Đất Sẽ Ra Trận Trong Sự Hiện Diện Chúa

earthwarword

Ngày 9, Tháng 6, Năm 2017

Cách đây vài hôm, Chúa Thánh Linh cảm động tôi nhắn tin cho Bà Klancy Cunningham. Tôi thường luôn chờ đợi để Chúa khai phóng mặc khải trong thời điểm của Ngài. Nhưng hôm ấy, Chúa đã thúc dục tôi chia sẽ ít nhiều gánh nặng cầu thay cho hiện cảnh tại Việt Nam và tôi nhận biết rằng những người bạn đồng hành của tôi luôn chờ đợi ý Chúa; họ chỉ chia sẻ khi Chúa ban cho mặc khải chính xác cho sự việc.

Bà Klancy hứa sẽ nhắn tin để chuyển tải những giấc mơ hoặc lời mặc khải Chúa ban cho Bà về Việt Nam, nhưng trước khi chúng tôi chấm dứt chuyện trò trên điện thoại Bà đã cầu nguyện cho chúng ta và đây là lời tóm lược về những điều Chúa Thánh Linh đã khai phóng qua sự chia sẻ và lời cầu thay của Bà:

“Hiện giờ Chúa đang bày tỏ cho tôi biết rằng có hai địa dư trên thế giới mà Chúa sẽ làm những điều lạ lùng và Việt Nam là một trong những quốc gia khi sự phấn hưng được khai phóng sẽ mang lại một tầm ảnh hưởng rộng lớn có tác động toàn cầu.

Chúa đang dấy lên đội binh từ Dân Còn Sót Lại để đứng giữa chổ sứt mẽ hầu cầu thay cho sự chữa lành và khôi phục của lãnh thổ, của đất nước. Đất hiện đang chối từ dân tình vì sự gian ác và những giao ước bất chính của các cơ ấu tối tăm làm ô uế lãnh thổ. Nhưng, đến một lúc, đúng thời điểm của thiên đàng, khi sự hiện diện Thánh của Đức Chúa Trời ngự xuống giữa Con Dân Ngài trong lãnh thổ thì chính Đất sẽ xông vào trận tiền để đánh đuổi kẻ thù. Chúa sẽ làm điều lòng Ngài chỉ định.”

Đất sẽ ra trận để đánh đuổi kẻ thù!

Tôi chưa từng nghe được một lời mặc khải như thế. Thật cảm tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn nhớ đến chúng ta trong tình huống ̣đầy gian nan, khốn khổ của hiện cảnh.

Tôi đang cầu nguyện xin Chúa ban cho mặc khải sâu rộng về lời công bố của Bà Klancy Cunningham về việc “Đất sẽ ra trận trong sự hiện diện Chúa.” Có lẽ tâm trí ta thật khó thấu hiểu lời này, nhưng khi Chúa đã truyền phán, Ngài sẽ làm ứng nghiệm. Xin Chúa ban cho chúng ta Đức Tin của Ngài để đứng vững trên Lời Ngài đã hứa cho ta.

Lời Chúa trong Ê-sai 40:25-28 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên các ngôi sao trên trời như một cơ binh để đồng hành cùng chúng ta trong chiến trận.

“Đấng Thánh phán rằng: Vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta?

“Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy? Ấy là Đấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và quyền năng Ngài rất cao.

“Vậy thì, hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hãy Y-sơ-ra-ên, sao ngươi nói như vầy: Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi?

“Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.” – Ê-sai 40:25-28

Hãy vững lòng bền chí, Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta. Hãy thờ phượng, ca ngợi Ngài. Hãy đi vào sự hiện diện Thánh, Đất sẽ được chữa lành và sanh sản hoa mầu như Chúa đã chỉ định.

Đất sẽ ra trận để đánh đuổi kẻ thù!

Emmanuel,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: