Lịch Trình 21-Ngày cầu nguyện để công bố ÂN SỦNG của Chúa và tiếp nhận ĐẶC ÂN của Ngài!

ansung21

Ngày 16, Tháng 6, Năm 2017

Cuộc hội ngộ trong tuần vừa qua là một trong những buổi nhóm họp tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Chúng ta tiếp tục chứng kiến sự triển khai của một đạo binh Hội Thánh các Sứ Đồ dựa trên nền tảng công việc của các sứ đồ và lời tiên tri đang được thiết kế và tăng trưởng cho tương lai. Mỗi một diễn giả đã chia sẻ những sứ điệp đầy ơn, vượt quá lòng mong ước của chúng ta. Bạn có thể xem lại các buồi nhóm bắt đầu từ hôm nay bằng cách truy cập vào trang mang của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đăng tải sứ điệp của Sứ Đồ Dutch Sheets trong liên tục ba tuần tới đây.Trong sứ điệp này, ông ta đã chia sẻ về Ân Sủng của Đức Chúa Trời như sau:

“Đây là một Mùa của ÂN SỦNG!

“Chúa ban cho chúng ta ÂN SỦNG để tiến lên vào một cấp bậc cao hơn cho một chính quyền mới trong mọi lĩnh vực của sự cai quản các guồng máy điều hành.

“Chúa ban cho chúng ta ÂN SỦNG để thoát ra khỏi mọi sự nhầm lẫn, hỗn loạn và rối ren của tình huống.

“Chúa ban cho chúng ta ÂN SỦNG để trói và buộc.

“Chúa ban cho chúng ta ÂN SỦNG để mở và đóng.

“Ân Sủng Ngài đang tuôn đổ trên chúng ta không chỉ một lần, không chỉ trội gấp hai lần hơn, nhưng là một sự nổ bùng của Ân Sủng Chúa trội gấp ba lần hơn!

“Chúa sẽ giải phóng và triển khai Ân Sủng Ngài trên cuộc đời của chúng ta!”

Trước buổi nhóm sáng Chúa Nhật hôm đó, có một con cái Chúa đã tặng tôi một ve với hàng chữ của ba số: 5-5-5 viết ở bên ngoài cùng ba tờ 5$ trong ve. Tôi bước lên toà giảng để chia sẻ điều này với Sứ Đồ Dutch Sheets và ông ta đã công bố lời này:

“Đây là một Lời từ Chúa! Ân Sủng Nổ Bùng! Chúa đang xoay hướng để chuyển đổi thời cuộc, chúng ta đang tiến vào một mùa đầy Ân Sủng Siêu Nhiên của Đức Chúa Trời! Đây không chỉ là một niềm hy vọng. Tôi công bố, ‘Chúa phán rằng, chúng ta đang được chuyển đổi qua một mùa mới mà ÂN SỦNG Chúa sẽ được khai phóng và nó sẽ bùng nổ trong cõi thuộc linh lẫn thuộc thể! Ân Sủng như thuốc nổ và Ân Sủng đầy năng quyền. Ấy là lúc mà Sức Mạnh và Ân Sủng cùng tương tác để hoàn thành ý chỉ của Đức Chúa Trời cho thời điểm này. Có một sự bùng nổ của các dấu kỳ và phép lạ sẽ xảy ra.”

Rồi sau đó Sứ Đồ Dutch Sheets lại tiếp tục công bố những ̣điều này:

Một sự bùng nổ trong NGUỒN CUNG ỨNG!

Một sự bùng nổ của MẶC KHẢI!

Một sự bùng nổ của THẨM QUYỀN!

Một sự bùng nổ của MÙA GẶT và NĂNG QUYỀN!

Đây là một mùa của ÂN SỦNG trội gấp ba lần hơn… ÂN SỦNG , ÂN SỦNG, ÂN SỦNG!

Đây là thời gian của ÂN SỦNG VĨ ĐẠI, ÂN SỦNG CHỮA LÀNH MỌI BỆNH TẬT, ÂN SỦNG GIẢI CỨU, và ÂN SỦNG ĐỘT PHÁ mọi bế tắc!

Đây là một khoảng thời gian mà Đức Chúa Trời sẽ khai phóng Ân Sủng Ngài trong những lĩnh vực trên:

Tâm trí bạn,

Gia đình và nơi bạn đang cư ngụ,

Chức vụ và mục vụ bạn,

Những sự yếu đuối trong dòng họ, mọi bệnh tật và các tỳ vết tâm linh của dòng dõi bạn.

Những gông cùm tội lỗi trong đời bạn và trong các thế hệ của dòng dõi bạn sẽ bị phá vỡ bởi sự bùng nổ của ân sủng đang được khai phóng trên cuộc đời bạn! Đây là mùa của bước đột phá! Sự sợ hãi trong cuộc đời bạn sẽ bị đẫy lùi trong thời gian này. Những yếu điểm và tỳ vết tội lỗi của các thế hệ trong dòng dõi bạn sẽ không còn tiếp tục trói buộc bạn nữa và Chúa sẽ bẻ gãy những gông cùm này. Ác linh của mọi đồi bại và những thói nghiện ngập sẽ cố gắng vươn lên, nhưng chúng sẽ bị loại trừ khỏi dòng máu và mã di truyền của bạn. Đức Chúa Trời đang phá vỡ điều đó vì ÂN SỦNG của Ngài trội hơn mọi tội lỗi của ông bà và cha mẹ trong dòng dõi. Mọi sự gian ác và yếu đuốitrải qua các thế hệ mà kẻ thù đã từng kiềm giữ bạn sẽ bị phá vỡ. Tình trạng nghèo đói và thất bại trong đời bạn đang bị phá vỡ vì một sự nổ tung của ÂN SỦNG Chúa đang tuôn đổ trên bạn NGAY TRONG GIÂY PHÚT NÀY!

Sau đây là một Lịch Trình 21-Ngày cầu nguyện để bạn công bố ÂN SỦNG của Chúa và tiếp nhận ĐẶC ÂN của Ngài!

Ngày 1: Đọc Rô-ma 6! Ân sủng là lòng nhân từ và sự tốt lành được thể hiện mà không dựa trên giá trị và công trạng của người tiếp nhận ân sủng ấy, mặc dù người ấy có xứng đáng tiếp nhận ân sủng đó hay không.

Ngày 2 của ÂN SỦNG ÂN SỦNG ÂN SỦNG: Đọc Xuất Ê-díp-Tô Ký 34! Ân sủng hoặc ân điển là một trong những thuộc tính của Đức Chúa Trời. “Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, hay thương xót, chậm nóng giận, đầy dẫy ân huệ và chân thật.”

Ngày 3 của ÂN SỦNG ÂN SỦNG ÂN SỦNG: Đọc Thi Thiên 23! Ân sủng là nguồn trợ giúp để giải phóng chúng ta thoát khỏi cơn phiền muộn.

Ngày 4 của ÂN SỦNG ÂN SỦNG ÂN SỦNG: Hãy suy gẫm phân đoạn Kinh Tháng trong Phục Truyền 9:5-6! Bởi Ân Sủng của Đức Chúa Trời, Dân Do Thái đã thoát khỏi cảnh phu tù tại Ai Cập, Chúa đã cứu chuộc họ và sau đó họ đã được thành lập trong Đất Hứa, bất chấp sự bất chính của họ.

Ngày 5: Đọc Thi Thiên 4:1, 6:2, 25:15! Hãy tiếp nhận sự trợ giúp dồi dào từ Đức Giê-hô-va!

Ngày 6: Đọc và suy gẫm Lời Chúa trong Thi-Thiên 31:9, 86:3, 86:16, 123:3! Hãy tiếp tục tiếp nhận được nhiều hỗ trợ hơn nữa từ Chúa!

Ngày 7: Hãy suy gẫm A-mốt 5:15! Ân Sủng chỉ được tiếp thu trong mối liên hệ với Chúa trong Giao Ước. Quà tặng được Đức Chúa Trời ban cho và con người tiếp nhận món quà ấy qua sự ăn năn và đức tin của mình.

Ngày 8: Hãy suy ngẫm Ma-la-chi 1:9 và đọc Ma-la-chi 3:4! Hãy tìm kiếm Ân sủng trong sự khiêm tốn qua lời cầu nguyện của đức tin.

Ngày 9: Đọc Giăng 1, Công vụ 1! Ân sủng của Đức Chúa Trời đã được biểu hiện qua mặc khải và Ngài ban cho chúng ta trong thân vị và mục vụ của Đức Chúa Giê-su khi Ngài còn ở trên đất. Ngài là hiện thân của ân sủng. Chào đón Ngài là con đường duy nhất để nhân loại có thể tiếp nhận sự cứu rỗi.

Ngày 10: Đọc Rô-ma 3, đặc biệt là câu 23-26! Ân điển cua Chúa đem lại sự khôi phục của mối tương giao giữa Đức Chúa Trời với Con Dân Ngài – cả người Giu-đa lẫn người ngoại bang.

Ngày 11: Đọc Ê-phê-sô 2! Thông qua SỰ CỨU RỖI của Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá, ÂN SỦNG của Chúa là một món quà Ngài ban cho cách nhưng không!

Ngày 12: Đọc Ê-phê-sô 4! Hãy suy gẫm câu Hê-bơ-rơ 10:29! Ân sủng được khai phóng bởi ĐỨC THÁNH LINH là Đấng đã được gọi là “Thần Khí ân sủng”. Ngài chính là Đấng triển khai Ân Sủng của Đức Chúa Trời. Đúng thế, Thần Đức Chúa Trời chính là Đấng ràng buộc Đấng Christ với Con Dân Ngài để họ nhận được sự tha thứ, để họ nhận làm con nuôi, và tiếp thu sự sống mới, cũng như mọi ân tứ thuộc linh của ân sủng Ngài.

Ngày 13: Đọc Công-vụ 4, đặc biệt là câu 33! Hãy tiếp nhận ân sủng kỳ diệu lạ lùng của Chúa. Chúa đã ban cho Hội Thánh sơ khai nh̃ững ân sủng lớn lao tuyệt vời. Họ đã chứng kiến những phép lạ lớn. Cụm từ “great – vĩ đại/lớn lao” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ‘megas’, trong Anh Ngữ từ này phát nguồn từ chữ “mega” tức là ‘vĩ đại’. Họ nhìn thấy những dấu hiệu tuyệt vời, những kỳ quan vĩ đại, những phép lạ lớn … những phép lạ kỳ diệu! Tại sao họ nhìn thấy những phép lạ kỳ diệu lớn lao ấy? Bởi vì họ đã tiếp thu một Ân Sủng lạ lùng, lớn lao từ nơi Chúa!!!!!

Ngày 14: Đọc Ê-sai 60! ÂN ĐIỂN và ĐẶC ÂN là một liên kết cần thiết cho sự thành công! Sự Ưu đãi hoặc Đặc ân được khai phóng khi một người nào đó chú tâm đến bạn và chính bạn sẽ bắt đầu chiếu sáng lên để tiếp nhận Đặc Ân ấy!

 

Ngày 15: Đọc 2 Các Vua 4:1-6! Nhận lãnh Đặc ân được triển khai thông qua một hành động của sự vâng lời!

Ngày 16: Đọc II Các Vua 8:1-6! Đặc ân của Chúa có thể được mở rộng và khai phóng trên bạn từ một nguồn khác!
Ngày 17: Đọc Ru-tơ đoạn 2! Hãy suy nghĩ đến một thời điểm trong cuộc sống khi đặc ân của Chúa đã được mở rộng cho bạn. Hãy khen ngợi Ngài vì điều đó!
Ngày 18: Đọc I Các Vua 12: 1-16 và Ê-xơ-tê 6. Hãy nghĩ đến một người nào đó mà bạn cần bầy tỏ lòng tôn trọng. Hãy liên lạc với họ bằng điện thoại hoặc liên kết với họ bằng một lời thăm hỏi thật lòng để tỏ lòng kính mến của bạn. Sự vinh danh là một điều đáp trả để duy trì sự ưu đãi.
Ngày 19: Đọc Ma-thi-ơ 9! Đặc ân đến từ những con người có thẩm quyền để khai phóng đặc ân.
Ngày 20: Đọc Các Quan Xét 1:12-15 và II Sa-mu-ên 9! Chính bạn cũng có thể khai phóng và chuyển tải Đặc Ân cho người khác.
Ngày 21: Đọc Xa-cha-ri đoạn 3 và 4. Hãy công bố rằng Chúa đang cho bạn mặc lấy một bản sắc trong danh tính mới. Hãy công bố ‘ân sủng’ Chúa trên những rào cản đang ngăn trở bạn tiến lên hầu vượt qua khỏi mùa cũ. Hãy cất lớn tiếng và công bố ‘Ân Sủng’ bảy lần!

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Trong 8 ngày liên tiếp sắp đến, Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn sẽ đẩy mạnh sự thờ phượng và cầu nguyện để Chúa Thánh Linh mở khoá mặc khải về sự tiếp nhận Ân Sủng của Nước Trời. Cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn trên các bạn trong tiến trình thuộc linh cá nhân và xin Chúa chúc phước trên Con Dân Ngài khắp mọi hầu mở rộng Nước Trời. Chúa đang sẵn lòng giải phóng và cứu giúp chúng ta trong hiện cảnh. Hãy vững lòng vì Chúa là Đấng Tốt Lành.

Tôi sẽ trích dịch liên tiếp cho những ngày còn lại để kết thúc lịch trình cầu nguyện này.

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: