Dòng Sông Sự Sống

livingwater1

Ngày 12, Tháng 3, Năm 2017

Có một dòng sông đã ra đi từ ngôi Trời, một dòng sông Vĩnh Cữu, một dòng Sông Sự Sống được ban cho nhân loại. Dòng sông này chữa lành mọi bệnh tật, dòng sông này tẩy sạch mọi ô uế, một dòng sự sống mang lại sự tươi mới để khôi phục những ai đang trong cơn khốn đốn.

Thông qua Chúa Giê-su, Đấng Trung Bảo và Con Dân Ngài, dòng sông này đang ở trong bạn:

“Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” – Giăng‬ ‭7:37-38‬ ‭VI1934‬‬

Hãy hát lên một bài ca mới để phát vỡ những chu kỳ tối tăm đang ngăn chận dòng Sông Sự Sống trong ta. Hãy hát vang lên để công bố sự khai phóng của dòng sông này trong bạn. Hãy hát lên để làm vang dội Tiếng của Đức Giê-hô-va trên khắp đất. Hãy hát lên những ý chỉ của Đức Chúa Trời cho lãnh thổ và đất nước ta.

Lời Chúa cho chúng ta biết Tiếng Phán của Ngài có thẩm quyền trên mọi loài vạn vật và bởi Lời Ngài, cả vũ trụ được dựng nên. Vì, “Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước; Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét Trên các nước sâu…Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra.Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động; Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng động…Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.” – Thi-thiên 29:3, 7-8, 10-11

Chúng ta là những kẻ chuyển tãi sông nước Hằng Sống mà thế gian đang khao khát và thông qua chúng ta, Tiếng của Đức Giê-hô-va sẽ vang dội trên khắp đất để làm rúng động mọi cơ cấu bất chính, để thể hiện Nước Trời trên đất.

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.” – Giăng‬ 4:13-14‬‬ ‭VI1934‬‬

Hãy xin Chúa triển khai Dòng Sông Sự Sống của Ngài, chính là Tiếng Vang Dội của Thiên Đàng trong lãnh thổ nơi bạn cư ngụ để Ý Cha được nên, ở đất như trời.

Emmanuel,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: