiều đặc ân.

Đức Chúa Trời không tây vị một ai. Ngài yêu thương tất cả và mong muốn mở khoá ân tứ Ngài đã đặt để trong chúng ta từ trước vô cùng. Vì thế, bất cứ một cơ cấu tổ chức nào lại có khuynh hướng khống chế để cai quản sự triển khai ân tứ của phái Nữ, ta hãy cảnh báo.

Hãy xem Lời Chúa trong Ga-la-ti 3:28:

“Không còn phân biệt chủng tộc Do-thái hay Hy-lạp, không còn phân biệt giai cấp nô lệ hay tự do, không còn phân biệt phái tính nam hay nữ, vì tất cả anh chị em đều là một trong Ðức Chúa Jesus Christ.”

Hãy để Chúa khai phóng ân tứ và tiềm năng trong chúng ta, cả nam lẫn nữ, vì, tất cả cho Mùa Gặt!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: