Để Dân Ta Đi!

mosesredsea

Ngày 1, Tháng 4, Năm 2017

Chúng ta đang tiến vào mùa Lễ Vượt Qua, một thời điểm của sự giải cứu, của các dấu kỳ và phép lạ!

“Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn và nói rằng Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ phán: ‘Hãy để cho dân Ta đi, để chúng phụng sự Ta.” – Xuất Ê-díp-tô Ký ‭9:1‬ ‭RVV11‬

Cụm từ ‘phụng sự’ ở đây có nghĩa là thờ phượng. Chúa sẽ giải phóng chúng ta để ta có thể đi vào mối tương giao mật thiết với Ngài!

Hãy xem trong Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13-15, khi Chúa truyền dạy với Môi-se Ngài sẽ ra trận để đối nghịch cùng đội binh của vua Pha-ra-ôn, nhưng Ngài bảo Môi-se kêu dân sự phải tiến bước và Môi se hãy giơ gậy lên. Đây là những hành động biểu hiện đức tin và lòng tin cậy của Con Dân Chúa.

Đúng thế, Đức Chúa Trời làm được mọi sự, nhưng Ngài ban cho chúng ta sự tự do lựa chọn để đồng hành cùng Ngài. Đây là một sự tương tác kỳ diệu và là một đặc ân lớn cho Con Cái Đức Chúa Trời. Đức Tin cần được phô bầy bằng hành động vì ấy là một biểu hiện của lòng tin cậy hoàn toàn nơi Chúa là Cha yêu thương, Đấng giải cứu chúng ta để khôi phục tất cả.

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13-15, 19-26, “Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.

“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi; còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn.”

“Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Y-sơ-ra-ên lộn lại đi sau; còn trụ mây vốn đi trước trại quân, lại ở về sau; trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ê-díp-tô và trại dân Y-sơ-ra-ên, làm áng mây tối tăm cho đàng nầy, soi sáng ban đêm cho đàng kia; nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề xáp gần nhau được.

“Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả.

“Người Ê-díp-tô bèn đuổi theo; hết thảy ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pha-ra-ôn đều theo xuống giữa biển. Vả, đến canh sáng, Đức Giê-hô-va ở trong lòng trụ mây và lửa, nhìn ra thấy trại quân Ê-díp-tô, bèn làm cho họ phải rối loạn.

“Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dẫn dắt cực nhọc. Người Ê-díp-tô bèn nói nhau rằng: Ta hãy trốn khỏi dân Y-sơ-ra-ên đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ê-díp-tô, binh xa và lính kỵ của chúng nó.”

Bạn đang có gì trong tay mình? Hãy trao cho Chúa, Ngài sẽ mở khoá ân tứ để đại dụng bạn trong sự giải cứu cho cá nhân, dòng dõi và dân tộc ta. Hãy dâng lên Chúa những gì bạn có và Ngài sẽ gia tăng mọi mặt.

Hãy ra khỏi Ê-díp-tô, vì đây là mùa Lễ Vượt Qua và Chúa đang khai phóng một ngày mới trên đất nước ta. Chúa đã đắc thắng và thông qua Ngài, chúng ta cũng sẽ đắc thắng!

Tất cả cho Nước Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: