Được Khôi Phục Trong Giao Ước Mới

covenantark

Ngày 9, Tháng 7, Năm 2017

Ân điển và Đặc ân Chúa đang bao phủ chúng ta để đột phá và giải phóng dân tộc và đất nước trong ‘Bước Đường Cùng’ vì không có gì quá khó cho Đức Chúa Trời, Đấng Tể Trị trên mọi cơ cấu của mọi chính thể.

Các bạn là Con Dân Chúa, đây là thời điểm Chúa đang khai phóng danh tánh ta trong địa vị làm con Đức Chúa Trời, chính là con thừa kế trong mối liên hệ của giao ước mới với Ngài thông qua sự hy sinh của Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá:

“Vì nếu máu của dê đực và bò đực cùng tro của bò cái tơ mà người ta rảy trên kẻ bị ô uế còn thánh hóa họ để được thanh sạch về phần xác thịt, thì huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống bội phần hơn là dường nào! Vì lý do đó, Ngài là Đấng Trung Gian của giao ước mới; nhờ đó, những người được kêu gọi có thể nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình, vì Ngài lấy cái chết để chuộc tội lỗi họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭9:13-15‬ ‭RVV11‬‬

Vì thế, ân điển của Chúa ban cho chúng ta là phương cách duy nhất để bẻ gãy mọi khống chế của tội lỗi. Ấy là lúc chúng ta ăn năn để phá vỡ mọi sự cam kết với các ác linh của sự chết trải qua các thế hệ trong dòng dõi của dân tộc Việt Nam.

Sự cam kết với các chủ quyền thuộc cơ cấu rồng rắn từ truyền thống dân tộc trong lãnh thổ này là cội nguồn của những sự bội ước ta đã và đang tiếp tục chứng kiến trong mọi lĩnh vực cá nhân cũng như trong các cơ cấu điều hành của đất nước. Khi chúng ta liên kết thế giới tối tăm qua mối liên hệ ‘con rồng cháu tiên’, qua sự thờ thần tượng của sự thờ cúng tổ tiên, thì chúng ta đã liên kết với ác linh của sự chết!

Cái linh bội ước này đã và đang tiếp tục vận hành trong khắp các tầng lớp của xã hội, nó là nguyên nhân của sự tan vỡ, nó đối nghịch với sự hiệp một giữa vòng Con dân Chúa trong cõi thuộc linh và sự hiệp nhất của dân tình trong cõi vật chất trong phương diện đoàn kết nhân dân.

Nó cũng là giềng mối của sự tan vỡ, bội ước, chia rẽ và chính là tác giả sự việc đất nước chia đôi tại vĩ tuyến 17 của Hiệp Định Genève trong năm 1954!

Làm thế nào để chúng ta xoá bỏ sự cam kết với ác linh của sự chết này? Hãy xem lời Chúa trong Xa-cha-ri 9:11-15 RVV11:

““Về phần con, vì huyết của giao ước Ta lập với con, Nên Ta sẽ thả những kẻ bị giam cầm của con ra khỏi hố cạn. Hỡi những kẻ bị giam cầm mà vẫn còn hi vọng, hãy trở về đồn lũy! Chính hôm nay, Ta công bố rằng Ta sẽ bồi hoàn cho con gấp đôi. Ta sẽ giương Giu-đa ra cho Ta như cái cung, Và Ép-ra-im như mũi tên của nó. Hỡi Si-ôn, Ta sẽ thúc giục con cái của con Chống lại con cái của Gia-van, Và Ta sẽ khiến con như lưỡi gươm của dũng sĩ.” Bấy giờ, Đức Giê-hô-va sẽ xuất hiện cho dân Ngài thấy, Mũi tên Ngài sẽ phóng đi như tia chớp; Chúa Giê-hô-va sẽ thổi tù và Ngài tiến tới trong gió lốc phương nam. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ họ, Họ sẽ ăn nuốt và giày đạp những viên đá dùng bắn ná; Họ sẽ uống và vui say ồn ào như người say rượu, Và sẽ đầy tràn như cái bát, Như các góc bàn thờ.”

Khi chúng ta xoay hướng lòng mình để ăn năn cho dân tộc, Huyết của Chúa Giê-su tẫy sạch mọi tội lỗi ta, Huyết Ngài thanh tẫy mọi tỳ vết gian ác gây nên sự đổ huyết vô tội trên khắp các lãnh thổ đất Việt. Đây là một đường lối khôi phục kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.

Đức Chúa Giê-su là Đá Góc Nhà, là Đấng Trung Bảo, một nhịp cầu để chúng ta được làm hoà lại với Đức Chúa Trời hầu phá vỡ những cam kết với sự chết cùng các giao ước dân tộc chúng ta đã cam kết với âm phủ.

“Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quí báu, là nền bền vững: ai tin sẽ chẳng gấp rúc.

“Ta sẽ lấy sự chánh trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực; mưa đó sẽ hủy diệt nơi ẩn náu bằng sự nói dối, nước sẽ ngập chỗ nương náu.

“Bấy giờ ước các người kết với sự chết sẽ phế đi, ước các ngươi giao cùng nơi âm phủ sẽ không đứng được. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, các ngươi đều bị giày đạp.” – Ê-sai 28:16-18

Nguyện Chúa Thánh Linh khai phóng một mặc khải tươi về ân điển lạ lùng của Ngài là quyền năng siêu nhiên để bẻ gãy và phá hủy ác linh bội ước đang khống chế con dân của Hội Thánh Chúa nói riêng và toàn thể dân tình đất nước nói chung.

“Dân đi trong nơi tối-tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.” – Ê-sai‬ ‭9:1‬ ‭VB1925‬‬

Tạ ơn Chúa, Ngài đang dấy lên một đạo binh lớn mạnh gồm các chiến sĩ vọng canh để đứng vào chổ sứt mẽ, cầu thay cho dân tộc. Hãy xé lòng ăn năn trước mặt Chúa, lòng ăn năn thống hối Chúa chẳng khinh dễ đâu. Xin Chúa nhậm lời cầu xin và nguyện ánh sáng của tình yêu và ân sủng kỳ diệu Ngài giải phóng chúng con trong giây phút này.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: