Thấy, Buộc và Mở!

Thaybuocmo

Ngày 16, Tháng 7, Năm 2017

Hôm nay lòng tôi hướng về các anh chị em là những ai đang đối đầu với những khó khăn trong nhiều lĩnh vực, nhất là các bạn hiện đang sinh sống tại Việt Nam, trong một bầu không khí rối loạn đầy bất an. Thế nhưng, cái nghịch cảnh kia dường như là một sức ép tuyệt diệu cho sự thể hiện của Nước Trời, của các dấu kỳ và phép lạ!

Khi chúng ta không còn chổ để trông cậy, khi chúng ta đứng trước một ngõ cụt trong bước đường cùng thì Đức Giê-hô-va sẽ là một đồn lũy vững chắc cho linh hồn chúng ta. Ngài là nguồn ơn phước trong nơi khô hạn đầy gian nan. Đức Chúa Trời, Đấng giàu có vô biên, Ngài là nguồn cung ứng không hề vơi. Ngài là Đấng chữa lành mọi bệnh tật, tâm linh lẫn thể xác. Ngài là Đấng giải cứu giúp ta thoát khỏi mọi khống chế của ác linh sự chết đang thao túng trong lãnh thổ. Ngài sẽ là chổ trông cậy khi không còn chổ trông cậy!

Nếu mắt chúng ta chăm nhìn ngoại cảnh là điều dễ lôi kéo ta, nó cũng có thể thuyết phục tâm trí và tình cãm con người bằng những điều mắt thấy tai nghe trong cõi vật chất.

Trong suốt Thánh Kinh, ta nhận thấy Đức Chúa Trời thường luôn kêu gọi tôi tớ Ngài đi vào một nơi chốn mới lạ, một nơi chốn cao hơn để ban cho họ một tầm nhìn mới, trong một gốc độ mới và Ngài thường đặt những nghi vấn này với họ:

Ngươi đang nghe gì? Ngươi đang thấy gì?

Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa đầy năng quyền kia lại yêu chuộng và mong đợi để liên kết với chúng ta trong mối tương giao mật thiết cùng Ngài. Chúa sẵn lòng bênh vực để ban cho chúng ta các lời hứa ơn phước trong Giao Ước Ngài. Vì thế, khi mắt thuộc linh được mở ra, chúng ta sẽ có một tầm nhìn Đức Tin để nhận biết ý Chúa trong tình huống.

Trong phân đoạn Giê-rê-mi 1:1-14, Đức Chúa Trời mở mắt thuộc linh để ban cho Giê-rê-mi: 1) mặc khải về sự tỉnh thức của chính Ngài và Chúa hứa sẽ làm trọn lời Ngài với dân sự, 2) mặc khải về sự việc sắp xảy ra.

Dân sự sắp đối đầu với nhiều hoạn nạn, nhưng Chúa đã dẫn đường để giữa trọn lời hứa Ngài. Vì thế, khi chúng ta bước đi trong mối tương giao mật thiết với Chúa, Ngài luôn mong đợi để chia sẽ ý tưởng Ngài với chúng ta.

Chúa bầy tỏ ý Ngài với một mục đích chính xác, ấy là để khai phóng ân tứ Ngài đã chỉ định từ trước vô cùng trong mỗi đời sống cá nhân ta.

Hãy xem Lời Chúa trong Ê-xê-chi-ên 37, một phân đoạn Thánh Kinh tuyệt diệu về sự tương tác giữa Đức Chúa Trời và con người, về sự việc chúng ta đồng công cộng tác với Đấng tạo Hóa để thực thi ý chỉ của Thiên Đàng.

Trong phân đoạn nầy, Đức Chúa Trời đã đem Ê-xê-chi-ên đến một trũng xương khô để chỉ cho ông thấy tình trạng của dân tình và rồi sau đó, Chúa đã truyền dạy ông nói tiên tri, tức là công bố lời Chúa chỉ định cho những bộ xương khô!

“Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng: nó đầy những hài-cốt.

“Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên-tri về hài-cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài-cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va.

“Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên-tri cùng gió; hãy nói tiên-tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi-thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống.

“Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã mở mồ-mả các ngươi, và làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ-mả.” – Ê-xê-chi-ên‬ ‭37:1, 4, 9, 13‬ ‭VB1925‬B

Tạ ơn Chúa! Ngài đang dấy lên một đạo binh hùng mạnh từ giữa trũng xương khô. Ngài đang tháo gỡ mọi giềng mối đang trói buộc dân tộc Việt Nam để giải phóng chúng ta thoát khỏi sự khống chế của sự chết! Chúa đã có nhiều dự định cùng những chương trình tốt đẹp cho chúng ta và Ngài sẽ cung ứng mặc khải để mở đường cho chúng ta.

Đúng thế, Đức Chúa Trời luôn mong đợi để mở mắt thuộc linh và chỉ cho ta nhìn thấy những gì Ngài chỉ định cho tương lai. Chúa đã biết trước mọi việc, khi sức ép của ngoại cảnh gia tăng, khi bóng tối tăm vây phủ ta, thì ấy là lúc Ánh Sáng mặt Ngài sẽ rực sáng, ấy là lúc ta sẽ trở nên bén nhạy để tiếp thu mặc khải của Thiên Đàng.

Những cơ cấu tôn giáo tối tăm nào đang khống chế Con Dân Ngài, gượng ép họ làm theo các giáo điều do con người dựng nên sẽ bị Chúa đánh bại. Hơn thế nữa, Chúa đang dấy lên những con người định mệnh cùng Ngài tương tác để hoàn thành ý chỉ của Thiên Đàng.

“Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội-thánh ta trên đá nầy, các cửa âm-phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên-đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.” – Ma-thi-ơ‬ ‭16:18-19‬ ‭VB1925‬

Đây là một thời để thấy, để buộc và để mở!

Tất cả cho Nước Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: