Cầu Nguyện Như Đa-ni-ên

daniel

Ngày 7, Tháng 6, Năm 2017

Khi nhìn lại hiện cảnh của đất nước chúng ta cần nhận biết rằng đã có rất nhiều sự thông đồng, cam kết cùng vô số mưu định trong bóng tối để lường gạt dân tộc trong 70 năm qua. Theo sự suy nghĩ thông thường thì đây quả là một vấn nạn dễ có thể làm cho chúng ta cảm thấy quá bất lực trước một nan đề có tầm thước rộng lớn dường ấy. Là Con Dân Chúa, chúng ta cần nhận định thực tế, nhưng chúng ta sẽ không đặt nền tảng của sự trông cậy mình trên hiện tình của cõi vật chất.

Lời Chúa trong Ê-sai 9:1, 6-7 cho chúng ta biết rằng:

“Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết…

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.

“Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!

Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị trên mọi chính thể trên khắp đất từ nay cho đến đời đời, guồng máy Nước Trời sẽ đánh bại mọi cơ cấu gian ác của thế gian mờ tối này.

Chúng ta cũng cần tự nhắc nhở cho chính mình một điều, “Mọi việc trong cõi vật chất tuỳ thuộc vào những diễn biến trong cõi thuộc linh.” Nói một cách khác hơn, sự việc khởi đầu trong cõi thuộc linh, rồi sau đó, nó sẽ thể hiện trong cõi vật chất.

Khi chúng ta đồng hành cùng Chúa trong Giao Ước của mối liên hệ mật thiết, Ngài luôn chú tâm đến sự giải phóng để khai phóng định mệnh của chúng ta và của dân tộc đất nước ta. Đức Chúa Trời là Đấng ở ngoài thời gian, vì thế, Ngài có thể xoay vần chu kỳ thời gian để mở khoá và ban cho chúng ta một cơ hội mới hầu khôi phục tất cả trong một chu kỳ mới của tiến trình thời gian.

Quyền cai trị được đặt trên vài Ngài chính là Đức Chúa Giê-su, Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ngài là Đầu của Hội Thánh, chúng ta là Thân Thể của Đấng Christ. Đức Chúa Cha đã trao mọi thẩm quyền trên trời, dưới đất và bên dưới đất trong tay của Ngôi Hai trong Giao Ước Mới đã được thiết lập thông qua Thập Tự Giá (Cô-lô-se 1:17-18.)

Điều này cho ta biết rằng Đấng Christ là Đầu Nguồn của guồng máy của Nước Đức Chúa Trời tức là Hội Thánh của Đấng Christ. Vì thế, thẩm quyền Chúa trao cho chúng ta trong Địa Vị làm Con Đức Chúa Trời là năng quyền để ta cai quản cả vũ trụ này. Đây chính là một mạng lệnh Đức Chúa Trời đã phó thác cho A-đam và Ê-va trong Vườn Ê-Đen, nhưng họ đã xa ngã và đánh mất điều này khi bị ma quỷ cám giỗ. Hãy xem trong Sáng Thế Ký 1:27-28,

“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.

“Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.”

Vì thế, khi Chúa xoay hướng chúng ta để giải cứu và khôi phục ta, Ngài cũng sẽ tái thiết kế nền tảng của Hội Thánh Ngài là một guồng máy điều hành hoặc ta cũng có thể gọi là guồng máy chính quyền của Nước Đức Chúa Trời là một cơ cấu công chính được thiết lập ngay trên đất từ khi Chúa Giê-su thăng thiên về trời và Ngài đã trao thẩm quyền của sự điều hành lại cho Hội Thánh Ngài:

“Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.

“Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.

“Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời.” – Ma-thi-ơ 16:17-19

Chúa có những chiến lược thuộc linh kỳ diệu để đảo ngược mọi tình thế. Khi xưa, Đa-ni-ên đã nắm bắt được một chìa khóa then chốt, ấy là ông đã cầu vấn Chúa và ông được xức dầu trong sự hiện diện Chúa và lời cầu xin của ông đã dây động cánh tay của Đức Chúa Trời.

Chúa đã giải cứu Đa-ni-ên ra khỏi hang sư tử. Ngài đã sai phái thiên sứ Gáp-ri-ên giáng xuống để đem lại lời giải đáp cho Đa-ni-ên. Hãy nhớ rằng Đa-ni-ên, vào thời điểm ấy đang ở trong phu tù tại Ba-by-lôn, ông đã nhận được rất nhiều khải tượng từ Chúa vì ông thành tín trong sự tìm kiếm Chúa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của mọi sự thông sáng.

Hãy cầu vấn Chúa. Hãy đi vào sự hiện diện của Chúa để ca ngợi Ngài, để vượt qua mọi rào cản của ngoại cảnh, để vượt qua mọi điều mắt thấy tai nghe trong cõi vật chất và để tiếp thu sự khôn sáng của Chúa.

Chúa Thánh Linh mong đợi để dẫn dắt ta tiến lên vào chốn cao hơn trong sự sâu nhiệm của mặc khải cho mọi tình huống chúng ta đang đối đầu. Từ nơi chốn này, Chúa Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta sự thông sáng và lời giải đáp cho mọi vấn nạn trong hiện cảnh, vì quả thật, Quyền Cai Trị được đặt trên vai Ngài.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: