Cứng Như Đá Lửa

flint

Ngày 11, Tháng 3, Năm 2017

Sáng hôm nay Chúa Thánh Linh nhắc nhở tôi Lời Chúa trong Lu-ca 9:51 “Khi gần đến kỳ Đức Chúa Jêsus được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem.” Cụm từ ‘quyết định’ trong câu này có nhiều khía cạnh trong các bản dịch của Anh Ngữ. Nó không có nghĩa của sự quyết định tùy thời hoặc hời hợt, nhưng là một dự định. Nó liên hệ đến một sự quyết định cứng rắn, một sự quyết tâm với đầy nhiệt tình, một định ý không đổi dời đã tính trước.

Nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh, khi bàn đến sự thương khó của Chúa Giê-su, họ thường nhắc đến Ê-sai 50:7, “Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta, nên ta chẳng bị mắc cỡ; vậy ta làm cho mặt ta cứng như đá; vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ.”, để nhấn mạnh cụm từ ‘mặt ta cứng như đá’ về lòng của Chúa và của Đức Chúa Cha khi nhắc đến sự hy sinh của Đấng Trung Bảo trên Thập Tự Giá.

Câu này trong Anh Ngữ được viết như sau: “For the Lord God will help Me; therefore I will not be disgraced: therefore have I set My face like a flint, and I know that I shall not be ashamed.”

Cụm từ ‘I set My face like a flint’ hoặc ‘mặt ta cứng như đá’ có thể dịch xác nghĩa là: ‘Ta đặt khuôn mặt của Ta cứng như đá lửa’. Tôi cảm nhận câu này mô tả một cách trọn vẹn tấm lòng nóng cháy trong tình yêu bất diệt mà Đức Chúa Cha đã sai phái Đức Chúa Con giáng thế để cứu chuộc con người.

Trong bối cảnh của Lu-ca 9, Chúa báo trước sự thương khó của Ngài lần thứ nhì và Ngài đã ‘đặt khuôn mặt mình cứng như đá lửa’, quyết tâm để hoàn thành ý chỉ của Đức Chúa Cha trên đất và sự quyết định của Chúa Giê-su trong Lu-ca 9:51 ‘cứng tựa như đá lửa’ khi Ngài nghĩ đến Gô-gô-tha!

Ê-sai 50:7 cũng là một câu gốc Chúa Thánh Linh thường dùng để khích lệ tôi trong tiến trình thuộc linh, giữa những cơn tranh chiến với kẻ thù linh hồn lúc chúng lợi dụng thời cơ trong cơn giông tố, khốn đốn để tấn công vào tâm trí muốn làm tôi chùng bước. Nhưng Chúa luôn luôn đắc thắng và thông qua Ngài, chúng ta cũng sẽ đắc thắng.

Hãy xem trong Hê-bơ-rơ 12:1-2, “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”

Bạn ơi, Chúa đã quyết tâm hướng về Thập Tự Giá vì sự vui mừng đã đặt trước mặt Ngài, về sự giải phóng của chúng ta, về sự sống sung mãn Ngài muốn ban cho ta, về sự đắc thắng Ngài đã dành cho ta. Ngày nay, cũng thế, hãy để sự vui mừng của Đức Giê-hô-va là sức lực của chúng ta trong hiện tình, vì Chúa có một chương trình tốt đẹp cho quê hương và dân tộc ta.

Hôm nay, chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh, Thần Chúa đầy năng quyền để làm một quyết định ngay giờ này, một quyết định ‘cứng như đá lửa’, một quyết định hướng về Con Đường Thánh (Ê-sai 35) của Ngài là nơi Chúa sẽ ban ơn vùa giúp chúng ta đảo ngược tình thế cho hiện tình, có gì là quá khó cho Đức Chúa Trời chăng?

“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.” – Ê-sai 35:8

Đây là một thời để Tiến Lên, Vào Chốn Cao Hơn, để tiếp nhận mặc khải và ơn phước cho Mùa Gặt!

Emmanuel,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: