Làm Điều Cha Làm

thamquyenLoi

Ngày 6, Tháng 7, Năm 2017

Cầu nguyện và công bố ý Chúa phát nguồn từ mặc khải của Chúa cho hiện cảnh. Khi chúng ta ở trong sự hiện diện Chúa thông qua cửa Ngợi Khen và Cảm Tạ, Ngai Chúa được thiết lập vì Ngài ngự xuống giữa sự ngợi khen của con dân Ngài. Vì thế, sự cầu nguyện không là một công thức, nhưng nó dựa trên mối tương giao thân mật, mặt đối mặt cùng Chúa. Xưa kia, chính Chúa Giê-su, Ngài cũng chỉ làm những gì Đức Chúa Cha sai bảo, vì Ngài và Cha là một.

“Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.” – Giăng 5:19

Hãy ăn năn và hạ mình trước mặt Chúa để mặc lấy một danh tánh mới trong địa vị làm Con Đức Chúa Trời. Khi chúng ta công bố Lời Truyền phán của Chúa thì ý chỉ Ngài hẳn được thiết lập trong lãnh thổ, ở đất như trời.

Đây là thẩm quyền Đức Chúa Trời giao phó cho con dân Ngài. Chúng ta có thẩm quyền để buộc và mở hầu tháo gỡ mọi gông cùm của các chủ quyền trong lãnh thổ.

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.” – Ma-thi-ơ 18:18

Emmanuel,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: