Chiếm Lấy Cổng Thành Quân Thù

gatekeyword

Ngày 6,Tháng 5, Năm 2017

Sáng Thế Ký đoạn 22 phô bầy mối liên hệ của Áp-ra-ham được thể hiện trong giao ước với Đức Chúa Trời. Trong phân đoạn này, Chúa đã chỉ định cho Áp-ra-ham dâng con độc sanh của mình là I-sác, tức là một con trong lời hứa Chúa đã ban cho ông để nối tiếp dòng dõi sau hơn 25 năm đón chờ sự ứng nghiệm của lời này. Tuy thế, Áp-ra-ham đã tuân phục Chúa vì ông biết Chúa là Đấng Thành Tín và Ngài sẽ làm trọn giao ước Ngài.

Sự tích này hẳn là quen thuộc với chúng ta, đây là lời đối đáp của hai cha con ông trước khi lên núi dâng của lễ: “I-sác hỏi, “Lửa đây và củi đây, nhưng chiên con đâu để làm của lễ thiêu?” Áp-ra-ham đáp, “Con ơi, chính Ðức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con để làm của lễ thiêu.”” – Sáng Thế Ký 22:7-8.

Áp-ra-ham bởi đức tin đã thốt lên lời ấy.

Ngay đúng lúc, trước khi dâng của sinh tế, Đức Chúa Trời thật đã cung ứng của lễ và Ngài phán cùng ông rằng:

“Chớ tra tay ngươi trên đứa trẻ và đừng làm gì hại đến nó, vì bây giờ Ta biết ngươi kính sợ Ðức Chúa Trời, bởi ngươi đã không tiếc với Ta con trai ngươi, tức con một ngươi.

“Bấy giờ Áp-ra-ham ngước mắt lên và trông thấy một con chiên đực, sừng đang vướng vào bụi cây phía sau ông. Áp-ra-ham đến bắt con chiên đực ấy, dâng nó làm của lễ thiêu thế mạng cho con trai ông.” – Sáng Thế Ký 22:12-13

Cụm từ “ngước mắt lên và trông thấy một con chiên đực”, trong câu này có nghĩa là Đức Chúa Trời là Đấng Cung Ứng mọi nhu cầu, chính nó đang ở rất gần chúng ta, nhưng Ngài sẽ phải mở mắt ta để xem thấy nguồn cung ứng này. Cũng thế, Chúa đã chỉ định một con chiên không tỳ, không vết, Chúa Giê-su, một sinh tế hoàn hảo để chết thế cho tội lỗi của nhân loại. Nguồn cung ứng từ Chúa đã hiện diện nhưng chưa được phô bầy cho đến khi Đức Chúa Trời mở mắt để chúng ta có thể nhận diện nguồn tiếp trợ từ Ngài.

Trong câu 14, “Áp-ra-ham gọi chỗ đó là “Chúa sẽ cung cấp,”như người ta đã gọi chỗ ấy cho đến ngày nay rằng, “Trên núi của Chúa, Ngài sẽ cung cấp.” Đây là ý nghĩa chính chắn của Danh Tánh Đức Giê-hô-va Jireh (Jehovah-jireh); chính Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu.

Khi Áp-ra-ham biểu hiện mối tương giao mật thiết với Chúa thông qua lòng tin cậy của ông, Chúa đã ban cho dòng dõi ông một Lời Hứa tuyệt vời:

Thiên Sứ của Chúa từ trời gọi Áp-ra-ham lần thứ hai và nói, “Chúa phán, Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng: Vì ngươi đã làm điều ấy, ngươi không tiếc với Ta con trai ngươi, tức con một ngươi, nên Ta nhất định sẽ ban phước cho ngươi, Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như sao trên trời và nhiều như cát bờ biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm lấy cổng thành quân thù. Mọi dân trên đất sẽ nhờ dòng dõi ngươi được phước, bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.” – Sáng Thế Ký 22:15-18

Ngài hứa gia tăng dòng dõi ông và họ sẽ chiếm lấy cổng thành của quân thù. Các cổng thành là một nơi chốn mà thẩm quyền của một thành phố, của một lãnh thổ được biểu dương. Kẻ nào đánh chiếm cửa thành sẽ thống trị lãnh thổ ấy.

Chúng ta là Con Dân của Đức Chúa Trời, trong Giao Ước Mới thông qua Huyết của Chúa Giê-su và Lời Hứa này thuộc về ta, dòng dõi của Áp-ra-ham, xem trong Ga-la-li 3:29:

“Và nếu anh chị em thuộc về Ðấng Christ, anh chị em là dòng dõi của Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa.”

Chúng ta là kẻ thừa kế cơ nghiệp Áp-ra-ham. Thật tạ ơn Chúa và sự xức dầu để đánh chiếm cổng thành của kẻ thù thuộc về ta, “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng” – Hê-bê-rơ 4:16

Xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai thuộc linh để chúng ta nhận biết Địa Vị Làm Con Đức Chúa Trời, là những kẻ thừa kế cơ nghiệp của Áp-ra-ham. Chúa không tây vị một ai, khi Ngài yêu thương ai, Ngài sẽ yêu cho đến tận cùng và Ngài sẽ giữ trọn Lời Hứa Ngài để cứu vớt và ban ơn cho chúng ta trong mọi thì.

Chúa là Đấng Tốt Lành! Ngài sẽ cung ứng mọi ân tứ, mọi năng quyền, mọi đặ̣c ân để chúng ta đánh chiếm cổng thành quân thù.

Các anh chị em sẽ ra đi, chiến đấu và đắc thắng hầu bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời trong mục vụ Cầu Nguyện Trấn Giữ Lãnh Thổ Và Biên Giới!

Emmanuel,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: