Đặc Ân Của Người Được Chọn

NguoiDuocChon

Ngày 7, Tháng 9, Năm 2017

Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta cơ hội để tương tác trong sự cầu thay, trong sự hiệp một của mặc khải Chúa ban cho thông qua các mạng lưới xã hội. Chúng ta thật là những nhân chứng sống của một phép lạ rất lớn trong cuộc đời của dân tộc và đất nước trong thời điểm này.

Tuy có những lời mặc khải được Chúa khai phóng có tính chất đặc cách cho một lãnh thổ hoặc một sắc dân nào đó, nhưng cũng có nhiều lời mặc khải Chúa ban cho tất cả không tuỳ thuộc vào màu da, chủng tộc, không phân biệt nam nữ, mặc dù các bạn là những ai, gốc Việt, hiện đang cư ngụ trong nhiều quốc gia trên thế giới, vì chỉ có Một Thánh Linh và chỉ có Một Thân Thể của Đấng Christ.

Khi Chúa mở mắt, mở tai thuộc linh để chúng ta nắm bắt ý chỉ của Thiên Đàng và khi chúng ta làm những gì Chúa đã chỉ định, thì ấy là lúc Ý Cha Được Nên, Ở Đất Như Trời. Thật ra, sự liên kết giữa Con Dân Chúa và Thiên Đàng là một điều tự nhiên cho những ai đã được “Sanh Lại bởi Thần Chúa.”, nhưng nó lại là một điều khó hiểu cho những ai chưa được trải nghiệm những sự tương tác trong Thánh Linh.

Có thể nói rằng, khi chúng ta đồng đi cùng Chúa chúng ta sẽ được trải nghiệm để nhận biết Ngài là Một Chiến Lược Gia đại tài, vì Đức Giê-hô-va Vạn Quân chưa hề thất trận bao giờ và khi chúng ta ở trong Ngài thông qua Đấng Christ, Đấng Trung Bảo, thì Ngài ở trong chúng ta để đồng công cộng tác trong tiến trình giải cứu dân tình cho Mùa Gặt. Ngài sẽ sắp xếp và ban cho những mặc khải cần thiết theo thì đã chỉ định, vì Chúa là Đấng Đắc Thắng, Ngài sẽ dẫn đầu ta trong chiến thắng.

Đúng thế, trong tiến trình thuộc linh của một cuộc đời cá nhân hoặc của một dân tộc, sự Nhìn Biết Đấng Tạo Hoá là một phước hạnh và đặc ân cho những con người được chọn!

“Do lòng yêu thương của Ngài, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ trước khi dựng nên vũ trụ, để chúng ta được thánh hóa và trọn vẹn trước mặt Ngài. Do ý tốt của Ngài, Ngài đã định trước để chúng ta được nhận làm con Ngài bởi Ðức Chúa Jesus Christ, để chúng ta ca ngợi ân sủng vinh diệu của Ngài, tức ân sủng Ngài ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài. Trong Con ấy và nhờ huyết Con ấy, chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ những lỗi lầm, theo sự phong phú của ân sủng Ngài.” Ê-phê-sô 1:4-7

“Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” – Châm Ngôn 3:6

Hãy vui mừng lên, vì Đức Chúa Trời của sự Yêu Thương, Đấng Tạo Hoá, Đức Giê-hô-va Vạn Quân đã chọn ta!

Emmanuel,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: