Vài Tính Chất Của Cơ Cấu Rồng Rắn: Xoắn Xoáy và Kiêu Ngạo

damchay

Ngày 6, Tháng 4, Năm 2017

Hãy xem xét Lời Chúa về các cơ cấu rồng rắn trong Ê-sai 27:1. Đây là một câu gốc căn bản, chúng ta cần chú tâm đến lòng nhiệt thành của Chúa về điều này:

Ê-sai 27:1 – “Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn, và mạnh mà phạt lê-vi -a-than, là con rắn lẹ làng, phạt lê-vi -a-than là con rắn cong queo; và Ngài sẽ giết con vật lớn dưới biển.”

Một trong những ý nghĩa của Năm 5777 (trong Lịch Do Thái trùng với năm 2017 trong Dương Lịch) là “Gươm của Đức Giê-hô-va sẽ giáng xuống trên khắp đất.” Đây là thời điểm để Chúa bài trừ các cơ cấu Rồng Rắn tức là Lê-vi-a-than – Một chủ quyền, một cơ cấu tối tăm sinh sống trong nước; Lê-vi-a-than là một cái tên cho thần thoại cổ đại – có nghĩa là thần của sự hỗn loạn. Năng lực siêu nhiên của nó cho ta nhìn nhận được ảnh hưởng thực sự của Lê-vi-a-than.

Chúng ta cần phải hiểu rõ sự vận hành của Lê-vi-a-than, nó được nhấn mạnh thông qua những sự hỗn độn và rối loạn khiến mọi thứ không thể nào trở nên hòa hợp.Sự biểu hiện của Lê-vi-a-than là những việc chúng ta không thể nhìn thấy trong cõi vật chất và chúng ta cần được Chúa Thánh Linh mở mắt để chúng ta cũng có thể nhìn vào cõi thuộc linh như người đầy tớ của Ê-li-sê trong 2 Vua 6:15-17.

Chúng ta cũng nhận biết Lời Chúa trong sách Gióp đoạn 41 mô tả những tính chất thuần túy của cơ cấu rồng rắn. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh khai phóng mặc khải trong đoạn Kinh Thánh này, “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Bạn có thể tham khảo nhiều chi tiết về Gióp 41 trong bài “Trận Chiến Đối Nghịch Với Con Rồng.”

Hãy nhớ rằng chúng ta mang trong người dòng máu Việt và vì thế những sự vận hành này tiềm tàng trong huyết mạch chúng ta và Chúa đang sẳn lòng mong đợi để khôi phục chúng ta nếu chúng ta ăn năn cho chính mình, cho dân tộc và lãnh thổ. Ngài sẽ giải cứu, chữa lành và khai phóng ân tứ dân tộc để chúng ta có thể đi vào mối tương giao mật thiết với Ngài.

Một Cơ Cấu Chuyên Bóp Méo Sự Thật

Một tính chất thuần túy của cơ cấu Rồng Rắn và cũng là trọng tậm của những hoạt động của Lê-vi-a-than là sự lương lẹo, xoay vầng và xoắn đi để bóp méo sự thật. Hãy nghe xem Vua Đa-vít phàn nàn về kẻ thù mình trong Thi-thiên 56:5, “Suốt ngày họ cứ xuyên tạc và bóp méo lời con; Họ luôn luôn nghĩ cách hại con.” Hãy nhớ rằng con rắn đã đánh bại bà Ê-va bằng cách xoắn xoáy những lời của Đức Chúa Trời, xem trong Sáng Thế Ký 3:1, “Bấy giờ con rắn là con vật quỷ quyệt hơn những sinh vật khác mà Chúa Ðức Chúa Trời đã dựng nên trên đất. Nó nói với người nữ, “Có thật Ðức Chúa Trời bảo, ‘Các ngươi không được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn’ chăng?” Và rồi như chúng ta đã biết, A-đam và Ê-va đã nhanh chóng bị phân rẽ, cắt đứt ra khỏi sự hiện diện của Chúa và họ bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng.

Biểu hiện của sự vận hành này là: Nói một đằng, nghe một nẻo! Người nói mà cũng không biết mình nói gì. Cũng thế, kẻ nghe nhưng không hiểu mình nghe gì. Đây là một trạng thái tan vỡ, của một con trẻ chưa trưởng thành, các chức năng để hiểu biết, lắng nghe, xem thấy, chuyển tải tư tưởng (nói) và sự sử dụng trí tuệ bị nghẹt ngòi.

Sự Vận Hành: Xoắn Xoáy, Tách Rời và Chia Rẽ

Cơ cấu Rồng Rắn này làm việc một cách qui mô để tấn công các mối quan hệ và nó tẽ tách tinh tế. Nó thường bắt đầu bằng cách gieo sự nghi ngờ, gây ra sự nhầm lẫn qua một nghi vấn giữa vợ và chồng, giữa những người bạn thân thiết, giữa các Hội Thánh và cũng như trong nhiều lĩnh vực của xã hội, đất nước. Một người vợ thắc mắc, “Chồng tôi có ý gì với ánh mắt đó?”, “Tại sao bạn tôi lại nói lên lời ấy?” Kẻ thù lần lượt xoắn lại mỗi thứ một chút, và nếu chúng ta không nhận diện được nó, mọi việc có thể bắt đầu từ nhỏ, xé to. Hãy xem trong Công vụ 15:36-40, ngay cả các sứ đồ cũng đã bị lâm vào tình huống bị phân rẽ thông qua một việc bất đồng ý kiến nhỏ nhặt. Nhịp điệu của chúng luôn tương tựa như nhau: Xoắn và tách, xoắn xoáy và tách rời – nếu không khéo thì chúng ta không bao giờ thấy nó xâm lấn và phá hũy các mối liên hệ vì đây là phương kế để khiến chúng ta phá vỡ giao ước lẫn nhau và với Chúa.

Một trong những cá tính thuần túy của các cơ cấu rồng rắn là sự kiêu ngạo, xem trong Gióp 41:25, “Nó nhìn xem các vật cao lớn; Nó làm vua của các loài thú kiêu ngạo.”

Những tính chất của lòng kiêu ngạo:

1. Một thái độ độc lập, cô độc – Chúng ta được kêu gọi để hiệp một trong tâm linh mặc dù chúng ta có thể có nhiều đặc điểm khác nhau. Thái độ độc lập này khiến Con Dân Chúa khó hoà hợp và không có được tầm nhìn của Chúa để bành trước Nước Đức Chúa Trời.

2. Sự tự hào, tự khen ngợi – Chúng ta có thể ca ngợi và cảm tạ Chúa vì ân điển Ngài sẽ khai phóng ân tứ trong chúng ta cho mùa gặt và vì sự vinh hiển của Chúa và Nước Ngài. Hãy nhớ rằng ‘sự công bình của con người như là một áo nhớp trước mặt Chúa.’ và mọi điều chúng ta có được là vì sự ban cho của Đức Chúa Trời. Lòng tự hào vì ân tứ của mình sẽ không đẹp lòng Chúa và chính điều này sẽ gây ra sự chia rẽ giữa các anh em trong mục vụ. Khi chúng ta hoà hợp trong ân tứ, chúng ta sẽ trở nên một sức mạnh làm rúng động kẻ thù.

3. Lòng tự tin – Khi chúng ta bắt đầu cảm thấy tự tin vào năng lực của mình để tạo ra sự xức dầu và kết quả cho Nước Chúa, chúng ta hãy cảnh giác với sự cám dỗ của kẻ thù linh hồn ta.

4. Thiếu hụt, không ở trong sự hiện diện của Chúa – Đây là một trong những dấu hiệu rằng lòng tự cao đã phát sinh, vì nó có thể là một ấn định rằng chúng ta đang ‘tự làm’ mọi việc trong năng lực, trong nổ lực cá nhân, trong tri thức của con người và dựa trên quy củ của chúng ta đến nổi chúng ta không cần ‘cầu vấn’ Chúa. Có thể chúng ta chưa bao giờ đến gần Chúa vì sự cản trở của ác linh tôn giáo. Dầu gì chăng nữa, nó là một dấu hiệu của lòng tự phụ.

5. Tinh thần tiêu cực, phê phán và chỉ trích – Tấm lòng của một nhà phê bình hay tố cáo được đặt lên trên để thống trị những người khác, nhưng tấm lòng của Chúa Giê-su, Đấng Cứu Chuộc, được đặt trên nền tảng của sự hầu việc, của một đầy tớ khiêm nhường.

6. Tự hào về những thành tựu và mặc khải – Đôi khi điều này không tỏ ra cho mọi người nghe thấy, nhưng nó là một thái độ dấu kín. Đây là bản chất của tội lỗi của con người.

7. Thái độ không kính nể những lãnh đạo Chúa đã thiết lập – Ngay cả lúc những con người trong tư thế lãnh đạo đang đi sai hướng, không thuận phục dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. (hãy nhớ lại thái độ của Đa-vít với Vua Sau-lơ) Một thái độ khinh miệt đối với những lãnh đạo phô bầy sự kiêu ngạo của chính con người mình.

8. Mong muốn được người khác phục vụ mình – Hãy nhớ lại tấm lòng của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 20:28, “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” Đây chính là tư thế của sự khiêm nhường.

9. Mong muốn nhận được danh tiếng – Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su đã hy sinh cả mạng sống và Danh Tánh Ngài để làm giá chuộc tội lỗi ta. Hãy cảnh giác về lòng mong muốn được vẻ vang này, nó là dấu hiệu sự kêu ngạo đang lấp ló ngoài ngỏ.

10. Mong muốn kiểm soát người khác – Sử dụng một vị trí quyền lực hoặc ân tứ để thực hiện tham vọng và khải tượng của chính mình.

Hãy chọn con đường khiêm nhường khi chúng ta cảm nhận sự cám dỗ của lòng kiêu ngạo! “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” (Gia-cơ 4:10)

“Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (1 Phi-e-rơ 5:5)

Đây là thời điểm để chúng ta cỡi bỏ cái áo choàng của danh tánh giả dối, “con rồng cháu tiên” kia và mặc lấy một dánh tánh sáng láng trong “Điạ Vị Làm Con Đức Chúa Trời.”

Mời bạn tham khảo bài: “Địa Vị Làm Con”.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

1 bình luận về “Vài Tính Chất Của Cơ Cấu Rồng Rắn: Xoắn Xoáy và Kiêu Ngạo

Add yours

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: