Sự Khôi Phục Để Chữa Lành Đất

VietnamMap

Ngày 24, Tháng 4, Năm 2017

Khi một vùng đất bị các cơ cấu tối tăm khống chế thông qua các tỳ vết tâm linh của sự gian ác và máu vô tội, thì vùng đất ấy bị rủa sả. Hãy xem Lời Chúa nhắc đến sự việc này và trong bối cảnh được mô tả như “những kẻ ngoại tình” trong phân đoạn Kinh Thánh sau đây:

Giê-rê-mi 23:10, “Vì đất nước đang đầy những kẻ ngoại tình, Vì lời nguyền rủa mà đất nước phải chịu sầu thảm; Những đồng cỏ trong đồng hoang đã trở nên khô cằn. Người ta chỉ lo đeo đuổi những chuyện gian tà; Họ chỉ dồn nỗ lực để làm những điều bất chính.”

Phần đầu trong câu này, “những kẻ ngoại tình” nói về sự tà dâm phạm tội cùng Đức Chúa Trời vì dân tình lâm vào tội thờ thần tượng và nó chính là điều khiến đất nước phải gánh chịu sự nguyền rủa. Tội thờ thần tượng phá vỡ giao ước giữa ta với Chúa, gây nên sự ô uế trên đất và đồng thời làm xoay xoắn định mệnh của lãnh thổ ấy.

Hãy xem trong Lê-vi Ký 18:24-25, “Các ngươi chớ làm cho mình ra ô uế bằng bất kỳ việc gì trong các việc trên, vì các dân mà Ta sắp đuổi đi trước mặt các ngươi đã tự làm cho chúng ra ô uế vì đã làm những việc như thế. Bởi những việc như thế chúng đã làm cho đất chúng ở trở nên ô uế. Ta đã phạt nó vì tội của nó, và nó đã mửa các dân ấy ra…”

Trong phần liên tiếp sau đó từ câu 26 cho đến câu 30, Chúa lại đề cập một lần nữa, khi dân cư trên một lãnh thổ không vâng lời Chúa, họ làm những điều gớm ghiết, gian ác, thì sự ô uế của các tội lỗi ấy khiến đất phải “mửa các ngươi ra.”

Khi tôi xem qua các thời sự về việc cướp đất, cưỡng ép chiếm đất đang xảy ra trong nhiều lãnh thổ của Việt Nam, tôi cảm nhận đây là một hậu quả của các tỳ vết tâm linh hằng im đậm trên đất Việt qua nhiều thế kỷ. Khi dân tình bị đánh đuổi, bị tước ̣đoạt chủ quyền và tống khứ ra khỏi vùng đất mà cha ông đã để lại, Lời Chúa cho chúng ta biết rằng vùng đất ấy đã bị nguyền rủa vì các tỳ vết tâm linh.

Sự chữa lành và khôi phục đất cũng tương tựa như việc chữa lành của những tâm hồn bị vướng mắc trong bóng tối của sự chết. Hãy xem, Lời Chúa nói gì về sự chữa lành của đất trong 2 Sử Ký 7:14-16, “Nếu dân Ta, tức dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội của chúng, và chữa lành đất nước của chúng. Từ nay mắt Ta sẽ đoái nhìn và tai Ta sẽ lắng nghe những lời cầu nguyện dâng lên ở nơi nầy. Vì bây giờ Ta đã chọn và biệt Ðền Thờ nầy ra thánh, để danh Ta có thể ngự tại đó đời đời. Mắt Ta và lòng Ta sẽ ở đó luôn luôn.”

Chúa hứa Ngài sẽ chữa lành đất nước khi chúng ta hạ mình xuống, đứng vào chổ sứt mẽ để ăn năn cho chính bản thân và cho dân tình, Ngài sẽ lắng nghe lời cầu xin thống hối của chúng ta. Ăn năn có nghĩa là xoay hướng, chuyển đổi tư duy, từ bỏ những đường xưa lối cũ để ra khỏi Ê-díp-tô, để cắt đứt mọi thông đồng với các cơ cấu thờ thần tượng. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của Đấng Sống, của Đấng Trung Bảo, Chúa Giê-su đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá và chúng ta không còn là một kẻ phu tù, dưới sự áp bức của tội lỗi.

Giô-ên 2:12-13, “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhơn từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ.”

Bạn ơi, sự sống sung mãn trong Chúa không chỉ cho đời sau, nhưng ơn phước ấy là cho chính ngày hôm nay, ngay trong giây phút này vì Chúa là Đấng Đắc Thắng, Ngài là Đấng Tốt Lành, Ngài có một chương trình để khôi phục tất cả khi chúng ta hiệp một lòng tìm kiếm Chúa để ăn năn cho dân tộc, Ngài sẽ nhậm lời ta!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: